Wzory dokumentów

Już nie musisz tworzyć dokumentów od zera! Mamy dla Ciebie katalog z ich wzorami. Znajdziesz tutaj m.in. szablon wypowiedzenia umowy o pracę, dokumenty wynikające z RODO czy formularze z zakresu księgowości i podatków. Przygotowaliśmy je we współpracy z zaufanymi partnerami i naszymi ekspertami. Już teraz korzystaj z zebranych przez nas szablonów lub na ich podstawie opracuj własne. Wszystkie wzory dokumentów udostępniamy w edytowalnym formacie, co umożliwi Ci szybkie dopasowanie ich do wymagań Twojej firmy.

 • Pobierz plikdocx(16KB)Wz�r dokumentu Umowa o pracę pobierz dokument Umowa_o_prace.docx otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(632KB)Wz�r dokumentu Umowa o pracę pobierz dokument Informacja_o_warunkach_zatrudnienia.pdf otwiera się w nowym oknie

  Umowa o pracę

  Jeśli chcesz zatrudniać pracownika, skorzystaj z tego dokumentu. Wzór umowy o pracę zawiera najważniejsze elementy, które jasno definiuje Kodeks pracy. W tym typie umowy pracownik ma najwięcej praw, z kolei pracodawca liczne obowiązki. Po jej podpisaniu nawiążesz tzw. stosunek pracy, co oznacza, że musisz określić m.in. wysokość wynagrodzenia, miejsce wykonywania pracy czy jej czas.

  03.08.2023
 • Pobierz plikdoc(43KB)Wz�r dokumentu Skierowanie na badania lekarskie pobierz dokument Skierowanie_na_badanie_lekarskie.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(532KB)Wz�r dokumentu Skierowanie na badania lekarskie pobierz dokument Skierowanie_na_badanie_lekarskie.pdf otwiera się w nowym oknie

  Skierowanie na badania lekarskie

  W medycynie pracy skierowanie na badania lekarskie wymagane jest przed rozpoczęciem pracy oraz w czasie trwania zatrudnienia. Ich częstotliwość i zakres zależą od rodzaju pracy oraz związanego z nią ryzyka zawodowego. Skierowanie na badanie lekarskie zawsze wydaje pracodawca. Jeśli więc będziesz zatrudniać pracowników, przygotuj się na koszt z nimi związany.

  26.04.2023
 • Pobierz plikdoc(79KB)Wz�r dokumentu Karta szkolenia wstępnego BHP pobierz dokument Karta_szkolenia_wstepnego_bhp.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(47KB)Wz�r dokumentu Karta szkolenia wstępnego BHP pobierz dokument Karta_szkolenia_wstepnego_bhp.pdf otwiera się w nowym oknie

  Karta szkolenia wstępnego BHP

  Dokument potwierdza udział Twojego nowego pracownika w szkoleniu wstępnym w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Uwzględnia podpisy osób prowadzących instruktaż ogólny i stanowiskowy oraz program szkolenia wstępnego.

  03.08.2023
 • Pobierz plikdoc(54KB)Wz�r dokumentu Kwestionariusz osobowy dla pracownika pobierz dokument Kwestionariusz_osobowy_dla_pracownika.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(62KB)Wz�r dokumentu Kwestionariusz osobowy dla pracownika pobierz dokument Kwestionariusz_osobowy_dla_pracownika.pdf otwiera się w nowym oknie

  Kwestionariusz osobowy dla pracownika

  Dzięki temu kwestionariuszowi uzyskasz od pracownika dane osobowe jego i najbliższej rodziny, informacje na temat wykształcenia i przebiegu zatrudnienia, numer rachunku płatniczego na który będziesz przelewać wynagrodzenie oraz kontakt do osoby, którą powiadomisz w razie wypadku.

  03.08.2023
 • Pobierz plikdoc(31KB)Wz�r dokumentu Oświadczenie pracownika dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych pobierz dokument Oswiadczenie_pracownika_dla_celow_podatkowych_i_ubezpieczeniowych.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(324KB)Wz�r dokumentu Oświadczenie pracownika dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych pobierz dokument Oswiadczenie_pracownika_dla_celow_podatkowych_i_ubezpieczeniowych.pdf otwiera się w nowym oknie

  Oświadczenie pracownika dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych

  Za pomocą tego dokumentu uzyskasz od osoby zatrudnionej w Twojej firmie oświadczenie o właściwym dla niej Urzędzie Skarbowym oraz oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeśli pracownik pobiera emeryturę lub rentę, powinien to również wskazać w tym miejscu.

  03.08.2023
 • Pobierz plikdoc(26KB)Wz�r dokumentu Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) pobierz dokument ROR.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(241KB)Wz�r dokumentu Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) pobierz dokument ROR.pdf otwiera się w nowym oknie

  Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR)

  Taki dokument składają pracownicy, aby określić rachunek do wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń pieniężnych. ROR często nazywany jest rachunkiem osobistym. Wzór zawiera również deklarację niezwłocznego powiadomienia pracodawcy o zmianie konta.

  03.08.2023
 • Pobierz plikdoc(43KB)Wz�r dokumentu Zakres obowiązków pobierz dokument Zakres_obowiazkow_-_wzor.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(193KB)Wz�r dokumentu Zakres obowiązków pobierz dokument Zakres_obowiazkow_-_wzor.pdf otwiera się w nowym oknie

  Zakres obowiązków

  Ten wzór pomoże uporządkować kwestie związane z zakresem obowiązków danego pracownika. Poza polem do wpisania konkretnych zadań, przywołuje też odpowiednie przepisy Kodeksu pracy, które określają obowiązki pracownika.

  03.08.2023
 • Pobierz plikdoc(40KB)Wz�r dokumentu Umowa o dzieło pobierz dokument Umowa_o_dzielo.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(391KB)Wz�r dokumentu Umowa o dzieło pobierz dokument Umowa_o_dzielo.pdf otwiera się w nowym oknie

  Umowa o dzieło

  Tego typu umowę zawierasz z wykonawcą, który zobowiązuje się do wytworzenia określonego dzieła. Może to być np. zaprojektowanie logo. Jednym słowem wtedy, gdy liczy się konkretny rezultat. Jest to jedna z umów cywilnoprawnych, dlatego reguluje ją Kodeks cywilny. Wzór umowy o dzieło zawiera wszystkie niezbędne do jej zawarcia zapisy i elementy.

  03.08.2023
 • Pobierz plikdoc(51KB)Wz�r dokumentu Umowa-zlecenie pobierz dokument Umowa_zlecenie.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(192KB)Wz�r dokumentu Umowa-zlecenie pobierz dokument Umowa_zlecenie.pdf otwiera się w nowym oknie

  Umowa-zlecenie

  Wzór umowy-zlecenia to dokument, który reguluje prawa i obowiązki zleceniodawcy i zleceniobiorcy w związku z realizacją danego zlecenia. Umowa ta jest umową cywilnoprawną i dotyczy wykonania określonej czynności. Może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny. Przedstawiony wzór zawiera szczegółowe elementy dotyczące przedmiotu zlecenia oraz wynagrodzenia za wykonanie zlecenia.

  03.08.2023
 • Pobierz plikdoc(59KB)Wz�r dokumentu Ewidencjonowanie godzin pracy na umowie-zleceniu pobierz dokument Ewidencjonowanie_godzin_pracy_na_umowie_zlecenie.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(60KB)Wz�r dokumentu Ewidencjonowanie godzin pracy na umowie-zleceniu pobierz dokument Ewidencjonowanie_godzin_pracy_na_umowie_zlecenie.pdf otwiera się w nowym oknie

  Ewidencjonowanie godzin pracy na umowie-zleceniu

  Jeśli zatrudniasz w swojej firmie osoby na podstawie umowy-zlecenia, musisz prowadzić ewidencję czasu ich pracy. Na bazie tego rejestru wyliczysz zleceniobiorcom wynagrodzenie, a w trakcie ewentualnej kontroli wykażesz zgodność wypłaty z przepracowanym czasem.

  13.07.2023
 • Pobierz plikdoc(57KB)Wz�r dokumentu Oświadczenie zleceniobiorcy od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 pobierz dokument Oswiadczenie_zleceniobiorcy_od_1_stycznia_do_30_czerwca_2023.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(384KB)Wz�r dokumentu Oświadczenie zleceniobiorcy od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 pobierz dokument Oswiadczenie_zleceniobiorcy_od_1_stycznia_do_30_czerwca_2023.pdf otwiera się w nowym oknie

  Oświadczenie zleceniobiorcy od 1 stycznia do 30 czerwca 2023

  Na tym druku zleceniobiorca oświadcza m.in. czy jest studentem, czy jest zatrudniony w innym zakładzie pracy oraz jaka jest jego decyzja dotycząca dobrowolnych ubezpieczeń. Zleceniobiorca oświadcza również, czy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia ZUS z tytułu wykonywanej pracy przekracza kwotę aktualnej płacy minimalnej.

  03.08.2023
 • Pobierz plikdoc(57KB)Wz�r dokumentu Oświadczenie zleceniobiorcy od 1 lipca do 31 grudnia 2023 pobierz dokument Oswiadczenie_zleceniobiorcy_od_1_lipca_do_31_grudnia_2023.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(384KB)Wz�r dokumentu Oświadczenie zleceniobiorcy od 1 lipca do 31 grudnia 2023 pobierz dokument Oswiadczenie_zleceniobiorcy_od_1_lipca_do_31_grudnia_2023.pdf otwiera się w nowym oknie

  Oświadczenie zleceniobiorcy od 1 lipca do 31 grudnia 2023

  Na tym druku zleceniobiorca oświadcza m.in. czy jest studentem, czy jest zatrudniony w innym zakładzie pracy oraz jaka jest jego decyzja dotycząca dobrowolnych ubezpieczeń. Zleceniobiorca oświadcza również, czy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia ZUS z tytułu wykonywanej pracy przekracza kwotę aktualnej płacy minimalnej.

  03.08.2023
 • Pobierz plikdoc(35KB)Wz�r dokumentu Umowa zamiany pobierz dokument Umowa_zamiany.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(306KB)Wz�r dokumentu Umowa zamiany pobierz dokument Umowa_zamiany.pdf otwiera się w nowym oknie

  Umowa zamiany

  Dokument zawiera niezbędne elementy, które wynikają z umowy zamiany. Stosuje ją się wtedy, gdy dwie strony zobowiązują się do przekazania sobie wzajemnie własności rzeczy. Ten typ umowy reguluje Kodeks cywilny przez przekierowanie do przepisów regulujących umowę sprzedaży. Powinna zawierać określone elementy, takie jak przedmiot zamiany, jego wartość czy termin przekazania.

  24.04.2023
 • Pobierz plikdoc(25KB)Wz�r dokumentu Informacja do świadectwa pracy pobierz dokument Informacja_do_swiadectwa_pracy.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(273KB)Wz�r dokumentu Informacja do świadectwa pracy pobierz dokument Informacja_do_swiadectwa_pracy.pdf otwiera się w nowym oknie

  Informacja do świadectwa pracy

  Za pomocą tego dokumentu poinformujesz osobę zatrudnioną o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, możliwości odbioru dokumentów oraz warunków ich zniszczenia. Informacja jest uzupełnieniem do świadectwa pracy, które wydajesz w związku z wygaśnięciem lub wypowiedzeniem umowy o pracę.

  03.08.2023
 • Pobierz plikdoc(37KB)Wz�r dokumentu Umowa o zakazie konkurencji pobierz dokument Umowa_o_zakazie_konkurencji.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(552KB)Wz�r dokumentu Umowa o zakazie konkurencji pobierz dokument Umowa_o_zakazie_konkurencji.pdf otwiera się w nowym oknie

  Umowa o zakazie konkurencji

  Tego typu umowa może być zawarta na czas zatrudnienia u danego pracodawcy lub po zakończeniu stosunku pracy. Reguluje ją Kodeks pracy. Musi mieć formę pisemną i być oddzielnym dokumentem albo klauzulą w umowie o pracę. Pracodawcy zawierają ją w celu ochrony własnych interesów. Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta z każdym pracownikiem, przepisy nie narzucają ograniczeń w tym zakresie.

  24.04.2023
 • Pobierz plikdoc(132KB)Wz�r dokumentu PIT-2 - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2023 pobierz dokument PIT-2_-_wzor_obowiazujacy_od_1_stycznia_2023.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(285KB)Wz�r dokumentu PIT-2 - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2023 pobierz dokument PIT-2_-_wzor_obowiazujacy_od_1_stycznia_2023.pdf otwiera się w nowym oknie

  PIT-2 - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2023

  Na druku PIT-2 pracownik przekaże Ci oświadczenia służące do obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

  03.08.2023
 • Pobierz plikdoc(47KB)Wz�r dokumentu Formularz zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego pobierz dokument Formularz_zgloszenia_czlonka_rodziny_do_ubezpieczenia_zdrowotnego.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(196KB)Wz�r dokumentu Formularz zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego pobierz dokument Formularz_zgloszenia_czlonka_rodziny_do_ubezpieczenia_zdrowotnego.pdf otwiera się w nowym oknie

  Formularz zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

  Na tym wniosku zgłosisz do ubezpieczenia zdrowotnego wskazanego członka rodziny – własnej lub Twojego pracownika. Możesz posłużyć się tym formularzem również w celu wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczenia.

  15.07.2023
 • Pobierz plikdoc(26KB)Wz�r dokumentu Ruchomy czas pracy - wzór zgody pobierz dokument Ruchomy_czas_pracy_-_wzor_zgody.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(174KB)Wz�r dokumentu Ruchomy czas pracy - wzór zgody pobierz dokument Ruchomy_czas_pracy_-_wzor_zgody.pdf otwiera się w nowym oknie

  Ruchomy czas pracy - wzór zgody

  Jest to wzór dokumentu, który składa pracownik, gdy chce zmienić swój czas pracy na ruchomy. Zawiera sugerowany zakres, a także odpowiedni artykuł z Kodeksu pracy gwarantujący taką możliwość. Wniosek może być złożony na piśmie lub w formie elektronicznej.

  03.08.2023
 • Pobierz plikdoc(32KB)Wz�r dokumentu Umowa darowizny pobierz dokument Umowa_darowizny.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(310KB)Wz�r dokumentu Umowa darowizny pobierz dokument Umowa_darowizny.pdf otwiera się w nowym oknie

  Umowa darowizny

  Taką umowę sporządza się w momencie, gdy darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego przekazania części majątku lub określonej kwoty pieniężnej. Regulowana jest przez Kodeks cywilny i powinna mieć formę pisemną. W przypadkach darowizny: własności i użytkowania wieczystego nieruchomości oraz darowizny praw spółdzielczych – potrzebne będzie potwierdzenie jej aktem notarialnym.

  24.04.2023
 • Pobierz plikdoc(26KB)Wz�r dokumentu Informacja o przedłużeniu umowy z mocy prawa do dnia porodu pobierz dokument Informacja_o_przedluzeniu_umowy_z_mocy_prawa_do_dnia_porodu.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(184KB)Wz�r dokumentu Informacja o przedłużeniu umowy z mocy prawa do dnia porodu pobierz dokument Informacja_o_przedluzeniu_umowy_z_mocy_prawa_do_dnia_porodu.pdf otwiera się w nowym oknie

  Informacja o przedłużeniu umowy z mocy prawa do dnia porodu

  Ten dokument potwierdza przedłużenie umowy na okres próbny w sytuacji, gdy zatrudniona osoba przedstawi Ci zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciążę.

  03.08.2023
 • Pobierz plikdoc(24KB)Wz�r dokumentu Karmienie piersią – wniosek pobierz dokument karmienie_piersia_-_wniosek.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(177KB)Wz�r dokumentu Karmienie piersią – wniosek pobierz dokument karmienie_piersia_-_wniosek.pdf otwiera się w nowym oknie

  Karmienie piersią – wniosek

  Za pomocą tego wniosku osoba zatrudniona w Twojej firmie oświadcza, że karmi swoje dziecko piersią i wnioskuje o przyznanie dwóch 30-minutowych przerw na karmienie. Wniosek zawiera również prośbę o połączenie przerw w jedną, która będzie wykorzystana przed rozpoczęciem lub po zakończeniu pracy.

  03.08.2023
 • Pobierz plikdoc(37KB)Wz�r dokumentu Umowa dzierżawy pobierz dokument Umowa_dzierzawy.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(536KB)Wz�r dokumentu Umowa dzierżawy pobierz dokument Umowa_dzierzawy.pdf otwiera się w nowym oknie

  Umowa dzierżawy

  Umowa dzierżawy to umowa pomiędzy właścicielem przedmiotu umowy (dzierżawcą) a osobą lub firmą (dzierżawcą), która wynajmuje rzecz na określony czas i może pobierać pożytki z przedmiotu dzierżawy. Przedmiotem umowy mogą być np. rzeczy materialne, nieruchomości rolne czy prawa do patentów. Umowa ma na celu ustalenie warunków wynajmu, takich jak opłaty dzierżawne, warunki użytkowania nieruchomości, prawa i obowiązki stron, sposób rozwiązywania sporów oraz terminy trwania umowy.

  27.04.2023
 • Pobierz plikdoc(34KB)Wz�r dokumentu Pełnomocnictwo pobierz dokument Pelnomocnictwo.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(501KB)Wz�r dokumentu Pełnomocnictwo pobierz dokument Pelnomocnictwo.pdf otwiera się w nowym oknie

  Pełnomocnictwo

  Jeśli prowadzisz firmę, możesz umocować wskazaną osobę do działania w Twoim imieniu w zakresie niektórych czynności. Pełnomocnik będzie mógł Cię reprezentować w określonych w dokumencie sprawach. Istnieją pełnomocnictwa ogólne, rodzajowe i szczegółowe. Dokument musi zawierać dane stron, zakres spraw lub czynności objętych pełnomocnictwem, okres jego ważności oraz warunki, na jakich pełnomocnik może z niego korzystać.

  27.04.2023
 • Pobierz plikdoc(40KB)Wz�r dokumentu Oświadczenie do celów podatkowych dla cudzoziemców pobierz dokument oswiadczenie_do_celow_podatkowych_dla_cudzoziemcow.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(57KB)Wz�r dokumentu Oświadczenie do celów podatkowych dla cudzoziemców pobierz dokument oswiadczenie_do_celow_podatkowych_dla_cudzoziemcow.pdf otwiera się w nowym oknie

  Oświadczenie do celów podatkowych dla cudzoziemców

  Jeśli zatrudniasz w swojej firmie cudzoziemców, musisz uzyskać od nich oświadczenie do celów podatkowych. Obok wskazania własnych danych adresowych i tych dla właściwego urzędu skarbowego, pracownik oświadcza, czy Polska jest jego ośrodkiem interesów życiowych oraz ile dni w roku przebywa w Polsce.

  03.08.2023
 • Pobierz plikdoc(49KB)Wz�r dokumentu Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie pobierz dokument Kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(77KB)Wz�r dokumentu Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie pobierz dokument Kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf otwiera się w nowym oknie

  Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  Przygotowujesz się do zatrudnienia pracownika? Ten dokument możesz przesłać do kandydującej osoby, żeby uzyskać jej dane kontaktowe oraz poznać jej wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane osobowe.

  03.08.2023
 • Pobierz plikdoc(43KB)Wz�r dokumentu Kwestionariusz osobowy dla członka zarządu pobierającego wynagrodzenie pobierz dokument Kwestionariusz_osobowy_dla_Czlonka_Zarzadu.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(449KB)Wz�r dokumentu Kwestionariusz osobowy dla członka zarządu pobierającego wynagrodzenie pobierz dokument Kwestionariusz_osobowy_dla_Czlonka_Zarzadu.pdf otwiera się w nowym oknie

  Kwestionariusz osobowy dla członka zarządu pobierającego wynagrodzenie

  Na tym druku członek zarządu Twojej spółki, który pobiera wynagrodzenie z racji pełnionej funkcji, oświadcza, czy pobiera emeryturę lub rentę oraz czy posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

  03.08.2023
 • Pobierz plikdoc(59KB)Wz�r dokumentu Informacja o warunkach zatrudnienia pobierz dokument Informacja_o_warunkach_zatrudnienia.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(632KB)Wz�r dokumentu Informacja o warunkach zatrudnienia pobierz dokument Informacja_o_warunkach_zatrudnienia.pdf otwiera się w nowym oknie

  Informacja o warunkach zatrudnienia

  W informacji o warunkach zatrudnienia określasz podstawowe warunki umowy o pracę lub innej formy zatrudnienia w Twojej firmie. W tym dokumencie trzeba musisz podać m.in.: informacje dotyczące wynagrodzenia, wymiaru czasu pracy, urlopów, świadczeń socjalnych, przepisów BHP oraz innych zasad obowiązujących w miejscu pracy.

  25.04.2023
 • Pobierz plikdoc(25KB)Wz�r dokumentu Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron pobierz dokument Rozwiazanie_umowy_o_prace_na_mocy_porozumienia_stron.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(94KB)Wz�r dokumentu Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron pobierz dokument Rozwiazanie_umowy_o_prace_na_mocy_porozumienia_stron.pdf otwiera się w nowym oknie

  Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

  Gdy pracownik i pracodawca uzgodnią, że chcą zakończyć współpracę, ale nie ma podstaw do natychmiastowego rozwiązania umowy – mogą to zrobić za pomocą porozumienia. W przypadku tej opcji uzgadnia się dogodny dla obu stron termin. Dodatkowo rozwiązanie umowy za porozumieniem stron można podpisać w dowolnej chwili, bez podania przyczyny takiego działania.

  24.04.2023
 • Pobierz plikdoc(26KB)Wz�r dokumentu Porozumienie - skrócenie okresu wypowiedzenia pobierz dokument porozumienie_-_skrocenie_okresu_wypowiedzenia.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(179KB)Wz�r dokumentu Porozumienie - skrócenie okresu wypowiedzenia pobierz dokument porozumienie_-_skrocenie_okresu_wypowiedzenia.pdf otwiera się w nowym oknie

  Porozumienie - skrócenie okresu wypowiedzenia

  Dokument ten jest pewnego rodzaju oświadczeniem. Potwierdza porozumienie stron i skrócenie okresu wypowiedzenia. Nie ma wymogów co do tego, kto powinien taki dokument złożyć. Może to zrobić każda ze stron, czyli pracownik albo pracodawca. Wcześniej musi zostać rozwiązany stosunek pracy z daną osobą.

  03.08.2023
 • Pobierz plikdoc(32KB)Wz�r dokumentu Referencje pracownika pobierz dokument Referencje_pracownika.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(521KB)Wz�r dokumentu Referencje pracownika pobierz dokument Referencje_pracownika.pdf otwiera się w nowym oknie

  Referencje pracownika

  Jest to pisemna rekomendacja osoby, która jest lub była zatrudniona w Twojej firmie. Dokument powinien zawierać Twoją opinię na jej temat. Referencje są wystawiane na prośbę pracownika i mogą być przydatne w przyszłych rekrutacjach.

  25.04.2023
 • Pobierz plikdoc(35KB)Wz�r dokumentu Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach pobierz dokument Zaswiadczenie_o_zarobkach.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(515KB)Wz�r dokumentu Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach pobierz dokument Zaswiadczenie_o_zarobkach.pdf otwiera się w nowym oknie

  Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

  Tego typu dokumenty są potrzebne w konkretnych sytuacjach. Głównie podczas wnioskowania o kredyt lub kupowania produktów na raty. Wzór zaświadczenia o zarobkach uwzględnia dane pracownika, najważniejsze dane o zatrudnieniu, a także wysokość wypłaty. W przypadku osób z obciążeniem komorniczym konieczne jest dodanie informacji o tym fakcie. Zaświadczenia muszą być potwierdzone podpisem osoby upoważnionej oraz firmową pieczątką.

  24.04.2023
 • Pobierz plikdoc(105KB)Wz�r dokumentu Świadectwo pracy pobierz dokument Swiadectwo_pracy.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(386KB)Wz�r dokumentu Świadectwo pracy pobierz dokument Swiadectwo_pracy_.pdf otwiera się w nowym oknie

  Świadectwo pracy

  Świadectwo pracy to dokument o ściśle określonej treści, który jako pracodawca wydajesz w związku z wypowiedzeniem lub wygaśnięciem umowy o pracę – niezależnie od jej rodzaju. Pamiętaj, żeby w dokumencie zawrzeć informacje dotyczące okresu pracy danego pracownika, zakresu jego obowiązków, zajmowanych stanowisk oraz trybie rozwiązania bądź okoliczności wygaśnięcia umowy.

  26.04.2023
 • Pobierz plikdoc(23KB)Wz�r dokumentu Wynagrodzenie do rąk własnych pobierz dokument Wynagrodzenie_do_rak_wlasnych.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(180KB)Wz�r dokumentu Wynagrodzenie do rąk własnych pobierz dokument Wynagrodzenie_do_rak_wlasnych.pdf otwiera się w nowym oknie

  Wynagrodzenie do rąk własnych

  Za pomocą tego wniosku pracownik deklaruje, że chce zacząć odbierać swoje wynagrodzenie do rąk własnych. W tym celu musi wskazać miesiąc, aby - w nim i w każdym kolejnym - wypłata miała właśnie taką formę. Podstawą prawną działania jest art. 86 § 3 Kodeksu pracy.

  03.08.2023
 • Pobierz plikdoc(28KB)Wz�r dokumentu Urlop wychowawczy wniosek pobierz dokument Urlop_wychowawczy_-_wniosek.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(252KB)Wz�r dokumentu Urlop wychowawczy wniosek pobierz dokument Urlop_wychowawczy_-_wniosek.pdf otwiera się w nowym oknie

  Urlop wychowawczy wniosek

  Wniosek ten składasz, aby móc sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem. Dokument zawiera wszystkie niezbędne informacje, w tym przywołuje przepisy, które umożliwiają przyznanie takiego urlopu. Znajdziesz w nim też dodatkowe oświadczenie dla drugiego rodzica. Za jego pomocą złoży deklarację o tym, że nie zamierza skorzystać z tego typu urlopu.

  03.08.2023
 • Pobierz plikdoc(25KB)Wz�r dokumentu Wniosek o urlop bezpłatny pobierz dokument Wniosek_o_urlop_bezplatny.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(171KB)Wz�r dokumentu Wniosek o urlop bezpłatny pobierz dokument Wniosek_o_urlop_bezplatny.pdf otwiera się w nowym oknie

  Wniosek o urlop bezpłatny

  Podstawą prawną dla urlopu bezpłatnego jest art. 174 Kodeksu pracy. Co oznacza, że pracownik ma prawo przedstawić wniosek o tego typu urlop. Natomiast pracodawca może zgodzić się lub odmówić jego udzielenia (z wyjątkiem zasad z art. 205 Kodeksu pracy, który dotyczy pracowników młodocianych).

  03.08.2023
 • Pobierz plikdoc(26KB)Wz�r dokumentu Wniosek urlopowy pobierz dokument Wniosek_urlopowy.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(165KB)Wz�r dokumentu Wniosek urlopowy pobierz dokument Wniosek_urlopowy.pdf otwiera się w nowym oknie

  Wniosek urlopowy

  Jeśli potrzebujesz sprawdzonego wzoru wniosku o urlop - skorzystaj z tego dokumentu. Zawiera wszystkie potrzebne pola, aby pracownik (po ich wypełnieniu) mógł ubiegać się o urlop wypoczynkowy.

  03.08.2023
 • Pobierz plikdoc(35KB)Wz�r dokumentu Wniosek o udzielenie czasu wolnego za godziny nadliczbowe pobierz dokument Wniosek_o_udzielenie_czasu_wolnego_za_godziny_nadliczbowe.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(70KB)Wz�r dokumentu Wniosek o udzielenie czasu wolnego za godziny nadliczbowe pobierz dokument Wniosek_o_udzielenie_czasu_wolnego_za_godziny_nadliczbowe.pdf otwiera się w nowym oknie

  Wniosek o udzielenie czasu wolnego za godziny nadliczbowe

  Za pomocą tego wniosku pracownik może odebrać nadgodziny w formie czasu wolnego. Dokument zawiera wszystkie niezbędne pola. Pracownik powinien podać dokładne daty, w których wystąpiły nadgodziny, a także wskazać daty ich odbioru. Z kolei pracodawca deklaruje zgodę lub jej brak poprzez wybranie odpowiedniej opcji.

  03.08.2023
 • Pobierz plikdoc(42KB)Wz�r dokumentu Nota korygująca pobierz dokument Nota_korygujaca.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(506KB)Wz�r dokumentu Nota korygująca pobierz dokument Nota_korygujaca.pdf otwiera się w nowym oknie

  Nota korygująca

  Na fakturze pojawił się błąd? Jeśli jesteś stroną kupująca, możesz wystawić notę korygującą. Dzięki niej poprawisz wyłącznie błędy formalne, czyli np. datę wystawienia, nazwę produktu czy usługi. Nasz wzór zawiera wszystkie niezbędne elementy - pamiętaj, aby notę przygotować w dwóch identycznych egzemplarzach.

  24.04.2023
 • Pobierz plikdoc(29KB)Wz�r dokumentu Wypowiedzenie umowy-zlecenia pobierz dokument Wypowiedzenie_umowy_zlecenia.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(484KB)Wz�r dokumentu Wypowiedzenie umowy-zlecenia pobierz dokument Wypowiedzenie_umowy_zlecenia.pdf otwiera się w nowym oknie

  Wypowiedzenie umowy-zlecenia

  Umowę-zlecenie możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie - to samo prawo przysługuje Twojemu pracownikowi. Umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym, co wynika z zasady wzajemnego zaufania stron. Na wypowiedzeniu umowy (obok innych danych) dodaj jasno sformułowane oświadczenie o wypowiedzeniu umowy-zlecenia i wskaż jego okres. Wypowiedzenie musi nastąpić w takiej samej formie, w jakiej dana umowa została zawarta – zazwyczaj pisemnej.

  27.04.2023
 • Pobierz plikdoc(30KB)Wz�r dokumentu Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika pobierz dokument Wypowiedzenie_umowy_o_prace.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(490KB)Wz�r dokumentu Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika pobierz dokument Wypowiedzenie_umowy_o_prace.pdf otwiera się w nowym oknie

  Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

  Za pomocą tego wzoru możesz rozwiązać każdy rodzaj umowy o pracę. Jednak jako pracodawca musisz określisz powód tego działania, jeśli była zawarta na czas nieokreślony. Gdy dokument zostanie złożony, rozwiązanie stosunku pracy nastąpi zgodnie z okresem wypowiedzenia. Zarówno Ty, jak i pracownik możecie złożyć wypowiedzenie w dowolnej chwili.

  24.04.2023
 • Pobierz plikdoc(25KB)Wz�r dokumentu Wzór zwolnienia z obowiązku pracy pobierz dokument Wzor_zwolnienia_z_obowiazku_pracy.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(177KB)Wz�r dokumentu Wzór zwolnienia z obowiązku pracy pobierz dokument Wzor_zwolnienia_z_obowiazku_pracy.pdf otwiera się w nowym oknie

  Wzór zwolnienia z obowiązku pracy

  Złożenie tego typu dokumentów zwalnia pracownika z obowiązku pracy. Składa się go w okresie wypowiedzenia, gdy strony umowy zgadzają się na takie rozwiązanie. Podstawą prawną zwolnienia z obowiązku pracy jest art.362 Kodeksu pracy.

  03.08.2023
 • Pobierz plikdoc(28KB)Wz�r dokumentu Wzór zwolnienia na poszukiwanie pracy pobierz dokument Wzor_zwolnienie_na_poszukiwanie_pracy.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(101KB)Wz�r dokumentu Wzór zwolnienia na poszukiwanie pracy pobierz dokument Wzor_zwolnienie_na_poszukiwanie_pracy.pdf otwiera się w nowym oknie

  Wzór zwolnienia na poszukiwanie pracy

  Art. 37 Kodeksu pracy daje możliwość przyznania dodatkowych dni na poszukiwanie pracy. 2 dni należą się w przypadku miesięcznego okresu wypowiedzenia, 3 dni w przypadku trzymiesięcznego wypowiedzenia. Udostępniony przez nas wzór zawiera podstawę prawną i pola potrzebne do określenia terminu czy udzielenia zgody na takie działanie.

  03.08.2023
 • Pobierz plikdoc(37KB)Wz�r dokumentu Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości pobierz dokument Protokol_zdawczo_odbiorczy.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(546KB)Wz�r dokumentu Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości pobierz dokument Protokol_zdawczo_odbiorczy.pdf otwiera się w nowym oknie

  Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości

  Protokół zdawczo-odbiorczy będzie dla Ciebie istotny przy zawieraniu umowy sprzedaży, kupna lub wynajmu nieruchomości. Zmianę własności i przekazanie lokalu najlepiej przeprowadź osobiście i odpowiednio udokumentuj - właśnie za pomocą tego protokołu. Dokument potwierdzi stan nieruchomości w momencie jej przekazania.

  26.04.2023
 • Pobierz plikdoc(36KB)Wz�r dokumentu Wezwanie do zapłaty pobierz dokument Wezwanie_do_zaplaty.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(601KB)Wz�r dokumentu Wezwanie do zapłaty pobierz dokument Wezwanie_do_zaplaty.pdf otwiera się w nowym oknie

  Wezwanie do zapłaty

  Jeśli chcesz ściągnąć zaległą należność, możesz posłużyć się wezwaniem do zapłaty. To nic innego jak przypomnienie o istniejącym długu, a jego formę prawną reguluje Kodeks cywilny. Treść powinna jasno określać przedmiot zlecenia, kwotę zaległej należności oraz zawierać wszystkie niezbędne dane.

  25.04.2023
 • Pobierz plikdoc(27KB)Wz�r dokumentu Monit pobierz dokument Monit.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(585KB)Wz�r dokumentu Monit pobierz dokument Monit.pdf otwiera się w nowym oknie

  Monit

  Za pomocą monitu przypomnisz kontrahentowi o zbliżającym się terminie zapłaty lub wezwiesz go do spłaty zaległego zobowiązania. Jego celem jest zmotywowanie Twojego dłużnika do uregulowania płatności. Monit nie ma określonej formy – może być pisemny, ale też np. telefoniczny lub osobisty.

  25.04.2023
 • Pobierz plikdoc(119KB)Wz�r dokumentu Polityka bezpieczeństwa danych osobowych pobierz dokument Polityka_bezpieczenstwa_danych_osobowych.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(296KB)Wz�r dokumentu Polityka bezpieczeństwa danych osobowych pobierz dokument Polityka_bezpieczenstwa_danych_osobowych.pdf otwiera się w nowym oknie

  Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

  Dokument opisuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne, procedury oraz zasady. Pomoże Ci zapewnić zgodność przetwarzania z przepisami oraz odpowiednią ochronę danych osobowych przed potencjalnym zagrożeniem np. dostępem osób nieupoważnionych.

  06.04.2023
 • Pobierz plikdoc(49KB)Wz�r dokumentu Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pobierz dokument Umowa_powierzeniaprzetwarzania_danych_osobowych.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(333KB)Wz�r dokumentu Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pobierz dokument Umowa_powierzeniaprzetwarzania_danych_osobowych.pdf otwiera się w nowym oknie

  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

  Tego typu umowę zawierasz (jako Administrator Danych Osobowych) z Podmiotem Przetwarzającym. Wszystko po to, aby na powierzonych danych osobowych mógł zrealizować wyznaczony cel. Przed podpisaniem umowy zweryfikuj (z procedurą weryfikacji podmiotu przetwarzającego), czy Podmiot Przetwarzający spełnia wymogi RODO.

  06.04.2023
 • Pobierz plikdoc(46KB)Wz�r dokumentu Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pobierz dokument Upowaznienie_do_przetwarzania_danych_osobowych.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(405KB)Wz�r dokumentu Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pobierz dokument Upowaznienie_do_przetwarzania_danych_osobowych.pdf otwiera się w nowym oknie

  Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

  Jako Administrator Danych Osobowych lub Podmiot Przetwarzający masz obowiązek upoważnić każdą osobę, która będzie miała dostęp do danych osobowych  lub ma zamiar przetwarzać je na polecenie Administratora. Uzupełnij załączony przez nas wzór, aby dana osoba mogła zrealizować wyżej wymienione cele.

  06.04.2023
 • Pobierz plikxls(50KB)Wz�r dokumentu Rejestr Czynności Przetwarzania pobierz dokument Rejestr_Czynnosci_Przetwarzania.xls otwiera się w nowym oknie

  Rejestr Czynności Przetwarzania

  Jako Administrator Danych Osobowych (lub przedstawiciel Administratora) masz obowiązek prowadzenia i aktualizowania rejestru Czynności Przetwarzania (Art. 30 RODO). Dzięki niemu opiszesz wykonywane czynności przetwarzania danych osobowych pod względem zgodności zarówno z celami biznesowymi, jak i wymaganiami prawnymi.

  06.04.2023
 • Pobierz plikxls(127KB)Wz�r dokumentu Rejestr Czynności Kategorii Przetwarzania pobierz dokument Rejestr_Czynnosci_Kategorii_Przetwarzania.xls otwiera się w nowym oknie

  Rejestr Czynności Kategorii Przetwarzania

  Jako Podmiot Przetwarzający masz obowiązek prowadzenia i aktualizowania tego rejestru (Art. 30 RODO).Dzięki niemu opiszesz wykonywane czynności przetwarzania danych osobowych na rzecz Administratorów Danych Osobowych pod względem zgodności zarówno z celami biznesowymi, jak i wymaganiami prawnymi.

  06.04.2023
 • Pobierz plikxls(42KB)Wz�r dokumentu Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych pobierz dokument Rejestr_osob_upowaznionych_do_przetwarzania_danych_osobowych.xls otwiera się w nowym oknie

  Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

  Jako Administrator Danych Osobowych lub Podmiot Przetwarzający masz obowiązek prowadzić ewidencję osób, które upoważniasz do przetwarzania danych osobowych (Art. 42 RODO). Prowadzenie tego rejestru pozwoli na lepszą kontrolę w zakresie rozliczalności procesu przetwarzania danych osobowych.

  06.04.2023
 • Pobierz plikdoc(98KB)Wz�r dokumentu Procedura reagowania na naruszenia ochrony danych osobowych pobierz dokument Procedura_reagowania_na_naruszenia_ochrony_danych.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(327KB)Wz�r dokumentu Procedura reagowania na naruszenia ochrony danych osobowych pobierz dokument Procedura_reagowania_na_naruszenia_ochrony_danych.pdf otwiera się w nowym oknie

  Procedura reagowania na naruszenia ochrony danych osobowych

  Za ten dokument odpowiedzialny jest Administrator Danych Osobowych. Załączony przez nas wzór określa zasady reagowania na naruszenia ochrony danych osobowych, obejmujących ich identyfikację, rejestrowanie, analizę oraz podejmowanie działań.

  06.04.2023
 • Pobierz plikdoc(107KB)Wz�r dokumentu Procedura weryfikacji podmiotu przetwarzającego pobierz dokument Procedura_weryfikacji_podmiotu_przetwarzajacego.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(319KB)Wz�r dokumentu Procedura weryfikacji podmiotu przetwarzającego pobierz dokument Procedura_weryfikacji_podmiotu_przetwarzajacego.pdf otwiera się w nowym oknie

  Procedura weryfikacji podmiotu przetwarzającego

  Dokument określa kroki, jakie jako Administrator Danych Osobowych musisz podjąć przed podpisaniem umowy powierzenia z Podmiotem Przetwarzającym. Dzięki niemu  zweryfikujesz czy spełnia wymogi RODO.

  06.04.2023
 • Pobierz plikdoc(147KB)Wz�r dokumentu Procedura realizacji praw podmiotów danych pobierz dokument Procedura_realizacji_praw_podmiotow_danych.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(406KB)Wz�r dokumentu Procedura realizacji praw podmiotów danych pobierz dokument Procedura_realizacji_praw_podmiotow_danych.pdf otwiera się w nowym oknie

  Procedura realizacji praw podmiotów danych

  Jako Administrator Danych Osobowych musisz opracować procedurę realizacji praw podmiotów, których dane przetwarzasz. Załączony dokument określa m.in. zasady realizacji uprawnień wynikających z art. 12-22 RODO, motywów 39, 58-72, 166 i 167 preambuły RODO oraz art. 3-5 uodo.

  06.04.2023
 • Pobierz plikxls(49KB)Wz�r dokumentu Rejestr naruszeń pobierz dokument Rejestr_naruszen.xls otwiera się w nowym oknie

  Rejestr naruszeń

  Jako Administrator Danych Osobowych musisz reagować na naruszenia ochrony danych osobowych. Właśnie dlatego, potrzebny Ci będzie rejestr dokumentujący tego typu sytuacje i swoją reakcję na nie (np. zgłoszenie do UODO). Prowadzenie tego rejestru pozwoli Ci zwiększyć kontrolę w zakresie rozliczalności procesu przetwarzania danych osobowych.

  06.04.2023
 • Pobierz plikdoc(87KB)Wz�r dokumentu Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego pobierz dokument Arkusz_weryfikacji_podmiotu_przetwarzajacego_dane_osobowe.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(282KB)Wz�r dokumentu Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego pobierz dokument Arkusz_weryfikacji_podmiotu_przetwarzajacego_dane_osobowe.pdf otwiera się w nowym oknie

  Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego

  Dokument uzupełnia Administrator Danych Osobowych na podstawie odpowiedzi otrzymanych od Podmiotu Przetwarzającego. zgodnie z Procedurą weryfikacji tego podmiotu potwierdzający, czy spełnia on wymogi RODO i jako Administrator możesz korzystać z jego usług( oraz podpisać umowę powierzenia).

  06.04.2023
 • Pobierz plikxls(41KB)Wz�r dokumentu Rejestr zgłoszeń realizacji praw podmiotów danych pobierz dokument Rejestr_zgloszen_realizacji_praw_podmiotow_danych.xls otwiera się w nowym oknie

  Rejestr zgłoszeń realizacji praw podmiotów danych

  Jako Administrator Danych Osobowych, który ma już Procedurę realizacji praw podmiotów danych, możesz prowadzić rejestr dokumentujący zgłoszenia z niej wynikające. Dzięki niemu będziesz mieć lepszą kontrolę w zakresie rozliczalności procesu przetwarzania danych osobowych.

  06.04.2023
 • Pobierz plikxls(59KB)Wz�r dokumentu Test równowagi pobierz dokument Testy_rownowagi.xls otwiera się w nowym oknie

  Test równowagi

  Jeśli – jako Administrator Danych Osobowych – przetwarzasz dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) np. w celach marketingowych, możesz wykonać test równowagi. Dzięki niemu przekonasz się, czy  wynik wykaże gwarancję legalności danego procesu przetwarzania danych osobowych.

  06.04.2023
 • Pobierz plikxls(59KB)Wz�r dokumentu Ocena ryzyka pobierz dokument Ocena_ryzyka.xls otwiera się w nowym oknie

  Ocena ryzyka

  Proces porównywania wyników analizy ryzyka z kryteriami ryzyka (np. istotność ryzyka, częstotliwość jego występowania) pozwoli Ci sprawdzić, czy dane ryzyko lub jego wielkość są akceptowalne czy niedopuszczalne.

  06.04.2023
 • Pobierz plikxls(54KB)Wz�r dokumentu Rachunek przepływów pieniężnych - wariant bezpośredni pobierz dokument Rachunek_Przeplywow_Pienieznych_wariant_bezposredni.xls otwiera się w nowym oknie

  Rachunek przepływów pieniężnych - wariant bezpośredni

  Dokument ten pozwoli Ci na ocenę źródła i wielkości przepływów pieniężnych w firmie, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym. Co ważne, muszą sporządzać go wszystkie podmioty podlegające corocznemu obowiązkowi składania sprawozdań finansowych do KRS. Rachunek przepływów pieniężnych jest pomocny w podejmowaniu wielu biznesowych decyzji. Składa się z trzech części: operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

  11.08.2023
 • Pobierz plikxls(55KB)Wz�r dokumentu Rachunek przepływów pieniężnych - wariant pośredni pobierz dokument Rachunek_Przeplywow_Pienieznych_wariant_posredni.xls otwiera się w nowym oknie

  Rachunek przepływów pieniężnych - wariant pośredni

  Dokument ten pozwoli Ci na ocenę źródła i wielkości przepływów pieniężnych w firmie, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym. Co ważne, muszą sporządzać go wszystkie podmioty podlegające corocznemu obowiązkowi składania sprawozdań finansowych do KRS. Rachunek przepływów pieniężnych jest pomocny w podejmowaniu wielu biznesowych decyzji. Składa się z trzech części: operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

  11.08.2023
 • Pobierz plikdoc(76KB)Wz�r dokumentu Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny pobierz dokument Rachunek_Zyskow_i_Strat_wariant_kalkulacyjny.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikxls(51KB)Wz�r dokumentu Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny pobierz dokument Rachunek_Zyskow_i_Strat_wariant_kalkulacyjny.xls otwiera się w nowym oknie

  Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

  Za pomocą tego dokumentu przedstawisz wynik finansowy za dany okres. Rachunek zysków i strat jest częścią sprawozdania finansowego. Składa się z czterech części: działalność podstawowa, pozostała działalność operacyjna, pozostałe koszty operacyjne i działalność finansowa. Jest to zatem kluczowe narzędzie do wstępnej analizy kierunku rozwoju Twojej firmy. Pomoże Ci zadbać o sytuację finansową firmy i ustalić przyczyny osiąganych wyników.

  11.08.2023
 • Pobierz plikdoc(75KB)Wz�r dokumentu Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy pobierz dokument Rachunek_Zyskow_i_Strat_wariant_porownawczy.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikxls(52KB)Wz�r dokumentu Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy pobierz dokument Rachunek_Zyskow_i_Strat_wariant_porownawczy.xls otwiera się w nowym oknie

  Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

  Za pomocą tego dokumentu przedstawisz wynik finansowy za dany okres. Rachunek zysków i strat jest częścią sprawozdania finansowego. Składa się z czterech części: działalność podstawowa, pozostała działalność operacyjna, pozostałe koszty operacyjne i działalność finansowa. Jest to zatem kluczowe narzędzie do wstępnej analizy kierunku rozwoju Twojej firmy. Pomoże Ci zadbać o sytuację finansową firmy i ustalić przyczyny osiąganych wyników.

  11.08.2023

Zamieszczane wzory dokumentów mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. Firmove.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w tych wzorach.