Minimalna krajowa w 2023 roku – ile wynosi?

4 min

złotówka i inne pieniądze

Wraz z nowym rokiem powitaliśmy zmiany w zakresie płacy minimalnej. Rząd zdecydował się na nietypowy zabieg i przewidział dwie podwyżki. Minimalna krajowa brutto w 2023 roku już wzrosła w styczniu, a następnie wzrośnie w lipcu. Dla wielu pracowników oznacza to większe zarobki, a dla pracodawców wyższe koszty. Ile dokładnie wyniosą płaca minimalna netto i brutto oraz stawka godzinowa w 2023 roku?

Ile wynosi płaca minimalna w 2023 roku?

Gwarancja minimalnej płacy w Polsce przewidziana jest w przepisach Kodeksu pracy, ale jej wysokość jest publikowana w rozporządzeniu Ministra Finansów. Zgodnie z obowiązującym prawem wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy nie może być niższe od ustalonego przez Radę Ministrów.

W 2022 roku ogłoszono, że minimalne wynagrodzenie za pracę brutto:

  • od stycznia 2023 roku wynosi 3 490 zł, 
  • od lipca 2023 roku wyniesie 3 600 zł.

Oznacza to, że najniższa pensja, jaką muszą otrzymać pracownicy, będzie wyższa od ubiegłorocznej o 480 zł w pierwszym półroczu i 590 zł w drugim.

W 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie:

  • od 1 stycznia 4 242 zł brutto;
  • od 1 lipca 4 300 zł brutto.

Czy w 2023 roku przewidziane są podwyżki płacy minimalnej?

Jak już wspomnieliśmy, w 2023 roku przedsiębiorcy muszą liczyć się nie z jedną, a z dwiema podwyżkami płacy minimalnej, co jest równoznaczne ze znacznym zwiększeniem ponoszonych przez nich kosztów pracy. Ze względu na to, że zmianie ulega  wysokość wynagrodzenia, to rosną też składki na ubezpieczenie społeczne.

Wynika to ze sposobu obliczania wartości należnych składek. Ich wysokość nie jest określana w wartościach liczbowych a procentowych. Przykładowo składka emerytalna zgodnie z prawem równa się 9,76% wynagrodzenia brutto, czyli w 2022 wynosiła minimalnie 293,77 zł. Wiedząc, jakie jest najniższe wynagrodzenie w Polsce, możemy obliczyć, że w 2023 roku pracodawcy będą musieli pokryć składki emerytalne w wysokości 340,62 zł (od stycznia do czerwca) i 351,36 zł (od lipca).

Minimalna stawka godzinowa w 2023 roku

W 2017 roku została wprowadzona minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Zobowiązuje ona przedsiębiorców do zapewnienia pracownikom wynagrodzenia, które w przeliczeniu na jedną godzinę nie może być niższe niż określone w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Minimalna stawka godzinowa przy umowie zleceniu w 2023 roku również wzrośnie dwa razy. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca będzie wynosić 22,80 zł, a od 1 lipca 23,50 zł.

W 2024 roku minimalna stawka godzinowa wynosi:

  • od 1 stycznia 27,70 zł brutto;
  • od 1 lipca 28,10 zł brutto.

Minimalna krajowa w 2023 brutto i netto

Poznaliśmy już wynagrodzenie minimalne brutto w nowym roku, zatem jaką kwotę otrzymamy na rękę? Ostateczna wartość minimalnej krajowej netto jest uzależniona od kilku czynników, np. faktu ukończenia 26. roku życia czy członkostwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Przy założeniu, że jesteśmy zatrudnieni na pełen etat na podstawie umowy o pracę, mamy więcej niż 26 lat, nie przystąpiliśmy do PPK, pracujemy w miejscu zamieszkania i korzystamy z podstawowych kosztów uzyskania przychodów, na nasze konto co miesiąc wpłynie 2709,48 zł (od stycznia do czerwca) i 2783,86 zł (od lipca).

Różnica w wynagrodzeniu minimalnym netto i brutto wynika z konieczności pokrycia przez pracownika składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy PIT, których wartości podano w poniższej tabeli.

Składki Od stycznia do czerwca 2023 Od lipca 2023
Emerytalna 340,62 zł 351,36 zł
Rentowa 52,35 zł 54,00 zł
Chorobowa 85,51 zł 88,20 zł
Zdrowotna 271,04 zł 279,58 zł
Zaliczka na podatek PIT 31,00 zł 43,00 zł
Wynagrodzenie netto* 2709,48 zł 2783,86 zł


* Przy założeniu, że pracownik jest zatrudniony na pełen etat na umowie o pracę, ukończył 26. rok życia, nie przystąpił do PPK, pracuje w miejscu zamieszkania i korzysta z podstawowych kosztów uzyskania przychodów.Jeśli porównamy powyższe wyliczenia z rokiem 2022, kiedy minimalna płaca netto wynosiła 2363,56 zł, okaże się, że przez pierwsze 6 miesięcy nowego roku pracownicy zyskają ok. 346 zł miesięcznie. Natomiast w drugim półroczu ich wypłata będzie wyższa jeszcze o niecałe 75 zł. Z rachunków wynika, że w przeciągu całego 2023 roku w rękach podatników znajdzie się prawie 4600 zł więcej.

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy