Dodatek stażowy – komu się należy i czy pracodawca ma obowiązek go wypłacać?

2 min

uśmiechnięta kobieta w biurze

Niektórzy pracownicy, po osiągnięciu określonego stażu pracy, mają prawo do tzw. dodatku stażowego. Sprawdź, kto jest uprawniony do tego bonusu i po ilu latach pracy może on być przyznany. 

Co to jest dodatek stażowy i komu przysługuje?

Dodatek stażowy, znany również jako dodatek za wysługę lat, to rodzaj bonusu do wynagrodzenia przysługujący pracownikom sektora publicznego. W ich przypadku jest on przyznawany i wypłacany na podstawie przepisów ustawowych dotyczących określonych grup zawodowych lub.  Dodatek stażowy może być również przyznawany pracownikom z sektora prywatnego – na podstawie przepisów wewnątrzzakładowych. 

Informacje na temat dodatku stażowego znajdują się w ustawie z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1458) oraz w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. 

Dodatek stażowy jest obligatoryjny w budżetówce, co oznacza, że pracodawca musi go wypłacić. Na taki dodatek z mocy prawa mogą liczyć przedstawiciele wielu zawodów. Otrzymują go między innymi:

  • urzędnicy,
  • policjanci,
  • pielęgniarki,
  • żołnierze zawodowi,
  • strażnicy miejscy,
  • pracownicy sądu lub prokuratury,
  • kolejarze,
  • pracownicy Państwowej Straży Pożarnej,
  • pracownicy ośrodków pomocy społecznej. 

Płaca minimalna a dodatek stażowy

Do końca 2019 roku dodatek za wysługę lat wliczał się do wynagrodzenia zasadniczego pracowników ze sfery budżetowej i nawet ustawowa zmiana wynagrodzenia minimalnego nie zmieniała wielkości pensji długoletnich pracowników z niższym wynagrodzeniem. W praktyce oznaczało to, że jeśli płaca minimalna wynosiła 2 600 brutto miesięcznie, to pracownik otrzymywał np. 2 400 brutto wynagrodzenia oraz 200 zł dodatku stażowego. 

W 2020 roku nastąpiło wyrównanie dodatku stażowego pracownika samorządowego. Od tamtego czasu dodatek za wysługę lat jest niezależnym bonusem i nie może być postrzegany jako składnik wynagrodzenia zasadniczego. Obecnie pracownik otrzymujący wynagrodzenie minimalne ma obliczany dodatek stażowy od tej kwoty. 

Dodatek stażowy w sektorze prywatnym

Czy osobie pracującej w prywatnej firmie przysługuje dodatek stażowy? Ani Kodeks pracy, ani przepisy prawa nie regulują kwestii przyznawania dodatku stażowego pracownikom sektora prywatnego. To wyłącznie indywidualna decyzja przedsiębiorcy.

Jeśli zdecydujesz się na ten gest, reguły przyznawania i naliczania dodatku stażowego powinny być jasno określone w umowie o pracę, w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania – w zależności od tego, jakie zasady panują w Twojej firmie. 

Podczas podejmowania decyzji w tym zakresie musisz pamiętać o pewnych kwestiach. Wewnętrzne ustalenia dotyczące wynagrodzeń nie mogą nikogo dyskryminować, a dodatkowo postanowienia nie mogą być mniej korzystne dla pracownika, niż te wynikające z przepisów prawa pracy. 

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy