Kalkulator stawek ryczałtu

Ryczałt cieszy się dużym zainteresowaniem – nic dziwnego – zasady jego rozliczania są proste. Co jeszcze go wyróżnia? W tej formie opodatkowania ważny jest przychód a nie dochód. Jeśli więc zdecydujesz się na ryczałt, to podatek zapłacisz właśnie od przychodu. Dodatkowo masz do wyboru aż 10 stawek, które określa się na podstawie rodzaju przychodu. Nie wiesz, jaką wybrać? Wpisz rodzaj działalności wg PKD lub po prostu kod PKD, a poznasz obowiązującą w danej kategorii stawkę. W przypadku, gdy obszar działania Twojej firmy wyklucza wybór ryczałtu, damy Ci o tym znać. Nie czekaj – wypróbuj kalkulator stawki ryczałtu już teraz!

Sprawdź stawkę ryczałtu
dla swojej firmy
Rodzaj działalności lub kod  PKD Ikona toolipa W tym przypadku rodzaj działalności to rodzaj wg PKD, czyli kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności
Wyczyść wynik

Zamieszczony powyżej kalkulator ma jedynie charakter orientacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Firmove.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji podanych w tym kalkulatorze.

Z pomocą naszego kalkulatora poznasz stawki ryczałtu, które obowiązują w Twojej działalności.

Jak korzystać z kalkulatora stawki ryczałtu?

Wystarczy, że określisz sektor lub branżę albo (jeśli wolisz) wpiszesz kod PKD, a wyszukasz odpowiednią z nich. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej formie opodatkowania – poniżej mamy dla Ciebie krótkie podsumowanie.

Jakie są formy opodatkowania?

Obecnie możesz wybrać jedną z 3 form opodatkowania. Są to:

Ryczałt – co go wyróżnia

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych najchętniej wybierany jest przez przedsiębiorców, którzy ponoszą niskie koszty. Dzieje się tak, ponieważ wylicza się go na podstawie przychodu. A co się z tym wiąże – nie możesz odliczyć od niego kosztów (np. zakupu sprzętu do firmy czy rat leasingu pojazdu). Dodatkowo w tej formie opodatkowania masz:

 • różne stawki podatku, które uzależnione są od obszaru działania danej firmy;
 • wysokość składki zdrowotnej (zależy od przedziału przychodu w skali roku);
 • obowiązek ewidencjonowania przychodu, ale nie musisz prowadzić księgi przychodów i rozchodów.

Kto może być opodatkowany ryczałtem?

Z ryczałtu mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 • przedsiębiorstwa w spadku;
 • spółki jawne, cywilne, cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku – których wspólnicy (wyłącznie osoby fizyczne) oświadczyli, że przychody spółki opodatkują w formie ryczałtu.

Dodatkowo, aby korzystać z ryczałtu, musisz pamiętać, że:

 • wysokość przychodu za poprzedni rok podatkowy – nie może być wyższa niż 2 mln euro;
 • nie możesz świadczyć usług z tego samego zakresu dla byłego pracodawcy, z którym wiązała Cię umowa o pracę (w takim przypadku przejście na ryczałt będzie możliwe po 2 latach od rozwiązania umowy).

Jak ustalić stawkę ryczałtu?

Stawka ryczałtu przyporządkowana jest do rodzaju przychodu. Jeśli więc Twoja firma działa w różnych obszarach czy branżach, możesz mieć kilka stawek ryczałtu. Obecnie jest ich aż 10. Co obejmują poszczególne stawki ryczałtu?

2% Najniższa stawka dotyczy przychodów osiąganych ze sprzedaży pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu produktów roślinnych, zwierzęcych przetwarzanych w inny sposób niż przemysłowy.
3%
 • działalność gastronomiczna (z wyłączeniem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%),
 • działalność usługowa w zakresie handlu (poza usługami opodatkowanymi stawką 17% lub 15%),
 • odpłatne zbycie składników wykorzystywanych w działalności gospodarczej pod warunkiem, że następuje ono w terminie 6 lat od chwili ich wycofania z użytku w firmie.
5,5%
 • przychody z robót budowlanych, przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 • przychody z działalności wytwórczej,
 • prowizje z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów.
8,5%
 • działalność usługowa, 
 • działalność gastronomiczna z uwzględnieniem sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • usługi związane ze zwalczaniem i zapobieganiem pożarom,
 • usługi w zakresie edukacji, 
 • działalność bibliotek, archiwów, muzeów i pozostałe usługi związane z kulturą,
 • działalność polegająca na wytwarzaniu przedmiotów i wyrobów z materiału powierzonego przez zamawiającego,
 • prowizje uzyskane na podstawie umowy komisu,
 • prowizje na podstawie umowy o kolportaż prasy.
10% Zakup i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
12%
 • wydawanie pakietów gier komputerowych (z wyłączeniem publikacji w trybie on-line), 
 • wydawanie pakietów oprogramowania systemowego, 
 • wydawanie pakietów oprogramowanie użytkowego, 
 • wydawanie oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu, poza oprogramowaniem w trybie on-line,
 • doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, instalowania oprogramowania, zarządzania siecią i systemami informatycznymi.
8,5% przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł
 • przychodów osiągniętych w ramach umów najmu, podnajmu, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze (w ramach umów, które nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności)
 • świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55)
 • świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1)
 • wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72)
 • wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0), pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) bez kierowcy (PKWiU 77.12.1), środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0), środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0), pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0), kontenerów (PKWiU 77.39.12.0), motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0), własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40)
 • świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87).

Więcej o stawkach 8,5% i 12,5% znajdziesz tutaj

14%
 • usługi w zakresie opieki zdrowotnej, 
 • usługi architektoniczne i inżynierskie, 
 • badania i analiza techniczna, 
 • usługi specjalistycznego projektowania.
15%
 • pośrednictwo w sprzedaży hurtowej, 
 • pośrednictwo w sprzedaży motocykli, części i akcesoriów do nich, 
 • magazynowanie i przechowywanie cieczy oraz gazów, 
 • reprodukcja komputerowych nośników informacji, 
 • licencje związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, czasopism, periodyków, wyrobów drukowanych, gier komputerowych i programów komputerowych, 
 • sprzedaż miejsca reklamowego, 
 • przetwarzanie danych, przesyłanie strumieni wideo i audio przez internet, 
 • usługi finansowe i ubezpieczeniowe, 
 • usługi związane z obsługą nieruchomości, 
 • usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego (nieświadczone w ramach wolnych zawodów), 
 • doradztwo związane z zarządzaniem, 
 • usługi reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, 
 • usługi fotograficzne, 
 • tłumaczenia pisemne i ustne, inne niż w przypadku wolnych zawodów, 
 • usługi związane z zatrudnieniem, 
 • usługi detektywistyczne i ochroniarskie.
17% Działalność osób fizycznych osiągających przychody z tytułu działalności osobistej w ramach wolnych zawodów. W tej grupie można sklasyfikować m.in. przedstawicieli zawodów prawniczych, księgowych, doradców inwestycyjnych i podatkowych, biegłych rewidentów.