Podatek liniowy – ile procent wynosi?

6 min

postać mężczyzny i klocki

Każdy przedsiębiorca zakładający firmę musi podjąć decyzję o sposobie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej. Do wyboru są trzy opcje: skala podatkowa (zasady ogólne), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy. W poniższym tekście skupimy się na tym ostatnim. Wyjaśnimy m.in.: jaką ma stawkę podatek liniowy, co można odliczyć i kiedy podatek liniowy się opłaca, a kiedy lepiej rozważyć inne formy opodatkowania. Zapraszamy do lektury.

Obecnie istnieją trzy sposoby opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Podatek liniowy to forma do wyboru obok skali podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Na czym polega podatek liniowy? Charakteryzuje się tym, że płaci się stałą stawkę podatku od każdej zarobionej złotówki niezależnie od wysokości uzyskanych dochodów. To, ile wynosi podatek liniowy, oblicza się na podstawie dochodu, tzn. odejmując od przychodu koszty jego uzyskania. Do kosztów tych zaliczamy m.in. wynajem biura, pensje pracowników, zakup towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania firmy. Otrzymujemy w ten sposób dochód, który jest podstawą opodatkowania.

W przypadku nowych przedsiębiorców wyboru formy np. podatku liniowego należy dokonać już na etapie zakładania firmy. We wniosku o rejestrację firmy w CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) należy wpisać, że wybiera się podatek liniowy jako formę opodatkowania. Co ważne, brak takiej deklaracji będzie oznaczać, że automatycznie przypisana zostanie domyślna forma opodatkowania, którą jest dwustopniowa skala progresywna (inaczej skala podatkowa).

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku przedsiębiorców, którzy już prowadzą firmę i zdecydują, że podatek liniowy będzie dla nich bardziej opłacalny. Wówczas do 20 lutego w roku, w którym chcą płacić podatek liniowy, mają oni czas na złożenie odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej do naczelnika urzędu skarbowego zgodnego z miejscem zamieszkania lub zmieniając swój wpis w CEiDG.

Ile procent wynosi podatek liniowy?

Stawka podatku liniowego wynosi 19%. Oznacza to, że jeśli w danym miesiącu zarobisz np. 10 000 zł, to zapłacisz 1900 zł podatku. Analogicznie przy zarobku 20 000 zł do zapłaty będzie 3800 zł podatku. 

Czy wysokość dochodów wpływa na stawkę podatkową podatku liniowego?

Nie, wysokość dochodów nie ma wpływu na stawkę podatkową. Nie ma znaczenia, czy zarabiamy 5000 zł, czy 50 000 zł – zawsze płacimy 19% podatku. To odróżnia podatek liniowy od podatku progresywnego, w którym stawka podatkowa zmienia się po przekroczeniu pewnego progu dochodowego.

Stawka opodatkowania przy liniówce – czy można ją obniżyć?

Nie można obniżyć stawki opodatkowania przy liniówce, ponieważ to, ile wynosi podatek liniowy w Polsce, nie zależy od żadnych czynników indywidualnych. Kwota odprowadzanego do urzędu skarbowego podatku jest niższa, jeśli:

 1. zwiększają się koszty uzyskania przychodu – zmniejszą one bowiem podstawę opodatkowania;
 2. korzysta się z różnego rodzaju ulg i odliczeń. Podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym mogą:
 • odliczyć składkę zdrowotną,
 • odliczyć składkę na IKZE,
 • skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R),
 • skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej
 • skorzystać z ulgi z tytułu darowizny.

Wysokość podatku liniowego a kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku to kwota dochodu, od której nie płaci się podatku. Oznacza to, że jeśli w danym roku zarobisz poniżej tej kwoty, nie odprowadzisz do fiskusa ani złotówki. W przypadku podatników rozliczających się podatkiem liniowym kwota wolna od podatku nie obowiązuje. Jest to o tyle istotna informacja, iż np. dla mikrofirmy działającej sezonowo aktualny limit 30 tys. zł rocznie może być w zupełności wystarczający do tego, aby nie płacić podatków.

Podatek liniowy - kto może go rozważyć?

Nad wyborem tej formy opodatkowania mogą zastanowić się przedsiębiorcy, których dochód w skali roku przekracza 150 000 zł. Dlaczego akurat tyle? W przypadku rozliczania się według skali podatkowej po uzyskaniu dochodu powyżej 120 000 zł obowiązuje tzw. II próg podatkowy, który wynosi 32% – od nadwyżki 120 000 zł. Jak łatwo można policzyć, stanowi to ogromną różnicę w stosunku do 19% w podatku liniowym.

Skąd jednak 150 000 zł? Do 120 000 zł należy doliczyć 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku, która przysługuje rozliczającym się według skali podatkowej. W dużym uproszczeniu można przyjąć, że podatek liniowy sprawdzi się w firmach osiągających 15 tys. zł dochodu miesięcznie i więcej.

Masz obawy, czy właściwie obliczasz podatek? Pomocny może okazać się specjalny kalkulator B2B, który po podaniu kluczowych informacji dokona niezbędnych obliczeń.

Ile procent wynosi składka ZUS przy podatku liniowym?

Składka ZUS przy podatku liniowym wynosi tyle samo, co przy innych formach opodatkowania. Wysokość zależy od tego, czy:

 • jesteś tzw. nowym przedsiębiorcą i korzystasz z obniżonej stawki ZUS przez pierwsze 6 miesięcy działalności,
 • korzystasz z preferencyjnej składki przez 24 miesiące działalności od dnia założenia firmy,
 • opłacasz dobrowolną składkę chorobową.

Na koniec sierpnia 2023 roku pełna składka z ubezpieczeniem chorobowym wynosiła 1418,48 zł, natomiast bez niego było to 1316,54 zł.

W tym miejscu należy wspomnieć o jeszcze jednej istotnej kwestii. Jest nią składka zdrowotna, która stanowi jedną ze składowych składki na ZUS. Aktualnie przy podatku liniowym wynosi ona 4,9% dochodu, ale minimum 314,10 zł miesięcznie. Składka zdrowotna może stanowić koszt uzyskania przychodu lub można ją odliczyć od dochodu pod warunkiem, iż nie przekroczysz ustawowego rocznego limitu (w 2023 roku wynosi 10 200 zł) oraz spełnisz określone warunki, czyli:

 • opłacisz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • wpłacisz tzw. zaliczki uproszczone lub zwykłe na podatek liniowy.

Od strony księgowej masz do wyboru:

 • zaksięgowanie zapłaconej składki na poczet kosztów uzyskania przychodów,
 • odliczenie jej od podstawy opodatkowania.

Podatek liniowy – PIT

Jak każdy podatek, również liniowy wymaga dopełnienia pewnych obowiązków względem urzędu skarbowego. Formularzem do rozliczenia rocznego jest PIT-36L, który składasz podobnie jak większość deklaracji rocznych, czyli do 30 kwietnia lub 2 maja, jeśli 30 kwietnia przypada w weekend. Masz również obowiązek opłacania zaliczek na podatek – miesięcznie lub kwartalnie. Istnieją dwie formy ich rozliczania: 

1. zaliczki uproszczone wylicza się na podstawie zeznania rocznego za poprzedni rok. Są one zawsze równe i wynoszą 1/12 kwoty należnego podatku ustalonego według 19% stawki wynikającej z zeznania rocznego:

 • złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy;
 • złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lata, jeśli w poprzednim nie wykazano dochodu z działalności gospodarczej albo wykazano dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty 30 000 zł;

2. zaliczki zwykłe rozlicza się na bieżąco w zależności od uzyskanego dochodu w danym miesiącu.

Plusem zaliczek uproszczonych jest łatwość ich wyliczania. Minusem natomiast to, że w przypadku gdy w roku 2023 przedsiębiorca ma niższe dochody niż w 2022, płaci wyższe zaliczki, niż gdyby wybrał zaliczki zwykłe rozliczane na bieżąco.

Jakie wady ma podatek liniowy?

Z jednej strony rozliczenie według stałej stawki podatkowej wynoszącej 19% ma szereg plusów, jednak istnieją również ograniczenia podatku liniowego:

 • brak możliwości łączenia dochodów pochodzących z różnych źródeł (firma, etat),
 • brak możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem,
 • brak możliwości skorzystania z części ulg w przypadku rozliczania się wyłącznie liniowo,
 • brak możliwości uwzględnienia w rozliczeniu rocznym kwoty wolnej od podatku.
Logo ING Księgowość
ING Księgowość
Ułatwiamy prowadzenie biznesu
Materiał opracowany przez ekspertki i ekspertów z ING Księgowość
Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy