Kwota wolna od podatku w 2023 roku

4 min

kobieta laptop dokumenty

Jeżeli rozliczasz się za pomocą skali podatkowej, masz możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku. Jest to informacja ważna dla każdego, kto rozlicza podatek dochodowy oraz dla pracodawców, którzy występują w roli płatnika. Zobacz, ile wyniesie kwota wolna od podatku w 2023 roku i jak ją uwzględnić.

Wysokość kwoty wolnej od podatku w 2023 roku

Rok 2022 okazał się przełomowy dla milionów podatników. W związku z wejściem w życie tak zwanego Polskiego Ładu, zmianie uległo wiele przepisów, które przekładają się bezpośrednio na wysokość zobowiązań względem fiskusa. Z perspektywy wielu osób kluczowy okazał się wyższy próg kwoty wolnej od podatku. 

Na jakie zmiany podatkowe od tego roku trzeba się przygotować? Jak będzie wyglądać rozliczenie PIT? Na początku najważniejsza informacja: kwota wolna od podatku nie ulega zmianie i w 2023 roku, podobnie jak rok wcześniej, wyniesie 30 000 zł. 

W 2024 roku kwota wolna od podatku pozostaje na tym samym poziomie, czyli 30 000 zł.

W przypadku aktualnego roku podatkowego obowiązują więc przepisy, które zostały wprowadzone wraz z ostatnią wersją Polskiego Ładu w 2022 roku. Warto zauważyć, że jeszcze w 2021 roku kwota wolna od podatku wynosiła jedynie 8 000 zł.

Kto skorzysta z wyższej kwoty wolnej od podatku?

Prawo do zastosowania kwoty wolnej od podatku mają podatnicy rozliczający się według skali podatkowej, w tym osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę czy umów cywilnoprawnych. Taką możliwość mają również przedsiębiorcy, którzy wybrali tę formę opodatkowania. Nie możesz jej uwzględnić, jeśli płacisz podatek liniowy albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Pamiętaj, że możesz zmienić formę opodatkowania. Jeśli już prowadzisz firmę, możesz to zrobić na początku roku podatkowego – konkretnie do 20 lutego. Jeśli dopiero rozkręcasz swój biznes, czas na zmianę masz do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym osiągniesz swój pierwszy przychód. Zmianę wprowadzisz, wysyłając odpowiedni wniosek online bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Kwota wolna od podatku a progi podatkowe PIT 2023

Stałe pozostają również progi podatkowe. 2023 rok, podobnie jak poprzedni, będzie rozliczany na podstawie dwóch progów: 

  • do 120 000 zł dochodu (aby go obliczyć, pomniejsz przychód osiągnięty w danym roku podatkowym o koszty jego uzyskania) zapłacisz 12% podatku dochodowego
  • w przypadku nadwyżki dochodów powyżej progu stawka wynosi 32%. Jak widać, tak zwany drugi próg podatkowy w 2023 roku nie różni się od tego z 2022 roku, jest jednak zdecydowanie wyższy od kwoty z roku 2021 (wówczas próg wynosił 85 528 zł).

W 2024 r. progi podatkowe nie zmieniły się – pozostają na tym samym poziomie co w 2023 r.

Skala podatkowa 2023: najważniejsze dane

Podstawa opodatkowania Należny podatek
Poniżej 120 000 zł 12% - 3600 zł (kwota zmniejszająca podatek)
Powyżej 120 000 zł 10 800 zł + 32% od nadwyżki powyżej progu

W jaki sposób obliczyć pracownikom kwotę wolną od podatku w 2023 roku?

Pomimo że kwota wolna od podatku jest taka sama jak w ubiegłym roku, zmienił się sposób jej uwzględniania, co jest istotne przy rozliczaniu pracowników.

Płatnik (np. pracodawca) jest zobowiązany do pomniejszania zaliczki na podatek odprowadzanej w imieniu podatnika o maksymalnie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (3600 zł rocznie). Podatnik, czyli np. osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, może złożyć pracodawcy oświadczenie dotyczącego sposobu pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy. Ma to przede wszystkim ułatwić prawidłowe rozliczanie podatku w przypadku osób osiągających dochody z kilku źródeł.

Prawo przewiduje przekazanie takich oświadczeń nawet trzem płatnikom. Wówczas:

  • W przypadku jednego płatnika możliwe będzie zastosowanie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.
  • W przypadku dwóch płatników możliwe będzie zastosowanie u każdego 1/24 kwoty zmniejszającej podatek.
  • W przypadku trzech płatników możliwe będzie zastosowanie u każdego 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

Tegoroczne zmiany obejmą również zleceniobiorców. Zyskają oni prawo do uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek w ciągu roku – nadal jednak mogą rozliczać kwotę wolną dopiero w zeznaniu rocznym. Również w tym przypadku do skorzystania z tej możliwości wymagane jest stosowne oświadczenie.

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy