Informacje o firmie

Pojedynczy punkt kontaktowy dla odbiorców usług, organów państw członkowskich, Komisji i Rady Usług Cyfrowych w sprawach Aktu o usługach cyfrowych (DSA).

Pojedynczy punkt kontaktowy

Wyznaczyliśmy pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający bezpośrednią komunikację z użytkownikami serwisu Firmove.pl, organami państw członkowskich, Komisją oraz Radą Usług Cyfrowych.
Napisz email

Punkt kontaktowy dostępny jest pod adresem: dsa@firmove.pl. Komunikacja z punktem kontaktowym może odbywać się w języku polskim i angielskim. W innych sprawach możesz skorzystać z adresu: biuro@firmove.pl.

Zgłoś nadużycie

Zgłoś nielegalną lub niezgodną z Regulaminem treść znajdującą się na serwisie Firmove.pl.

Zgłoś nadużycie lub Złóż skargę na decyzję