Czym jest Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)?

5 min

osoba zaznacza znaczniki na tablecie

Na drodze do stworzenia własnej działalności gospodarczej trzeba zrobić kilka obligatoryjnych kroków. Wybór kodów PKD to jedno z tych działań. Dla wielu przyszłych przedsiębiorców może on być problematyczny. Jeśli tak jest również w Twoim przypadku – w tym artykule znajdziesz informacje, jak prawidłowo ustalić własne kody oraz czemu służy klasyfikacja PKD.

Co to jest PKD

PKD – a więc Polska Klasyfikacja Działalności – określa działalność firm wszystkich firm działających w Polsce. Jest wykorzystywana w statystyce publicznej, ewidencji oraz rachunkowości – m.in. na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz Rejestru Jednostek Gospodarki Narodowej (REGON). Sam kod to pięcioznakowy symbol wskazujący na rodzaje prowadzonej działalności.

To właśnie na podstawie kodów PKD Urząd Statystyczny nadaje numery REGON. Są one istotne również na późniejszym etapie funkcjonowania firmy – między innymi podczas udziału w przetargach lub starań o różnego rodzaju dotacje.

Podanie PKD jest wymagane podczas rejestracji:
•    jednoosobowej działalności gospodarczą (CEIDG)
•    spółek osobowych, kapitałowych, spółdzielni, fundacji i innych podmiotów objętych obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

Katalog PKD – struktura rejestru

W ramach PKD różne branże i sektory zostały odpowiednio pogrupowane, a każda z sekcji właściwie oznaczona. Dzięki temu struktura katalogu jest przejrzysta i umożliwia wyszukanie i sklasyfikowanie każdej działalności gospodarczej.

Podział rodzajów działalności gospodarczej według kodów PKD

Struktura PKD składa się z pięciu poziomów – w każdym z nich znajdują się zgrupowane rodzaje działalności gospodarczych i opisane symbolami. Są to:
•    sekcja – litera, która określa jeden z 21 obszarów działalności
•    dział – dwucyfrowy znak, który wyodrębnia 88 rodzajów działalności
•    grupa – trzy cyfry obejmujące 272 rodzajów działalności 
•    klasa – czterocyfrowy kod numeryczny i 615 rodzajów działalności
•    podklasa – w tym przypadku to pięć znaków alfanumerycznych i aż 654 grupowania działalności. 

Pierwszy, najbardziej ogólny poziom klasyfikacji, wyróżnia następujące sekcje:

A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
B Górnictwo i wydobywanie
C Przetwórstwo przemysłowe
D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
F Budownictwo
G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
H Transport i gospodarka magazynowa
I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
J Informacja i komunikacja
K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
O Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
P Edukacja
Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
S Pozostała działalność usługowa
T Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
U Organizacje i zespoły eksterytorialne

Kody PKD – przykłady

Jeśli Twoją pasją są lody i właśnie w tej branży zamierzasz zawalczyć o sukces, to swoją przyszłą działalność musisz przyporządkować do sekcji C – Przetwórstwo przemysłowe, a konkretnie do Działu 10 – Produkcja artykułów spożywczych. Głównym PKD Twojej firmy będzie PKD 10.52.Z.

A może planujesz rozpocząć produkcję olejków eterycznych? W takiej sytuacji odpowiedni kod PKD znajdziesz w tej samej sekcji C, ale w Dziale 20 – Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych. W tym przypadku wybierz kod PKD 20.53.Z.

Za Tobą studia weterynaryjne i planujesz otworzyć własną klinikę małych zwierząt? Świetnie! Interesujący Cię symbol PKD 75.00.Z znajduje się w sekcji M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, w Dziale 75 - Działalność weterynaryjna.

Jak ustalić PKD

Skoro wiesz już, co kryje się pod skrótem PKD, czas poświęcić chwilę, żeby prawidłowo określić kody dla Twojej działalności gospodarczej. Żeby to zrobić, musisz z całego katalogu możliwości wybrać te, które najlepiej opisującą Twój obszar działania – a jest w czym wybierać!

Niezależnie od formy prowadzonej działalności musisz podać jeden kod określający główną działalność firmy (a więc tej, z której będziesz czerpać największe przychody, wpisany na pierwszej pozycji), a opcjonalnie również dodatkowe kody opisujące Twoją pozostałą działalność. W przypadku JDG liczba takich kodów jest dowolna, dla spółek rejestrowanych w KRS możesz ich ustalić maksymalnie dziewięć.

Niektóre kody narzucają określone obowiązki, np. konkretny rodzaj działalności gospodarczej lub opodatkowania albo konieczność rejestracji VAT – już teraz upewnij się, czy wybrane przez Ciebie kody przypadkiem nie wiążą się z pewnymi ograniczeniami.

Dobra wiadomość jest taka, że listę kodów możesz aktualizować w dowolnym momencie. Aktualizacja może dotyczyć:
•    zmiany profilu głównej działalności;
•    rozszerzenia działalności – dodania dodatkowych kodów;
•    zawężenia działalności – usunięcia nieaktualnych kodów.

Pamiętaj, żeby zmianę zgłosić w ciągu siedmiu dni od jej wprowadzenia, i – co ważne – jeszcze zanim uzyskasz przychód z nowego rodzaju działalności.

Wyszukiwarka PKD, czyli jak sprawdzić kod PKD firmy?

Pełną listę kodów PKD bez problemu znajdziesz na stronie biznes.gov.pl. Możesz oczywiście prześledzić ją wiersz po wierszu zaznaczając odpowiednie symbole – ale istnieje też znacznie prostsza ścieżka. Właściwy kod ustalisz jeśli skorzystasz z wyszukiwarki kodów PKD, gdzie w łatwy sposób dopasujesz swoją działalność do dostępnego katalogu kodów. 

Możesz też sprawdzić, jakie kody wybrała Twoja konkurencja. W tym celu wejdź na aleo.com i skorzystaj z wyszukiwarki firm, aby znaleźć interesujące Cię podmioty.

Jeśli jednak wciąż masz wątpliwości, skontaktuj się z Ośrodkiem Klasyfikacji i Nomenklatur łódzkiego Urzędu Statystycznego – uzupełnij Wniosek o nadanie symbolu klasyfikacyjnego i poczekaj na odpowiedź z właściwym kodem.

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy