Wysokość składek ZUS w 2023 roku

4 min

pieniądze, kalkulator i długopis na blacie biurka

Przeciętna i minimalna pensja mają wpływ na podstawy wymiaru wykorzystywane między innymi do obliczania wysokości składek ZUS. W 2023 roku składki będą rekordowo wysokie – część przedsiębiorców będzie musiała zmierzyć się z kilkoma podwyżkami. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące wysokości i sposobu naliczania składek w bieżącym roku.

Kto zapłaci większe składki ZUS w 2023 roku?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą aktywną działalność gospodarczą, są zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne nie tylko za zatrudnianych pracowników, ale również za siebie. Obowiązek ten obejmuje:

 • przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG,
 • wspólników spółki cywilnej, jawnej, komandytowej i partnerskiej,
 • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
 • osoby wykonujące wolne zawody,
 • osoby prowadzące szkołę lub placówkę wychowania przedszkolnego.

Zwróć także uwagę, że od 1 stycznia 2023 roku składki musi opłacać również komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej.

Składka ZUS dla przedsiębiorcy jest sporym obciążeniem. W rzeczywistości przelewana co miesiąc kwota jest przeznaczana na kilka różnych ubezpieczeń, w tym:

 • ubezpieczenie emerytalne,
 • ubezpieczenie rentowe,
 • ubezpieczenie wypadkowe,
 • ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne),
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Społeczny.

Odrębną opłatą, którą również musisz odprowadzać na konto ZUS, jeśli prowadzisz firmę, jest składka zdrowotna. Przed wejściem w życie Polskiego Ładu była stała, a obecnie o jej wysokości decydują dochody lub przychody przedsiębiorcy.

Od czego zależy wysokość składek ZUS w 2023 roku?

Wpływ na to, ile wynosi składka ZUS dla jednoosobowej firmy albo przedsiębiorcy prowadzącego działalność w innej formie zobowiązanego do opłacania składek, ma przede wszystkim podstawa wymiaru, od której oblicza się wysokość należności. Część przedsiębiorców jest uprawniona do zastosowania specjalnej ulgi na start lub preferencyjnej podstawy wymiaru, co pozwala oszczędzić.

Do poszczególnych typów ubezpieczeń przypisane są procentowe wartości pozwalające obliczyć wysokość należnej składki. Przykładowo: składka emerytalna wynosi 19,52% podstawy wymiaru, a rentowa 8% podstawy. Dla uproszczenia składki sumuje się ze sobą, ponieważ i tak opłaca się je w ramach jednej płatności. Minimalne podstawy wymiaru kształtują się następująco:

 • Pełny ZUS (tak zwany duży ZUS) zakłada podstawę wymiaru w wysokości minimum 60% kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
 • Preferencyjna składka ZUS wiąże się z podstawą w wysokości co najmniej 30% minimalnego wynagrodzenia. 
 • Mały ZUS Plus, do którego uprawniona jest część osób, zakłada podstawę, która nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia i wyższa od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
 • Ulga na start – przez pierwsze pół roku w większości przypadków możesz skorzystać ze zwolnienia z ubezpieczeń społecznych. Do opłacenia pozostaje składka zdrowotna. Od 2023 roku nie zmienia się nic w sposobie naliczania. Jej wysokość jest więc uzależniona od dochodu lub przychodu, w przypadku ryczałtu lub podatku liniowego może zostać częściowo odliczona.

A ile wynosi składka ZUS za pracownika na cały etat? Pracodawcy jako płatnicy zgłaszają pracowników do ubezpieczeń i odprowadzają w ich imieniu należne składki. Podstawą wymiaru jest w tym przypadku wynagrodzenie za pracę brutto wraz z dodatkami pieniężnymi.

Nowe składki ZUS 2023 – ile wyniosą?

Rosnące średnie i minimalne wynagrodzenie oznacza, że podwyżka ZUS od 2023 roku będzie rekordowa. Na dodatek – w związku z dwukrotnym podnoszeniem pensji minimalnej (1 stycznia i 1 lipca) – część przedsiębiorców zapłaci więcej już w trakcie trwania roku składkowego. Jak prezentuje się dokładna wysokość składek ZUS 2023 roku?

 • Pełny ZUS wyniesie 1316,54 zł bez ubezpieczenia chorobowego i 1418,48 zł z dobrowolnym chorobowym.
 • Preferencyjna podstawa wyniesie 305,61 zł lub 331,26 zł od stycznia do czerwca oraz 315,26 zł lub 341,72 zł od lipca do grudnia.

W 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie:

 • od 1 stycznia 4 242 zł brutto
 • od 1 lipca 4 300 zł brutto

Należy doliczyć do tego niewymienione wyżej składki zdrowotne. Ile wobec tego wyniesie ostatecznie składka ZUS? Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako jedyny pozwala na precyzyjne określenie tej kwoty, ponieważ składka zdrowotna ma ustaloną wysokość zależną od osiągniętych w danym roku przychodów. Z drugiej strony – z wyższymi niż zakładane przychodami musisz liczyć się z koniecznością dokonania dopłaty. W przypadku pozostałych form opodatkowania składka zdrowotna będzie uzależniona od dochodu (9% w przypadku skali podatkowej oraz 4,9% na podatku liniowym). Wysokość zaliczek zależy natomiast od wysokości dochodu w poprzednim miesiącu.

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy