Preferencyjne składki ZUS dla nowych firm – jak z nich skorzystać?

4 min

monety PLN

Wielu rozpoczynających swój biznes przedsiębiorców zastanawia się, jak poradzić sobie ze stałymi comiesięcznymi kosztami, czyli obowiązkowymi składkami dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli i Tobie spędza to sen z powiek, przeczytaj ten tekst. Wyjaśnimy w nim, jak skorzystać z preferencyjnych składek ZUS i ulg na start.

Preferencyjne składki ZUS dla nowych przedsiębiorstw – co musisz o nich wiedzieć?

Obecnie nowi przedsiębiorcy mają do wyboru szereg rozwiązań, których celem jest ułatwienie im rozwinięcia skrzydeł na rynku. Są to nie tylko dodatkowe fundusze na rozpoczęcie działalności, ale również ulgi w składkach na ubezpieczenie społeczne. Obecnie w systemie podatkowym wyróżniamy kilka takich programów. Jest to ulga na start, mały ZUS i mały ZUS Plus. Na czym polegają i kiedy można z nich skorzystać?

Ulga na start

Jednym z ułatwień dla początkujących przedsiębiorców jest ulga na start, dzięki której przez 6 miesięcy płacisz tylko składkę zdrowotną. Musisz jednak spełnić łącznie następujące warunki:

  • rozpoczynasz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmujesz ją ponownie po 60 miesiącach od jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
  • nie prowadzisz działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności (w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym) wykonywane były czynności, które wchodzą teraz w zakres Twojej działalności.

Zwolnienie z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne obowiązuje przez 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia założenia działalności gospodarczej. Warto jednak wiedzieć, że okres ten można nieco wydłużyć, świadomie wybierając dzień założenia firmy. Wystarczy, że będzie to każda inna data niż pierwszy dzień miesiąca, np. 2 września – wówczas okres obowiązywania ulgi będzie liczył się dopiero od 1 października, ale za niepełny wrzesień także przyjdzie nam opłacić jedynie ubezpieczenie zdrowotne.

Pamiętaj, że zawsze możesz zrezygnować z tego uprawnienia i od razu zgłosić chęć opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Mały ZUS

24 miesiące – przez taki okres możesz płacić obniżone składki ZUS. To duże ułatwienie dla osób, które dopiero rozpoczynają swą działalność.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz płacić, jeśli spełniasz następujące warunki:

  • w okresie 60 miesięcy przed rozpoczęciem działalności nie była prowadzona przez Ciebie żadna inna działalność gospodarcza;
  • w ramach własnej działalności gospodarczej nie świadczysz na rzecz byłego pracodawcy takich samych usług jak na etacie; dotyczy to pracodawcy, który Cię zatrudniał Cię na podstawie umowy o pracę w tym samym roku, w którym działalność została przez Ciebie założona lub w roku ją poprzedzającym.

Mały ZUS Plus

Mały ZUS Plus to możliwość opłacania obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne przez maksymalnie 36 miesięcy, w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Aby skorzystać z tej ulgi, musisz spełnić dwa kluczowe warunki:

  • Twoje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120 000 zł. W przypadku prowadzenia działalności przez część roku, próg ten jest proporcjonalnie niższy.
  • Twoja działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym była prowadzona przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych.

Zwolnienia ze składek

Są sytuacje, w których w ogóle nie musisz opłacać składek. Jest to możliwe wtedy, gdy prowadzisz działalność bez rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). A możesz to zrobić, jeśli:

  • przychód z Twojej działalności w żadnym miesiącu nie przekroczył 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, wyznaczonej ustawowo na dany rok kalendarzowy (do czerwca 2023 roku limit ten wynosił 50% minimlalnego wynagrodzenia),
  • w ciągu ostatnich 60 miesięcy działalność gospodarcza nie była przez Ciebie prowadzona.

W takiej sytuacji nie obejmują Cię żadne ubezpieczenia – ani społeczne, ani zdrowotne.

Kto nie może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS?

W Polsce mamy sporo tzw. wyłączeń przedmiotowych, czyli grup osób lub firm, które mimo spełnienia opisanych przez nas przesłanek, nie będą mogły korzystać z preferencyjnych składek. Nie mogą z nich skorzystać osoby współpracujące z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, a także m.in. wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich. Na liście wyłączeń znajdują się jeszcze m.in. artyści, np. pisarze czy muzycy. Zanim zatem zarejestrujesz firmę, koniecznie sprawdź, czy niższe daniny publiczne aby na pewno Ci przysługują!

Pamiętaj jednak, że nawet jeśli zawiesisz działalność gospodarczą, to mimo tego okres 6 czy 24 miesięcy cały czas jest liczony!

Wysokość preferencyjnych stawek ZUS

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne oblicza się od zadeklarowanej kwoty, jednak nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z kolei składki na ubezpieczenie zdrowotne obliczane są na zasadach zgodnych z wybraną formą opodatkowania.

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy