Ile wynosi mały ZUS Plus w 2023 roku i jak z niego korzystać?

4 min

plik folder 2023

Ulga mały ZUS Plus daje możliwość opłacania niższych składek na ubezpieczenie społeczne. To rozwiązanie przeznaczone dla właścicieli firm, których przychody z tytułu działalności gospodarczej w 2022 roku nie przekroczyły 120 tys. zł. Jak obliczyć mały ZUS Plus? Ile wynosi? Jakie dokumenty musisz złożyć? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Mały ZUS Plus w 2023 roku – kto może z niego korzystać?

Jako przedsiębiorca masz możliwość skorzystania z tzw. małego ZUS-u Plus. To nic innego jak ulga dla osób, które są na początku przygody z prowadzeniem działalności gospodarczej – ale nie jest dostępna na samym początku prowadzenia firmy tj. w pierwszym roku działalności.

Ulga pozwala na płacenie niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Warto pamiętać, że nie dotyczy to składki zdrowotnej, którą opłaca się w pełnej wysokości.

Ulga mały ZUS została wprowadzona już 2019 roku, jednak ustawodawca zmodyfikował ją, i tak powstała ulga mały ZUS Plus. Ustawodawca umożliwił przejście z ulgi na start na mały ZUS Plus, więc nawet jeśli przedsiębiorca wcześniej korzystał z innych ulg lub preferencyjnych składek, nie wyklucza to tego rozwiązania.

Najważniejsze kryteria, które musisz spełnić, żeby skorzystać z małego ZUS-u Plus to:

 • Twój przychód z działalności w poprzednim roku kalendarzowym 2022 nie przekroczył kwoty 120 tys. zł. Jeżeli prowadzisz firmę przez część roku, liczysz kwotę przychodu proporcjonalnie, tj. 120 tys. dzielisz przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku, a otrzymany wynik mnożysz przez liczbę dni kalendarzowych, w których była prowadzona działalność;
 • prowadzisz firmę, która w poprzednim roku kalendarzowym działała przez co najmniej 60 dni;
 • nie spełniasz warunków do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od 30% minimalnego wynagrodzenia);
 • prowadzisz firmę na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych;
 • Twoją formą opodatkowania w poprzednim roku była karta podatkowa i nie dotyczyło Cię zwolnienie z VAT;
 • Twój zakres działalności nie pokrywa się z obowiązkami na etacie w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym;
 • nie jesteś twórcą i artystą, wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, jednoosobowej spółki z o.o.;
 • nie prowadzisz działalności w zakresie wolnego zawodu lub szkoły czy innej placówki oświatowej.

Ze względu na skomplikowanie polskiego systemu podatkowego, mogą pojawić się wątpliwości co do interpretacji przepisów. W takiej sytuacji warto skorzystać z usług doświadczonego doradcy podatkowego lub księgowej.

Jak zgłosić chęć korzystania z małego ZUS-u Plus?

Pierwszym krokiem do skorzystania z ulgi jest wyrejestrowanie z ubezpieczeń. Musisz to zrobić za pomocą druku ZUS ZWUA. Kod wyrejestrowania powinien zaczynać się od 05 70, 05 72 lub 05 10, 05 12.

Następnie musisz zgłosić się do ubezpieczeń społecznych na druku ZUS ZUA. Jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, wystarczy druk ZUS ZZA (kod 05 90 lub 05 92 – dotyczy tytułu ubezpieczenia dla osób posiadających rentę w związku z niezdolnością do pracy).

Przerejestrowania należy dokonać tylko w przypadku opłacania za zeszły rok dużego ZUS-u lub zakończenia okresu ważności ulgi preferencyjny ZUS.

A co jeśli już wcześniej obowiązywał Cię mały ZUS? Jak długo spełniasz warunki, tak długo nie musisz nic robić – ani składać dodatkowych dokumentów, ani oświadczeń. Jeśli jednak wspomniana ulga dotyczyła Cię przez ostatnie 36 miesięcy kalendarzowych (tj. od stycznia 2020 roku do grudnia 2022 roku), nie masz już do niej prawa – musisz przerejestrować się na pełny ZUS. Musisz opłacać składki od podstawy minimum 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w poprzednim roku.

Mały ZUS Plus a składka zdrowotna

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, mały ZUS Plus dotyczy jedynie składek na ubezpieczenie społeczne, tj.:

 • emerytalne,
 • rentowe,
 • wypadkowe,
 • chorobowe. 

Ulga ta nie uwzględnia składki zdrowotnej, którą musisz opłacić w pełnej wysokości. 

Ważne terminy związane z małym ZUS-em w 2023 roku

Dokumenty przekazujesz nie później niż:

 • do 31 stycznia 2023 roku, jeśli:
 • od 2022 roku (przez co najmniej 60 dni) funkcjonuje Twoja działalność gospodarcza i mały ZUS Plus chcesz wykorzystać po raz pierwszy,
 • w styczniu 2023 roku rozpoczynasz lub wznawiasz prowadzenie działalności gospodarczej;
 • po 7 dniach liczonych od dnia spełnienia warunków do korzystania z małego ZUS-u Plus, jeżeli:
 • rozpoczynasz lub wznawiasz prowadzenie działalności po 24 stycznia 2023 roku,
 • spełniasz warunki w innym miesiącu niż styczeń 2023 roku.

Co jeszcze musisz wiedzieć? Pamiętaj, że maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia firmy możesz płacić niski ZUS. Kwota składek po tym czasie wzrośnie.

Podsumowując – tylko początkujący właściciele firm mogą zdecydować się na mały ZUS Plus. Składki dzięki tej uldze są mniejsze, co przekłada się na niższe koszty prowadzenia działalności. Wysokość opłacanych składek zależy jednak od uzyskanego dochodu za rok poprzedni. Ponadto należy spełniać szereg kryteriów uprawniających do skorzystania z takiego rozwiązania.

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy