logo Kancelarii R-P-B Legal

Kancelaria R-P-B Legal (Michał Kluska)

Biznes opiera się o dane (w tym dane osobowe). To centrum naszego zainteresowania i wsparcia. 
Jesteśmy wyspecjalizowaną kancelarią prawną, którą najłatwiej można podsumować w następujący sposób:

 • proaktywne podejście, zaangażowanie i wykonywanie zleceń osobiście przez stałą, dedykowaną osobę (wraz ze wsparciem zespołu);
 • ponad 14 lat doświadczenia;
 • stała współpraca, czyli doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi dużych podmiotów gospodarczych (w tym międzynarodowych) oraz grup przedsiębiorstw w zakresie RODO/ ochrony informacji; 
 • niezależność;
 • aktywne świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych, czyli praktyczna wiedza o tym co organizacja powinna mieć i w jaki sposób realizować obowiązki wynikające z RODO;
 • prosta, sprawna komunikacja z Klientami;
 • nastawienie na rozwiązanie zagadnienia i poszukiwanie rozwiązań / umiejętność szacowania ryzyka prawnego / biznesowego.

Więcej na nasz temat: www.rpblegal.pl

Publikacje autora

 • Pobierz plikdoc(49KB)Wz�r dokumentu Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pobierz dokument Umowa_powierzeniaprzetwarzania_danych_osobowych.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(333KB)Wz�r dokumentu Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pobierz dokument Umowa_powierzeniaprzetwarzania_danych_osobowych.pdf otwiera się w nowym oknie

  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

  Tego typu umowę zawierasz (jako Administrator Danych Osobowych) z Podmiotem Przetwarzającym. Wszystko po to, aby na powierzonych danych osobowych mógł zrealizować wyznaczony cel. Przed podpisaniem umowy zweryfikuj (z procedurą weryfikacji podmiotu przetwarzającego), czy Podmiot Przetwarzający spełnia wymogi RODO.

  06.04.2023
 • Pobierz plikdoc(107KB)Wz�r dokumentu Procedura weryfikacji podmiotu przetwarzającego pobierz dokument Procedura_weryfikacji_podmiotu_przetwarzajacego.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(319KB)Wz�r dokumentu Procedura weryfikacji podmiotu przetwarzającego pobierz dokument Procedura_weryfikacji_podmiotu_przetwarzajacego.pdf otwiera się w nowym oknie

  Procedura weryfikacji podmiotu przetwarzającego

  Dokument określa kroki, jakie jako Administrator Danych Osobowych musisz podjąć przed podpisaniem umowy powierzenia z Podmiotem Przetwarzającym. Dzięki niemu  zweryfikujesz czy spełnia wymogi RODO.

  06.04.2023
 • Pobierz plikxls(59KB)Wz�r dokumentu Test równowagi pobierz dokument Testy_rownowagi.xls otwiera się w nowym oknie

  Test równowagi

  Jeśli – jako Administrator Danych Osobowych – przetwarzasz dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) np. w celach marketingowych, możesz wykonać test równowagi. Dzięki niemu przekonasz się, czy  wynik wykaże gwarancję legalności danego procesu przetwarzania danych osobowych.

  06.04.2023
 • Pobierz plikdoc(87KB)Wz�r dokumentu Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego pobierz dokument Arkusz_weryfikacji_podmiotu_przetwarzajacego_dane_osobowe.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(282KB)Wz�r dokumentu Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego pobierz dokument Arkusz_weryfikacji_podmiotu_przetwarzajacego_dane_osobowe.pdf otwiera się w nowym oknie

  Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego

  Dokument uzupełnia Administrator Danych Osobowych na podstawie odpowiedzi otrzymanych od Podmiotu Przetwarzającego. zgodnie z Procedurą weryfikacji tego podmiotu potwierdzający, czy spełnia on wymogi RODO i jako Administrator możesz korzystać z jego usług( oraz podpisać umowę powierzenia).

  06.04.2023
 • Pobierz plikxls(41KB)Wz�r dokumentu Rejestr zgłoszeń realizacji praw podmiotów danych pobierz dokument Rejestr_zgloszen_realizacji_praw_podmiotow_danych.xls otwiera się w nowym oknie

  Rejestr zgłoszeń realizacji praw podmiotów danych

  Jako Administrator Danych Osobowych, który ma już Procedurę realizacji praw podmiotów danych, możesz prowadzić rejestr dokumentujący zgłoszenia z niej wynikające. Dzięki niemu będziesz mieć lepszą kontrolę w zakresie rozliczalności procesu przetwarzania danych osobowych.

  06.04.2023
 • Pobierz plikdoc(98KB)Wz�r dokumentu Procedura reagowania na naruszenia ochrony danych osobowych pobierz dokument Procedura_reagowania_na_naruszenia_ochrony_danych.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(327KB)Wz�r dokumentu Procedura reagowania na naruszenia ochrony danych osobowych pobierz dokument Procedura_reagowania_na_naruszenia_ochrony_danych.pdf otwiera się w nowym oknie

  Procedura reagowania na naruszenia ochrony danych osobowych

  Za ten dokument odpowiedzialny jest Administrator Danych Osobowych. Załączony przez nas wzór określa zasady reagowania na naruszenia ochrony danych osobowych, obejmujących ich identyfikację, rejestrowanie, analizę oraz podejmowanie działań.

  06.04.2023
 • Pobierz plikxls(127KB)Wz�r dokumentu Rejestr Czynności Kategorii Przetwarzania pobierz dokument Rejestr_Czynnosci_Kategorii_Przetwarzania.xls otwiera się w nowym oknie

  Rejestr Czynności Kategorii Przetwarzania

  Jako Podmiot Przetwarzający masz obowiązek prowadzenia i aktualizowania tego rejestru (Art. 30 RODO).Dzięki niemu opiszesz wykonywane czynności przetwarzania danych osobowych na rzecz Administratorów Danych Osobowych pod względem zgodności zarówno z celami biznesowymi, jak i wymaganiami prawnymi.

  06.04.2023
 • Pobierz plikdoc(46KB)Wz�r dokumentu Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pobierz dokument Upowaznienie_do_przetwarzania_danych_osobowych.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(405KB)Wz�r dokumentu Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pobierz dokument Upowaznienie_do_przetwarzania_danych_osobowych.pdf otwiera się w nowym oknie

  Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

  Jako Administrator Danych Osobowych lub Podmiot Przetwarzający masz obowiązek upoważnić każdą osobę, która będzie miała dostęp do danych osobowych  lub ma zamiar przetwarzać je na polecenie Administratora. Uzupełnij załączony przez nas wzór, aby dana osoba mogła zrealizować wyżej wymienione cele.

  06.04.2023
 • Pobierz plikxls(50KB)Wz�r dokumentu Rejestr Czynności Przetwarzania pobierz dokument Rejestr_Czynnosci_Przetwarzania.xls otwiera się w nowym oknie

  Rejestr Czynności Przetwarzania

  Jako Administrator Danych Osobowych (lub przedstawiciel Administratora) masz obowiązek prowadzenia i aktualizowania rejestru Czynności Przetwarzania (Art. 30 RODO). Dzięki niemu opiszesz wykonywane czynności przetwarzania danych osobowych pod względem zgodności zarówno z celami biznesowymi, jak i wymaganiami prawnymi.

  06.04.2023
 • Pobierz plikxls(42KB)Wz�r dokumentu Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych pobierz dokument Rejestr_osob_upowaznionych_do_przetwarzania_danych_osobowych.xls otwiera się w nowym oknie

  Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

  Jako Administrator Danych Osobowych lub Podmiot Przetwarzający masz obowiązek prowadzić ewidencję osób, które upoważniasz do przetwarzania danych osobowych (Art. 42 RODO). Prowadzenie tego rejestru pozwoli na lepszą kontrolę w zakresie rozliczalności procesu przetwarzania danych osobowych.

  06.04.2023
 • Pobierz plikdoc(147KB)Wz�r dokumentu Procedura realizacji praw podmiotów danych pobierz dokument Procedura_realizacji_praw_podmiotow_danych.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(406KB)Wz�r dokumentu Procedura realizacji praw podmiotów danych pobierz dokument Procedura_realizacji_praw_podmiotow_danych.pdf otwiera się w nowym oknie

  Procedura realizacji praw podmiotów danych

  Jako Administrator Danych Osobowych musisz opracować procedurę realizacji praw podmiotów, których dane przetwarzasz. Załączony dokument określa m.in. zasady realizacji uprawnień wynikających z art. 12-22 RODO, motywów 39, 58-72, 166 i 167 preambuły RODO oraz art. 3-5 uodo.

  06.04.2023
 • Pobierz plikdoc(119KB)Wz�r dokumentu Polityka bezpieczeństwa danych osobowych pobierz dokument Polityka_bezpieczenstwa_danych_osobowych.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(296KB)Wz�r dokumentu Polityka bezpieczeństwa danych osobowych pobierz dokument Polityka_bezpieczenstwa_danych_osobowych.pdf otwiera się w nowym oknie

  Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

  Dokument opisuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne, procedury oraz zasady. Pomoże Ci zapewnić zgodność przetwarzania z przepisami oraz odpowiednią ochronę danych osobowych przed potencjalnym zagrożeniem np. dostępem osób nieupoważnionych.

  06.04.2023
 • Pobierz plikxls(59KB)Wz�r dokumentu Ocena ryzyka pobierz dokument Ocena_ryzyka.xls otwiera się w nowym oknie

  Ocena ryzyka

  Proces porównywania wyników analizy ryzyka z kryteriami ryzyka (np. istotność ryzyka, częstotliwość jego występowania) pozwoli Ci sprawdzić, czy dane ryzyko lub jego wielkość są akceptowalne czy niedopuszczalne.

  06.04.2023
 • Pobierz plikxls(49KB)Wz�r dokumentu Rejestr naruszeń pobierz dokument Rejestr_naruszen.xls otwiera się w nowym oknie

  Rejestr naruszeń

  Jako Administrator Danych Osobowych musisz reagować na naruszenia ochrony danych osobowych. Właśnie dlatego, potrzebny Ci będzie rejestr dokumentujący tego typu sytuacje i swoją reakcję na nie (np. zgłoszenie do UODO). Prowadzenie tego rejestru pozwoli Ci zwiększyć kontrolę w zakresie rozliczalności procesu przetwarzania danych osobowych.

  06.04.2023