Wypowiedzenie za porozumieniem stron – jak rozwiązać umowę?

4 min

mężczyzna pakuje swoje rzeczy z biurka do pudełka

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron to jeden ze sposobów zakończenia współpracy. Pozwala pracownikowi i pracodawcy na ustalenie, w jaki sposób ma to nastąpić. Z tego powodu cieszy się również sporą popularnością. Pamiętaj jednak, że wiąże się to również z pewnymi konsekwencjami.

Wypowiedzenie za porozumieniem stron – kiedy jest możliwe?

Porozumienie pracownika i pracodawcy dotyczące rozwiązania umowy to szczególna postać zakończenia stosunku pracy. Jest możliwe w każdym przypadku i w każdym czasie. Aby miało miejsce, należy spełnić jeden podstawowy warunek. Jak sama nazwa wskazuje – musi być wynikiem dobrowolnych ustaleń, których rezultatem jest oświadczenie o porozumieniu stron. Nie jest istotne, kto wychodzi z taką inicjatywą.

Porozumienie stron a okres wypowiedzenia

Zwolnienie z pracy za porozumieniem stron może być korzystne dla pracodawcy i pracownika z kilku powodów. Poniżej scenariusze, w jakich się sprawdzi:

  • zatrudniony znalazł nowe miejsce pracy, ale nie chce czekać do końca okresu wypowiedzenia,
  • pracodawca chce zwolnić pracownika bez konieczności podawania przyczyn zwolnienia czy udziału związków zawodowych,
  • pracodawca chce zwolnić pracownika bez okresu wypowiedzenia, ale nie wiąże się to z naruszeniami wyszczególnionymi w Kodeksie pracy.

Oświadczenie dotyczące porozumienia stron sporządzone po wcześniejszym złożeniu jednostronnego oświadczenia o zwolnieniu – zarówno z zachowaniem okresu wypowiedzenia, jak i bez niego – zastępuje je. Taki zapis znajdzie się w świadectwie pracy.
Co ciekawe, nie ma formalnego obowiązku przygotowywania tego oświadczenia na piśmie, choć to przyjęta praktyka, która pozwala stronom na zabezpieczenie ich interesów.

Kiedy złożyć wypowiedzenie za porozumieniem stron? Można zrobić to w dowolnym momencie. Aby było skuteczne, musi wyrazić na nie zgodę druga strona umowy o pracę.

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron na wniosek pracownika

Znajdujące się w Kodeksie pracy zasady dotyczące okresu wypowiedzenia zapewniają stabilność zatrudnienia, jednak z pewnością nie są zbyt elastyczne. Może być to pewnym problemem, kiedy pracownik postanawia zmienić pracodawcę. 

W przypadku zatrudnienia dłuższego niż 3 lata okres wypowiedzenia wynosi aż 3 miesiące. W takiej sytuacji dobrą alternatywą jest wypowiedzenie za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia lub ze skróconym okresem wypowiedzenia. W ramach takiego dokumentu można ustalić np. że zawarta umowa jest rozwiązywana ze skutkiem natychmiastowym. Oczywiście można również wskazać inny, krótszy termin wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron na wniosek pracodawcy

W wielu sytuacjach zwolnienie pracownika za porozumieniem stron będzie z perspektywy pracodawcy najkorzystniejszym rozwiązaniem. Przede wszystkim może być sporym ułatwieniem w przypadku rozwiązywania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Wówczas obowiązkowe jest m.in. wskazanie powodu zwolnienia, jednak w przypadku porozumienia stron nie jest to konieczne, tak samo jak informowanie o tym fakcie organizacji związkowej. W ramach porozumienia stron pracodawca może zrekompensować pracownikowi zwolnienie, np. poprzez wypłatę wynagrodzenia przez wskazany okres.

Konsekwencje wypowiedzenia za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron przez pracownika wbrew pozorom nie zawsze musi być korzystne z jego perspektywy. O czym należy pamiętać?

  • Pracownik, który zgodził się na rozwiązanie umowy przez porozumienie stron, nie ma prawa odwołania do Sądu Pracy.
  • W ciągu pierwszych 90 dni pracownik nie ma prawa do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych (chyba że porozumienie stron było związane z upadłością, likwidacją firmy czy zmniejszaniem zatrudnienia).
  • Zatrudniony nie może skorzystać ze wsparcia organizacji związkowych.

Jak wygląda wypowiedzenie za porozumieniem stron w kontekście urlopu? Pod tym względem niewiele się zmienia w stosunku do rozwiązania umowy z wypowiedzeniem: również w tym przypadku w trakcie trwania okresu wypowiedzenia można wykorzystać zaległy urlop. Wszystko zależy od ustaleń pomiędzy stronami umowy.

Jak napisać wypowiedzenie za porozumieniem stron? Poniżej znajdziesz przykładowy wzór.

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy