Progi podatkowe 2023 – aktualne informacje

5 min

przedsiębiorca siedzi przed laptopem i przegląda dokumenty

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, w tym również przedsiębiorcy, którzy wybrali tę formę opodatkowania, muszą uważnie przyglądać się wysokości osiąganych dochodów. Przekroczenie progu wiąże się z przejściem na wyższą stawkę podatku, co ma znaczenie również w kwestii opłacanych w ciągu roku zaliczek. Poniżej przeczytasz, ile wynosi tak zwany drugi próg podatkowy w 2023 roku i na co zwrócić uwagę, rozliczając PIT.

Ile wynoszą progi podatkowe w 2023 roku?

Skala podatkowa to jedyny dostępny sposób rozliczenia podatku dochodowego w przypadku osób, które osiągają dochód między innymi z tytułu umowy o pracę czy popularnych umów cywilnoprawnych. Rzecz jasna do skorzystania z niej są uprawnieni również przedsiębiorcy. Skala podatkowa w 2023 może prezentować się atrakcyjnie dzięki ulgom niedostępnym dla podatników rozliczających się w inny sposób, wyższej kwocie wolnej i niższej stawce podatku w pierwszym progu. Jego przekroczenie oznacza jednak zdecydowanie wyższe zobowiązanie podatkowe. Jak w tym kontekście prezentują się aktualnie podatki w Polsce? 

Próg podatkowy w 2023 roku, podobnie jak w roku poprzednim, wynosi 120 000 zł.

Zwróć uwagę, że jest to kwota dochodu, a nie przychodu. Aby go obliczyć, należy pomniejszyć przychód o koszty jego uzyskania, które w przypadku przedsiębiorców mogą obejmować wiele wydatków ponoszonych w celu osiągnięcia lub zabezpieczenia przychodów. 

Stawki progów podatkowych w 2023 roku

Przekroczenie progu podatkowego wiąże się ze zmianami w opodatkowaniu. Jeśli obliczasz podatek dochodowy 2023, poniżej znajdziesz aktualne stawki:

  • dochody do kwoty 120 000 są objęte stawką w wysokości 12%;
  • dochody przekraczające 120 000 zł są objęte stawką 32%.

W 2024 r. progi podatkowe nie zmieniły się – pozostają na tym samym poziomie co w 2023 r.

Jak widzisz, próg podatkowy, obok kwoty wolnej od podatku, ma istotny  wpływ na to, ile wynosi podatek dochodowy do zapłaty. Podatnik powinien uwzględniać go nie tylko w rocznej deklaracji PIT, ale także w roku podatkowym, kiedy to konieczne jest opłacanie zaliczek. Informacja o przekroczeniu progu jest więc niezwykle ważna i pozwala na prawidłowe rozliczenie z fiskusem.

Podatek solidarnościowy w 2023 roku

Niekiedy można spotkać się również z pojęciem trzeciego progu podatkowego. W ten sposób określa się daninę solidarnościową, która wynosi 4% od podstawy obliczenia daniny, czyli nadwyżki powyżej kwoty 1 000 000 zł.  Co ważne: pod uwagę brane są różne źródła dochodów osiąganych przez podatnika, w tym dochody opodatkowane skalą podatkową (np. wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, rent i emerytur czy działalności gospodarczej), dochody z działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem liniowym oraz ze zbycia papierów wartościowych, udziałów czy akcji. Możliwe jest również zastosowanie odliczeń wpływających na wysokość podstawy obliczenia tej daniny, jednak nie należy ich mylić z ulgami i odliczeniami, które przysługują podatnikowi przy płatności podatku dochodowego.

Wpłaty z tytułu podatku solidarnościowego mają zasilić konto Funduszu Solidarnościowego, który wspiera osoby z niepełnosprawnością. 

Jak obliczyć podatek dochodowy w 2023 roku?

Poprawne rozliczenie podatku dochodowego na skali podatkowej nie ogranicza się wyłącznie do opłacenia należności zgodnie z przyjętymi stawkami. Pod uwagę należy wziąć również inne czynniki wpływające na opodatkowanie dochodów. Aby obliczyć podatek, należy uwzględnić:

  • kwotę dochodu: oczywiście opodatkowaniu podlega dochód, a nie przychód, wobec czego pierwszym krokiem jest jego poprawne ustalenie; 
  • kwotę wolną: kwota wolna od podatku w 2023 roku wynosi 30 000 zł – jeśli uzyskane dochody są niższe od tej wartości, nie trzeba będzie w ogóle płacić podatku dochodowego (nie oznacza to jednak, że nie będzie konieczne złożenie deklaracji podatkowej);
  • sposób rozliczenia podatku: podatnicy rozliczający się na skali podatkowej mają możliwość rozliczenia rocznego wspólnego z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci;
  • przysługujące ulgi i odliczenia od podatku: osoby rozliczające się skalą podatkową mają do dyspozycji szereg ulg i odliczeń, które pozwalają na obniżenie podstawy opodatkowania lub podatku, który należy przelać na konto fiskusa. Ujęcie ich w rozliczeniu rocznym pozwala na obniżenie zobowiązania.

Oczywiście zdecydowanie prostsze zadanie mają pracownicy – to pracodawca jest zobowiązany rozliczyć podatek i odprowadzić go w ich imieniu. Wynagrodzenie jest już zatem pomniejszone o należne zaliczki. Składając odpowiednie oświadczenie, można jednak wpłynąć na sposób ich naliczania, np. uwzględnić podwójną kwotę zmniejszającą podatek w przypadku rozliczenia z dzieckiem lub małżonkiem nieosiągającymi dochodów czy określić zasady rozliczania kwoty zmniejszającej podatek w przypadku zatrudnienia w kilku zakładach pracy. Następnie na podstawie wydanego przez pracodawcę formularza PIT-11 podatnik może prawidłowo rozliczyć się z fiskusem. Przedsiębiorcy muszą samodzielnie rozliczać zaliczki i brać przy tym pod uwagę kwestie progu podatkowego. 

Progi podatkowe a ulgi w 2023

Działalność opodatkowana na zasadach ogólnych może opłacać się jeszcze z innego względu: do dyspozycji pozostają liczne ulgi i odliczenia od podatku, które w znacznej mierze są niedostępne dla osób, które złożyły oświadczenia o wyborze innej metody opodatkowania. Przede wszystkim podatnicy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem liniowym nie mogą rozliczać się wspólnie z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Niedostępna jest również ulga na dziecko, internetowa czy rehabilitacyjna.

Z kolei dostępne ulgi podatkowe w 2023 roku są świetnym sposobem na obniżenie należności, którą otrzyma fiskus, mogą również pozwolić na uniknięcie przekroczenia progu. Od dochodu można odliczać między innymi wpłaty na IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, ulgę na sprzęt rehabilitacyjny i leki, darowizny na organizacje pożytku publicznego czy cele kultu religijnego oraz w przypadku przedsiębiorców opłacone składki społeczne.

Ponadto przy rozliczeniu PIT w 2023 roku można skorzystać z: zwolnienia 4+ (przysługującego podatnikom wychowującym co najmniej czworo dzieci), ulgi na powrót (z której mogą skorzystać podatnicy zmieniający rezydencję podatkową na polską) i zwolnienia dla seniorów, którzy zdecydują się na aktywność zawodową.

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy