Limit dla ryczałtu 2024 – przydatne informacje dla przedsiębiorców

5 min

drewniane bloczki, które symbolizują poziom limitów ryczałtu

Opodatkowanie działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych daje wiele korzyści. To często nie tylko niższy podatek, ale też uproszczona księgowość. Pamiętaj jednak, że jeśli chcesz skorzystać z takiego rozliczenia podatkowego, to m.in. przychody Twojej firmy nie mogą przekroczyć limitu określonego przez fiskus. Jaka to będzie kwota w 2024 roku? Odpowiadamy!

Nowy limit ryczałtu od 2024 roku

W 2024 roku limit dla ryczałtu wyniesie 2 miliony euro. Na pierwszy rzut oka stawka jest identyczna jak w roku ubiegłym. W praktyce jednak wygląda nieco inaczej. Dlaczego? Ponieważ z fiskusem rozliczasz się w złotówkach. Konieczne jest więc przeliczenie stawki na polską walutę według kursu NBP z pierwszego roboczego dnia października. W tym roku było to 4,6091 zł, a w ubiegłym 4,8272 zł.

Ile będą wynosić limity dla ryczałtowców od nowego roku?

Jaki limit na ryczałcie będzie obowiązywać w 2024 roku? Jak pewnie się domyślasz, będzie niższy niż w 2023 roku.

Po przeliczeniu na polską walutę wyniesie 9 218 200 zł, czyli o 436 200 zł mniej niż w poprzednim roku.

Od stycznia możesz zatem nadal rozliczać swoją działalność na podstawie takiej formy opodatkowania, jeśli Twój przychód w 2023 roku nie przekroczył tej kwoty. Pamiętaj, że w spółkach cywilnych i jawnych do limitu wliczasz przychód każdego ze wspólników.

Na wysokość limitu nie wpływa natomiast stawka podatku wynikająca z prowadzonej przez Ciebie działalności. Przykład: limit ryczałtu 8,5% wynosi 9 218 200 zł. Dla osoby opłacającej ryczałt 5,5% limit jest dokładnie taki sam.

Zakładasz działalność gospodarczą i chcesz rozliczać się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? A zatem limit Cię nie obowiązuje. Jednak jeśli zechcesz dalej się rozliczać na ryczałcie, to Twój przychód z danego roku określi możliwość rozliczania się w przyszłym.

Zwróć uwagę na to, że limit 2 miliony euro, czyli 9 218 200 zł, dotyczy możliwości stosowania ryczałtu i opłacania go co kwartał w przypadku czynnych podatników (jeśli jednak przekroczysz ten limit, to od nowego roku musisz rozliczać się miesięcznie). W pozostałych przypadkach możliwość rozliczenia podatku zryczałtowanego kwartalnie wiąże się limitem 200 tys. euro, czyli 921 820 zł. Limit 2 mln euro jest również stosowany w określeniu małego podatnika na potrzeby VAT, co daje prawo rozliczenia się z US z podatku VAT w sposób kwartalny. Zwalnia Cię też z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości. Na ryczałcie obowiązuje ewidencja przychodów, a nie księga przychodów i rozchodów.

Rodzaj limitu Kwota w euro Kwota w złotych
Górny limit przychodów za rok 2023 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2024 r. 2 000 000 euro 9 218 200 zł
Górny limit przychodów za rok 2023 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2024 r.  200 000 euro 921 820 zł

Zmiana wartości przeliczonego na złotówki limitu ryczałtu nie jest jedyną, jaka czeka przedsiębiorców w 2024 roku. Dołączą do niej zmiany w zakresie składki ZUS – w tym składki zdrowotnej. W odróżnieniu od limitu składki ZUS wzrosną. Podstawę składki zdrowotnej ustala się w oparciu o miesięczne przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego. W 2024 r. podstawa wyniesie 7 767,85, natomiast wysokość składki będzie uzależniona od progów:

Roczny przychód na ryczałcie Podstawa Wysokość składki zdrowotnej
 do 60 tys. zł 4 660,71 419,46
 od 60 tys. zł do 300 tys. zł 7 767,85 699,11
 powyżej 300 tys. zł 13 982,13 1258,39


Zakresy przychodów w 2024 r. nie zmieniły się - są na tym samym poziomie co w 2023 r. Nie zmieni się też sposób rozliczenia składek ZUS na ryczałcie. Nadal od podstawy opodatkowania będzie można odliczyć połowę opłaconej w danym roku podatkowym składki zdrowotnej oraz całe zapłacone w danym roku podatkowym składki społeczne przedsiębiorcy.

Na co mogą wpłynąć zaktualizowane limity ryczałtu?

Benjamin Franklin powiedział kiedyś, że na tym świecie pewne są tylko podatki i… o tej drugiej kwestii nie wspominajmy. Skupmy się na opodatkowaniu. W zależności od rodzaju działalności, na ryczałcie wysokość stawki waha się w przedziale 2–17%. Taka forma rozliczenia z fiskusem pozwala obniżyć podstawę opodatkowania o zapłaconą składkę zdrowotną we wskazanym wcześniej limicie. A to z kolei przekłada się na mniejsze koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Z tego względu ryczałt jest chętnie wybierany przez podatników – w tym informatyków, lekarzy, prawników czy wykonujących wolne zawody. Jego popularność potwierdzają liczby. W 2021 wybrało go ponad 1,5 miliona przedsiębiorców, a rok później liczba ta wzrosła do 1,7 miliona. Można więc spodziewać się, że w kolejnych latach ryczałtowców będzie przybywać. O ile oczywiście przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z takiego rozwiązania. Oczywiście zawsze warto przekalkulować, która forma jest najlepsza, oraz pamiętać, że sposób rozliczeń można zmieniać co roku, jeśli przewiduje się wzrost przychodu lub dochodu.

Niższy limit dla ryczałtowca oznacza, że mniejsza liczba przedsiębiorców będzie mieć możliwość wyboru takiej formy rozliczenia z fiskusem. Zanim jednak informacja ta przyprawi Cię o szybsze bicie serca, pamiętaj, że limit to ponad 9 milionów złotych. Jeśli w ciągu roku nie generujesz takiego przychodu – możesz spać spokojnie.

Z drugiej strony ustawodawcy nieśmiało sugerują, że limit dla ryczałtu 2024 może wynieść nawet 3 miliony euro. Na chwilę obecną są to jedynie obietnice podparte jedynie projektem ustawy. Czy wejdzie ona w życie – tego wciąż nie wiemy.

Logo ING Księgowość
ING Księgowość
Ułatwiamy prowadzenie biznesu
Materiał opracowany przez ekspertki i ekspertów z ING Księgowość
Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen


 

Photo
Otwierasz własny biznes?
Photo
Zarejestruj firmę w trakcie rozmowy z księgową

Przeglądaj tematy