Ważne zmiany Polskiego Ładu w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

4 min

kobieta post-it

Polski Ład przyniósł największą od dekad rewolucję podatkową. Z punktu widzenia większości podatników najistotniejsze są zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Ile wyniesie ten podatek w 2023 roku i co mówią przepisy? 

Co zmienia ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Ustawa o PIT wciąż ewoluuje, jednak nowelizacje, które wchodzą w życie w 2023 roku, są zdecydowanie mniej rewolucyjne niż te z ubiegłego roku. Co się zmienia?

  • Formularz PIT-2: od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje nowy wzór formularza PIT-2, który zawiera oświadczenia podatnika dotyczące m.in. korzystania z ulg podatkowych, podwyższonych kosztów uzyskania przychodu czy kwoty wolnej od podatku. W nowym wzorze istnieje również możliwość złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek, jeżeli podatnik zakłada, że w danym roku podatkowym nie przekroczy kwoty wolnej od podatku.
  • Kwota zmniejszająca podatek: podatnik składa oświadczenie płatnikowi, który w jego imieniu reguluje zaliczki podatkowe i uwzględnia m.in. kwotę zmniejszającą podatek. W skali roku wynosi ona 3600 zł. Ustawodawca daje możliwość złożenia trzech takich oświadczeń u trzech różnych płatników, co przekłada się na proporcję uwzględnienia kwoty zmniejszającej podatek w skali miesiąca (1/12 w przypadku jednego płatnika, 1/24 w przypadku dwóch oraz 1/36 w przypadku trzech).
  • Opodatkowanie najmu prywatnego: do tej pory rozliczenie było możliwe według skali podatkowej (na zasadach ogólnych) albo poprzez ryczałt. Od 2023 roku podatnicy tracą tę pierwszą możliwość: najem prywatny obowiązkowo należy rozliczać ryczałtem, wobec czego podatek będzie zależny wyłącznie od osiągniętych przychodów. Podatnicy stracą możliwość odliczania kosztów ich uzyskania. 
  • Dochody osiągane przez małoletnie dzieci z tytułu rent będą od 2023 roku stanowić dochody dziecka, a nie tak jak do tej pory rodziców. Co ważne: nowelizacja obejmuje również dochody osiągnięte z tego tytułu od 1 stycznia 2022 roku.
  • Kwota przekazywana na Organizacje Pożytku Publicznego – do tej pory wynosiła 1% podatku, od 2023 roku będzie to 1,5%.
  • Ograniczenie ulgi na zabytki: nie będzie można odliczyć wydatków związanych z nabyciem zabytku, a wydatki na prace konserwatorskie czy roboty budowlane będą mogły podlegać odliczeniu dopiero po zakończeniu prac i uzyskaniu od wojewódzkiego konserwatora zabytków zaświadczenia o ich prawidłowym wykonaniu. Odliczeniu mogą przy tym podlegać wyłącznie koszty związane z pracami zgodnymi z wydanym przez konserwatora pozwoleniem.

Progi podatkowe w 2023 roku bez zmian

Dobra wiadomość dla podatników i księgowych jest taka, że ustawa o podatku dochodowym (PIT) nie zmienia się w zakresie zasadniczego opodatkowania dochodów. W 2023 roku będą obowiązywać takie same stawki, progi i zwolnienia jak w ostatniej wersji Polskiego Ładu, która weszła w życie 1 lipca 2022 roku. 

Ile wyniesie podatek PIT? Ustawa wskazuje, że w przypadku skali podatkowej będzie to:

  • 12% do kwoty 120 000 zł dochodu,
  • 32% powyżej 120 000 zł dochodu.

Kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł (kwota zmniejszająca podatek to 3600 zł w stosunku rocznym).

Co oznaczają zmiany w ustawie o podatku dochodowym dla pracowników?

Najnowsze zmiany w PIT mogą być korzystne i pomóc w rozliczaniu podatków, szczególnie osobom, które:

  • osiągają przychody z kilku różnych źródeł,
  • w ciągu całego roku nie osiągną progu kwoty wolnej od podatku, dzięki czemu nie muszą odprowadzać zaliczek w trakcie roku.

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym dla przedsiębiorcy

Najnowsze zmiany w ustawie o podatku dochodowym obejmują przede wszystkim pracodawców, ponieważ zmianie może ulec sposób obliczania przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy. Nowy wzór formularza PIT-21 pracownicy powinni wypełnić wyłącznie, jeśli istnieje potrzeba wprowadzania nowych danych: np. jeżeli chcą skorzystać z jednej ze wskazanych ulg czy zmienić sposób pomniejszania zaliczki w związku z wykonywaniem umów dla większej liczby płatników. W przeciwnym razie wystarczą już wcześniej złożone druki PIT-2.

Pamiętaj także, że nie musisz stosować wzoru przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Ważne jednak, aby zawierał komplet informacji ważnych dla podatnika i płatnika. 

Zmiany oświadczeń na PIT-2 musisz uwzględnić najpóźniej w miesiącu następującym po tym, w którym doszło do zmiany. 

1 Nowy wzór dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/pit-2

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy