Aktualizacje w podatkach na 2023 rok – ważne zmiany w PIT i CIT

6 min

drewniane klocki z napisem PIT i C

Przełom roku zwykle oznacza dużą liczbę wprowadzanych nowelizacji i wymaga wzmożonej uwagi przedsiębiorców. Nie inaczej jest teraz. 2023 rok przyniesie kolejne zmiany dla podatników PIT i CIT. Przedstawiamy najważniejsze modyfikacje, które wpłyną na rozliczenia podatkowe.

Zmiany w podatku PIT 2023 

Miniony rok był przełomowy pod kątem zmian podatkowych. Ze względu na ograniczenie możliwości odliczenia ulg, rozliczenie w 2023 roku może być znacznie mniej korzystne niż dotychczas. 

Od pierwszego kwartału nowego roku osoby zatrudnione na podstawie kilku stosunków pracy będą rozliczać kwotę wolną od podatku w zależności od liczby pracodawców. Obowiązek obliczeń po złożeniu przez podatnika oświadczenia o pomniejszeniu będzie należał do pracodawcy. To, o ile mniejsze zaliczki odprowadzisz, będzie zależało od liczby takich płatników. 

Polski Ład pozbawił podatników wielu ulg, ale jednocześnie umożliwił rozliczenie od razu na początku roku kilku nowo wprowadzonych . Do skorzystania z nich niezbędne będzie oświadczenie – Twój pracownik będzie musiał podać Tobie, jako płatnikowi, informację o spełnianiu warunków Ulgi na start, Ulgi 4+ albo Ulgi dla seniora.

Po zmianach osoba, która nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, będzie mogła dodatkowo złożyć oświadczenie o niepobieraniu zaliczek na podatek dochodowy. Uprawnienie może się okazać przydatne np. w przypadku osób, które rozpoczną pracę pod koniec roku. 

Od 2023 roku najem prywatny będzie mógł być rozliczany tylko w formie ryczałtu. Zmiany sprawią, że właściciele nie będą już mogli podjąć decyzji o wyborze zasad ogólnych (skali podatkowej). Z tego powodu wyłączona zostanie możliwość pomniejszenia podatku o wartość kosztów uzyskania przychodu. 

Zmiany w podatku CIT w 2023 roku

Kolejna wersja Polskiego Ładu ma znacznie uprościć rozliczenie podatku od dochodów osób prawnych od 2023 r. Analiza wykazała, że dotychczasowe przepisy były za mało przejrzyste i konieczne jest ich doprecyzowanie. 

Przepisy o minimalnym podatku dochodowym zostaną zmodyfikowane i wejdą w życie w odroczonym terminie. Zawieszenie dotyczy lat 2022 i 2023. Tym samym do 31 grudnia 2023 r. można korzystać ze zwolnienia z opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym. Warto dodać, że część podmiotów została z niego wyłączona.

Z uwagi na dużą liczbę wątpliwości oraz niepewną sytuację gospodarczą uchylone zostały przepisy o „ukrytej dywidendzie. Zmiany pojawiły się również w obrębie przepisów dotyczących PSH (polskiej spółki holdingowej) – katalog dopuszczalnych form prawnych poszerzy się o prostą spółkę akcyjną, która będzie miała prawo do korzystania ze zwolnienia dywidendowego. 

Nowelizacja uelastycznia również  oświadczenie wyłączające obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund. Zmienione zostały przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów – w tym przede wszystkim doprecyzowano kluczowe pojęcia – oraz warunki do zastosowania preferencyjnego opodatkowania. 

Dla wielu przedsiębiorców dobrą informacją jest również podjęcie decyzji o likwidacji obowiązku składania załącznika w trakcie korzystania z „ulgi na złe długi”. Zmiana ułatwi praktyczne korzystanie z rozwiązania. 

Od 2023 r. regulacje dotyczące opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT) zostaną poprawione. Modyfikacje dotyczą m.in.:

  • zasad określania dochodu z wydatków, które nie są związane z działalnością gospodarczą, gdy majątek jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej i inne cele,
  • terminu zawiadomienia o wyborze tej formy opodatkowania (do końca pierwszego roku podatkowego).
Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy