Zmiana formy opodatkowania a Polski Ład – jakie nowelizacje wprowadzono?

5 min

druki, segregator z podpisem "polski ład" i kalkulator na stole

Polski Ład 2.0 za sprawą nowych regulacji obowiązujących od 1 lipca 2022 r. dał podatnikom możliwość weryfikacji swojej formy opodatkowania. Podatnicy będą mogli wziąć pod uwagę obniżenie stawki podatku w I progu podatkowym czy zmianę w zakresie odliczeń składki zdrowotnej. Jak zgłosić wybór innej formy opodatkowania? Do kiedy należy to zrobić? Jakie oświadczenie jest niezbędne? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Polski Ład a zmiana formy opodatkowania – jakie nowelizacje wprowadzono? 

Rok 2022 wniósł wiele zmian istotnych dla osób prowadzących działalność. Od tego roku forma opodatkowania, którą stosuje przedsiębiorca, ma wpływ na składkę zdrowotną. Przypomnijmy, że Polski Ład 2.0 umożliwił osobom prowadzącym działalność gospodarczą zmianę formy opodatkowania. To niezwykle istotna decyzja wpływająca m.in. na prowadzoną ewidencję księgową oraz obliczanie i wysokość zaliczek na podatek PIT. Warunki tej zmiany były jednak uzależnione od formy, w jakiej przedsiębiorca dotychczas się rozliczał.
 
Przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w formie ryczałtu, od 1 lipca 2022 roku mogli zdecydować się na skorzystanie ze skali podatkowej. Jeśli wybrali taką opcję, do 1 lipca obowiązującą ich formą opodatkowania był ryczałt, natomiast w okresie od 1 lipca do 1 grudnia – skala podatkowa.
 
Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, które rozliczały się podatkiem liniowym, mogły według skali podatkowej opodatkować wszystkie dochody uzyskane w 2022 r. Takie prawo mieli również przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu prywatnego. 

Polski Ład a ujednolicony termin składania PIT

Już od stycznia 2023 r. zostanie ujednolicony termin składania następujących deklaracji PIT:

  • PIT-16A,
  • PIT-28,
  • PIT-28S.

Nowy termin będzie przypadał na 30 kwietnia 2023 r i będzie taki sam jak w przypadku deklaracji:

  • PIT-37,
  • PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS,
  • PIT-39,
  • PIT-38.

Chcesz zmienić formę opodatkowania w 2023 r.? Zapamiętaj tę datę! 

W przypadku gdy chcesz zmienić formę opodatkowania obowiązującą w 2023 r., musisz poinformować o tym US w odpowiednim terminie.

Jeżeli planujesz zmianę formy opodatkowania możesz to zrobić:

  • do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniesz pierwszy w roku podatkowym przychód;
  • do końca roku podatkowego, jeżeli taki przychód osiągniesz w grudniu roku podatkowego.

Innymi słowy – jeśli pierwszy dochód w 2023 r. uzyskasz w styczniu tego samego roku, to masz czas na wybór nowej formy opodatkowania do 20 lutego 2023 r.
 
Jak zwykle kolejna wersja Polskiego Ładu wzbudziła sporo wątpliwości wśród podatników. Wielu z nich zastanawia się, czy ich decyzja o wyborze formy opodatkowania była słuszna. Ustawodawca, mając na uwadze wprowadzone zmiany, pozwolił na wybór innej formy opodatkowania w trakcie roku (przedsiębiorcom opodatkowującym dochody ryczałtem), a także po jego zakończeniu. Zamiast PIT-28 będzie można złożyć PIT-36, a zamiast PIT-36L – PIT-36. Przedsiębiorcy rozliczający się w 2022 r. na tzw. liniówce również będą mogli za 2022 rok złożyć PIT-36. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą formy opodatkowania, rozważ konsultację z biurem rachunkowym. Wykwalifikowani specjaliści pomogą Ci porównać plusy i minusy poszczególnych opcji, a także dopasować odpowiednią formę opodatkowania do Twojej działalności.

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy