Ryczałt 8,5% – kiedy można go stosować?

6 min

przedsiębiorczyni stoi na tle niebieskich samochodów ciężarowych, patrzy w tablet

Możliwość zastosowania ze stosunkowo niskiej stawki podatku przekonuje wielu przedsiębiorców do skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jedną z nich jest ryczałt 8,5%. Dla kogo przewidziano tę możliwość i na co zwrócić szczególną uwagę? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat.

Ryczałt 8,5% – prosta i atrakcyjna forma opodatkowania

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych znacząco różni się od dwóch pozostałych metod opodatkowania. Przede wszystkim opodatkowaniu podlegają przychody, a nie dochody, tak jak ma to miejsce na skali podatkowej czy podatku liniowym. Jeżeli wybierzesz ryczałt, stawka podatku będzie zależeć od rodzaju przychodu ze świadczenia usług czy sprzedaży towarów. To on zadecyduje o tym, jaki procent przychodu zapłacisz. Ustawodawca przewidział aż 10 stawek podatku: najwyższa stawka (17%) obejmuje przychody osiągane w ramach wolnych zawodów, najniższa (2%) dotyczy sprzedaży własnych produktów zwierzęcych czy roślinnych. Spore grono podatników może również płacić podatek 8,5%. 

Jak obliczyć podatek ryczałtowy? 8,5% to stawka, którą wystarczy przemnożyć przez podstawę opodatkowania, czyli przychód pomniejszony o opłacone składki na ubezpieczenia społeczne oraz połowę opłaconej składki zdrowotnej. Zwróć uwagę, że w tym modelu opodatkowania nie możesz uwzględnić kosztów uzyskania przychodu.

W art. 12 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w którym Ustawodawca wskazuje, jaki podatek należy zapłacić od konkretnego przychodu, stawka 8,5% pojawia się dwukrotnie. W przypadku części przychodów trzeba brać pod uwagę limit obejmujący ryczałt 8,5%. Do jakiej kwoty można go stosować? Wyższa stawka, w wysokości 12,5%, dotyczy nadwyżki powyżej progu w wysokości 100 000 zł. Spora grupa usług jest jednak opodatkowana stawką 8,5% bez tego progu. W następnej części artykułu przeczytasz, kto i na jakich zasadach może płacić 8,5% podatek ryczałtowy.

Przy jakich przychodach można stosować ryczałt 8,5%?

Stawka podatku zryczałtowanego w wysokości 8,5% (i 12,5% od nadwyżki powyżej 100 000 zł) dotyczy:

 • usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55);
 • przychodów w ramach umów najmu, podnajmu, poddzierżawy czy umów o podobnym charakterze; usług wynajmu i obsługi własnych lub dzierżawionych nieruchomości (PKWiU 68.20.1);
 • usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72);
 • wynajmu i dzierżawy m.in. samochodów osobowych, furgonetek i pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0 oraz PKWiU 77.12.1), środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0), lotniczego (PKWiU 77.35.10.0), pojazdów szynowych (PKWiU 77.39.11.0), kontenerów (PKWiU 77.39.12.0), a także wynajmu motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0);
 • usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (dział 87 PKWiU).

Opodatkowanie stawką 8,5% bez względu na wysokość przychodu będzie natomiast możliwe w przypadku:

 • przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;
 • usług związanych ze zwalczaniem i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0);
 • usług w zakresie edukacji (dział 85 PKWiU);
 • działalności bibliotek, archiwów, muzeów i innych usług w zakresie kultury (dział 91 PKWiU);
 • wytwarzania wyrobów z materiału powierzonego przez zamawiającego;
 • prowizji komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu;
 • prowizji kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy.

Stawka ryczałtu a rodzaj działalności

Jak widzisz, dla pewnego grona usługodawców przewidziany jest właśnie ryczałt 8,5%. Jakie usługi obejmuje?

Ustawodawca wskazuje, że w ten sposób mogą być opodatkowane przychody z działalności usługowej, jednak robi to z pewnym zastrzeżeniem: tym ryczałtem nie mogą być objęte rodzaje działalności wymienione w punktach 1–4 oraz 6–8 art. 12 Ustawy. Co do zasady możesz więc skorzystać z tej stawki, jeżeli rodzajowi przychodu odpowiadającemu charakterystyce Twojej działalności nie została przyporządkowana inna stawka.

Zwróć uwagę, że stawka ryczałtu dotyczy konkretnego przychodu, a nie ogólnego profilu działania konkretnej firmy. Może się więc zdarzyć, że nawet w ramach jednej faktury część sprzedaży będzie opodatkowana inną stawką.

Przykładowo: zapłacisz 5,5% ryczałtu za usługi budowlane, ryczałt 8,5% zastosujesz natomiast, jeżeli równocześnie Twoja firma świadczy usługi związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.

Podatnicy stosunkowo często mają wobec tego problem z określeniem, czy mogą zastosować ryczałt 8,5%. Jakie PKD będzie na to pozwalać? Kody Polskiej Klasyfikacji Działalności nie są w tym przypadku dobrym doradcą. Tak jak ma to miejsce w ustawie, lepiej kierować się odpowiednimi numerami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). 

Kiedy ryczałt 8,5% może być problematyczny?

Przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych co do zasady jest proste: wystarczy złożyć pisemnie stosowne oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód lub do końca roku podatkowego, jeśli miało to miejsce w grudniu. Zrobisz to również za pośrednictwem internetu, edytując wpis w CEiDG. Dzięki ryczałtowi zdecydowanie prościej będzie Ci rozliczać podatki i prowadzić księgowość. Zamiast księgi przychodów i rozchodów będziesz korzystać z ewidencji przychodów. Nieco trudniejsze może okazać się określenie, czy możesz rozliczać ryczałt 8,5%. 

IT to jedna z branż, której przedstawiciele w ostatnim czasie wyjątkowo chętnie decydowali się na wybór właśnie tej stawki. Czy zawsze jest to możliwe? Wszystko zależy od konkretnego przypadku, a zwłaszcza konkretnych usług, które świadczysz na rzecz swoich klientów. Zasadniczo, jeśli nie wymieniono ich w odniesieniu do innych stawek, będzie to możliwe. Pod tym względem kluczowe jest przyjrzenie się, czy nie odpowiadają przychodom opodatkowanym zgodnie ze stawką 12%, a więc m.in. dotyczącym świadczenia usług związanych z wydawaniem gier czy pakietów oprogramowania systemowego i użytkowego z wyłączeniem pobierania go w trybie online. Taka sama stawka jest również przewidziana dla usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowaniem czy zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi.

Teoretycznie wiele stanowisk w rozbudowanej branży IT nie pasuje do tych opisów, co pozwalałoby na skorzystanie z niższej stawki. Często przywoływanym przykładem jest np. analityk, tester czy project manager. Ryczałt 8,5% może być podważony przez urzędników, dlatego warto przygotować się na taką ewentualność. Uzyskanie interpretacji indywidualnej pozwoli Ci na upewnienie się, że rozliczenie będzie nie tylko korzystne, ale również zgodne z przepisami.

Logo ING Księgowość
ING Księgowość
Ułatwiamy prowadzenie biznesu
Materiał opracowany przez ekspertki i ekspertów z ING Księgowość
Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy