Czym jest netykieta – czyli najważniejsze zasady zachowania w sieci

6 min

doradcy rozmawiają z klientami przez telefony

Żyjemy w czasach dominacji technologii i szybkiego tempa życia – łatwo w takich okolicznościach zapomnieć o wartości wzajemnego szacunku i uprzejmości. Jest to szczególnie widoczne w komunikacji online. Dlatego stworzono netykietę – zasady zachowania w internecie. Dowiedz się, jak dbać o podstawowe zasady etykiety w kanałach firmowych.

Netykieta – internetowy savoir-vivre

Czym jest netykieta? Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego definiuje to pojęcie jako zbiór zasad dotyczących dobrego zachowania w internecie. Jej powstanie jest nierozerwalnie związane z rozpowszechnieniem się cyfrowych narzędzi do komunikacji. Netykieta jest wyrażana zarówno w prostych gestach (np. podczas używania emotikonów), jak i w bardziej złożonych działaniach (np. w komentowaniu postów w mediach społecznościowych). Korzystającym z internetu netykieta pomaga zachować szacunek w wypowiedziach, a z jej elementami można się zetknąć w każdej wymianie informacji. Mamy z nią do czynienia w wiadomościach e-mail, na czatach czy forach, w podcastach czy reakcjach na platformach społecznościowych, słowem: w komunikacyjnej przestrzeni online.

Znaczenie netykiety w kontaktach cyfrowych jest bardzo duże. Stoi ona na straży nieporozumień, które są częścią komunikacji niewerbalnej. Przestrzeganie zasad dobrego zachowania w internecie sprzyja również kreowaniu pozytywnego środowiska, w którym każdy użytkownik czuje się ważny i bezpieczny. Właściwa kontrola postaw redukuje oznaki cyberprzemocy, zmniejsza zjawisko hejtu i trollowania oraz pozwala chronić prywatność osób fizycznych i prawnych.

Zasady komunikacji w sieci

Proces formowania się reguł oraz systemu wartości, który pozwala kształtować interakcje w środowisku wirtualnym, jest ciągły. Nie może być mowy o zamkniętym zbiorze przepisów, gdyż tak internet, jak i jego użytkownicy nieustannie ewoluują. Fundamenty pozostają jednak niezmienne i wynikają wprost z definicji tego, co to jest netykieta.

Przedstawiamy 11 kluczowych zasad netykiety, których każdy użytkownik sieci powinien przestrzegać.

 1. Szacunek dla innych internautów.
 2. Unikanie pisania wulgaryzmów.
 3. Unikanie krzyku poprzez rozsądne wykorzystanie przycisku CAPS LOCK.
 4. Nienadużywanie interpunkcji.
 5. Aktywne przeciwdziałanie cyberprzemocy.
 6. Dostosowanie języka do odbiorcy i kanału komunikacji.
 7. Respektowanie praw autorskich.
 8. Stosowanie się do zasad netykiety komunikatorów i grup internetowych społeczności.
 9. Ograniczenie spamowania (np. wysyłania niechcianych linków do stron).
 10. Podawanie źródeł cytatów. Rozumienie i uwzględnienie emocji innych.

Ochrona prywatności i bezpieczeństwo informacji w internecie

Netykieta w sieci ma też znaczenie w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa. Nie należy udostępniać w internecie wrażliwych informacji, takich jak numer PESEL, miejsce zamieszkania czy dane karty kredytowej. Obraz wirtualny nie może zastąpić kontaktów w realnym świecie. Zawsze trzeba ostrożnie podchodzić do spotkań z kontrahentami poznanymi online. Warto też chronić się przed phishingiem i innymi typami ataków, poprzez nieotwieranie podejrzanych linków i załączników, które mogą zawierać złośliwe oprogramowanie. W celu minimalizacji ryzyka zagrożeń zaleca się też:

 • korzystanie z silnych haseł i regularne zmienianie treści i kodów zabezpieczeń,
 • aktualizacje oprogramowania antywirusowego i zapory sieciowej,
 • ograniczenie udostępniania danych finansowych i personalnych firmy,
 • zachowanie ostrożności podczas publicznego udostępniania sieci Wi-Fi,
 • szkolenie pracowników w zakresie cyberzagrożeń i sposobów ochrony,
 • zabezpieczenie przed atakami typu DDoS (ang. distributed denial of service), czyli tzw. rozproszoną odmową usługi.

Zasady odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych

Social media to dzisiaj jeden z kanałów realizacji zadań zawodowych. Firmy często należą do wielu internetowych społeczności, chociażby tych, w których można zdobyć nową wiedzę, odnaleźć przedstawiciela handlowego czy promować własne usługi lub produkty. Stosując netykietę obowiązującą w internecie, można budować wizerunek marki i ułatwić komunikację z różnymi grupami interesariuszy. Na co należy zwrócić uwagę podczas poruszania się w mediach społecznościowych?

 • Nie należy podejmować podejrzanych czynności w social mediach – komunikacja cyfrowa zwiększa pokusę, by przesadzać z reakcjami. Profesjonalizm wymaga, aby zachowywać umiar i racjonalność w każdym wypadku.
 • Bardzo mile widziane jest używanie zwrotów grzecznościowych – „proszę”, „przepraszam” i „dziękuję” to trzy słowa netykiety językowej, które potrafią zdziałać cuda na rzecz lojalności klientów.
 • Netykieta internetowa powinna uwzględniać ograniczenia, jakie wynikają z komunikacji na odległość. Kreując treści firmowe, warto pamiętać, że osoby znajdujące się po drugiej stronie przekazu nie są w stanie ocenić intonacji czy modulacji głosu, a zatem odczytać ironii czy sarkazmu. To z kolei wielokrotnie prowadzi do nieporozumień i błędnej interpretacji intencji autora.
 • Niepotrzebne anegdoty, zdjęcia czy wprowadzające w błąd wysyłanie emotikonów to najprostsza droga do wywarcia wrażenia organizacji niepoważnej. Dbanie o porządek informacyjny i precyzja to podstawowe reguły biznesowej netykiety w sieci.
 • Media społecznościowe nie są odpowiednim miejscem do publikowania długich wywodów. Tego typu komunikaty są dopuszczane i znajdą swoich odbiorców w innych miejscach sieci, jednak w social mediach lepiej formułować myśli zwięźle i konkretnie.
 • Warto poświęcić kilka chwil na zweryfikowanie poprawności swojego tekstu, gramatyki i ortografii. Wysyłanie wiadomości z błędami czy literówkami nigdy nie jest wyrazem profesjonalizmu i zawsze wywiera negatywne wrażenie.
 • Obowiązkowe jest też stosowanie się do regulaminu na forach i w grupach. Łamanie zasad ustalonych przez administratorów danego miejsca w sieci również może być odebrane jako działanie nieprofesjonalne.

Jak dbać o netykietę w firmowych kanałach internetowych?

Kluczowym elementem dbania o netykietę w firmowych kanałach internetowych jest opracowanie spójnej i przemyślanej strategii komunikacji online. Strategia powinna uwzględniać nie tylko cele biznesowe, ale również wartości i misję marki, a także określić jasne wytyczne dotyczące komunikacji, tonu i sposobu reagowania na różne sytuacje. Regularna analiza i dostosowywanie strategii do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb klientów pozwolą firmie utrzymać wysoki poziom profesjonalizmu.
Pomocą w realizacji tak opracowanej strategii mogą być profesjonalne narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi. Są to zarówno programy ułatwiające planowanie i publikowanie treści, monitorowanie aktywności użytkowników i odpowiadanie na komentarze, jak i instrumenty do analizy danych. Niezwykle ważne jest także przeszkolenie zespołu (z zasad komunikacji, praw autorskich, prywatności i bezpieczeństwa, różnic kulturowych) i egzekwowanie właściwych działań ze strony pracowników firmy.

Zarządzanie reputacją online – budowanie pozytywnego wizerunku w sieci

W erze cyfrowej, w której każde działanie firmy może być szybko ocenione i skomentowane przez miliony użytkowników internetu, zarządzanie reputacją online stało się podstawą strategii marketingowych przedsiębiorstw. Obejmuje ono proces monitorowania, analizowania i wpływania na to, co ludzie piszą o marce. W tej grupie znajdują się takie działania jak: 

 • monitoring wzmianek, 
 • analiza opinii
 • reagowanie i ograniczanie widoczności negatywnych treści, 
 • publikowanie wartościowych i angażujących treści

Budowanie pozytywnego wizerunku wpływa nie tylko na lojalność klientów, ale również na sukces działań i funkcjonowanie firmy.

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy