Bezpieczeństwo informatyczne w firmie - jak bronić się przed zagrożeniami i atakami cyfrowymi z zewnątrz?

5 min

Ikona kłódki w chmurze połączona z różnych punktami

Pewnie nie trzeba Cię przekonywać, że bezpieczeństwo IT to ważny temat w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości czy branży. A czy wiesz, jak zadbać o cyberodporność swojej firmy? Jak zmniejszyć ryzyko incydentu związanego np. z wyciekiem danych i wynikających z tego strat finansowych lub reputacyjnych? Mamy dla Ciebie kilka wskazówek.

Czym jest bezpieczeństwo IT?

Coraz więcej firm doświadcza incydentów związanych z naruszeniem cyberbezpieczeństwa (z ang. cyber security). Rozwijająca się technologia cyfrowa powoduje wzrost zagrożeń dla bezpieczeństwa IT, z którymi przedsiębiorstwa muszą się mierzyć. Większe ryzyko wynika również z przejścia na zdalny czy hybrydowy model pracy oraz z wojny w Ukrainie. Bezpieczeństwo jest jednym z kluczowych elementów, o których powinny pamiętać firmy, niezależnie od ich wielkości czy branży.

W dzisiejszych czasach, gdy większość działań biznesowych odbywa się w świecie wirtualnym, zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji i danych stają się coraz bardziej realne. 

Podstawowa wiedza na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa informatycznego oraz tego, jak im przeciwdziałać, jest niezbędna. Aby skutecznie chronić się przed atakami i utrzymać ciągłość działania, musisz wdrożyć odpowiednie środki ochrony oraz przestrzegać dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem IT. W tym artykule omówimy rodzaje ryzyk dla cyberbezpieczeństwa w firmie oraz przedstawimy sposoby obrony przed nimi.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa informatycznego w firmie

Istnieje wiele różnych zagrożeń, które mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Twojej firmy oraz na poufność i integralność przechowywanych danych. Poniżej wymieniamy niektóre z najczęstszych zagrożeń. Wymagają one Twojej stałej uwagi i monitorowania działań, bo tylko w ten sposób możesz zminimalizować ryzyko ich wystąpienia.

Ataki hakerskie to próby nieautoryzowanego dostępu do systemów. Hakerzy mogą wykorzystać różne metody, aby uzyskać dostęp do poufnych danych lub je wykraść, np: 

  • Phishing – to technika polegająca na wyłudzaniu poufnych informacji, takich jak loginy i hasła, poprzez podszywanie się pod wewnętrzne wiadomości firmowe lub wiadomości od dostawców lub klientów.
  • Malware – to złośliwe oprogramowanie, takie jak wirusy, trojany czy ransomware, które mają na celu uszkodzenie lub skradzenie danych.
  • Ransomware - to oprogramowanie, które blokuje dostęp do danych użytkownika, a następnie żąda okupu w zamian za ich odblokowanie.

Wycieki danych mogą mieć różne przyczyny, takie jak incydenty związane z cyberbezpieczeństwem, błędy ludzkie, ataki hakerskie lub kradzież sprzętu. Wycieki danych mogą prowadzić do utraty reputacji firmy, kosztownych skarg i procesów, a także naruszenia prywatności klientów i pracowników.

Błędy ludzkie: większość naruszeń bezpieczeństwa wynika z błędów popełnianych przez pracowników. Mogą oni nieświadomie naruszyć bezpieczeństwo firmy, np. klikając w linki phishingowe lub instalując złośliwe oprogramowanie. Zdarzają się również ataki wykorzystujące psychologię, takie jak inżynieria społeczna (socjotechnika), które mają na celu zdobycie poufnych informacji poprzez manipulację ludźmi.

Brak spójnych i skutecznych polityk bezpieczeństwa IT w firmie, który może prowadzić do poważnych zagrożeń. Firmy powinny mieć jasne wytyczne dotyczące ochrony danych, a także system monitorowania i raportowania naruszeń.

Kradzież urządzeń, takich jak laptopy, smartfony i tablety, która może prowadzić do utraty poufnych danych. Firmy powinny stosować narzędzia, np. szyfrowanie i zdalne usuwanie danych, aby zminimalizować to ryzyko.

Niedoskonałe zabezpieczenia fizyczne. Zamki i kamery mogą uchronić przed kradzieżą sprzętu i materiałów biurowych, ale nie uchronią firmy przed nieautoryzowanym dostępem do systemów. Dwuskładnikowe logowanie pomoże Ci lepiej zabezpieczyć firmowe dane przed włamaniem.

Dobre praktyki z zakresu bezpieczeństwa IT firm – jak się skutecznie bronić?

Istnieje wiele dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, które pomogą Ci zminimalizować ryzyko i ochronić dane w komputerach i sieciach komputerowych.

Poniższe praktyki pomogą Ci zwiększyć poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych w Twojej firmie. Musisz jednak pamiętać, że dbanie o bezpieczeństwo to proces ciągły, który wymaga regularnego monitorowania, doskonalenia oraz reagowania na nowe zagrożenia.

Jakie działania możesz podjąć, żeby poprawić bezpieczeństwo IT w swojej firmie?

Ustalenie polityk bezpieczeństwa. Firma powinna mieć jasno określoną politykę bezpieczeństwa systemów komputerowych, która uwzględnia wszystkie aspekty ochrony danych – przykładowo polityka złożoności haseł czy ograniczenie uprawnień użytkownikom do instalacji nieautoryzowanego oprogramowania.

Szkolenia pracowników. Osoby zatrudnione w Twojej firmie powinny być regularnie szkolone w zakresie bezpieczeństwa, aby miały świadomość zagrożeń i potrafiły ich unikać. Szkolenia powinny obejmować m.in. zasady korzystania z komputerów i innych urządzeń, identyfikowanie zagrożeń i reagowanie na incydenty.

Oprogramowanie antywirusowe, które firma powinna stosować na wszystkich komputerach i innych urządzeniach. Dzięki temu ochronisz się przed wirusami, trojanami i innym złośliwym oprogramowaniem.

Szyfrowanie przechowywanych w firmie danych jest niezbędne, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i kradzieży informacji. Rozróżnić możemy dwa rodzaje zabezpieczeń: sprzętowe (TPM, Trusted Platform Module) oraz programowe.

Dwuskładnikowe logowanie, które jest jedną z lepszych metod zabezpieczenia dostępu do systemów lub aplikacji. Polega to na zatwierdzaniu logowania nie tylko hasłem, ale również za pomocą fizycznego klucza lub aplikacji w telefonie.

Regularne aktualizacje systemów oraz aplikacji wykorzystywanych w firmie pozwolą Ci  unikać znanych luk w zabezpieczeniach.

Zarządzanie hasłami: organizacja powinna wymagać od pracowników stosowania silnych haseł i regularnej ich zmiany. Hasła powinny być przechowywane w bezpieczny sposób i nie powinny być udostępniane innym osobom.

Ograniczenie dostępu: powinien on być nadany tylko osobom, które potrzebują ich do wykonywania swoich zadań. Z kolei dostęp do poufnych danych powinien być kontrolowany i rejestrowany.

Backup danych: regularne tworzenie kopii zapasowych danych i ich przechowywanie w bezpiecznym miejscu, pozwoli uniknąć utraty danych w przypadku awarii lub incydentów.

Audyt bezpieczeństwa: firma powinna przeprowadzać regularne audyty bezpieczeństwa, aby zidentyfikować słabe punkty w systemie i podjąć odpowiednie kroki w celu ich poprawy.

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy