Zmiana formy opodatkowania na ryczałt – jak to zrobić?

5 min

przedsiębiorca siedzi przed laptopem i zastanawia się nad zmianą formy opodatkowania

Podatnicy, którzy chcą zgłosić zmianę formy opodatkowania swojej działalności gospodarczej, powinni tego dokonać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód w danym roku podatkowym. Należy zgłosić to we właściwym urzędzie skarbowym lub zaktualizować we wniosku CEIDG-1. Poznaj wszystkie kwestie związane z przejściem na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jakie terminy obowiązują w przypadku zmiany formy opodatkowania na ryczałt?

W przypadku zmiany formy opodatkowania z zasad ogólnych na ryczałt podatnik musi złożyć stosowne zawiadomienie pisemne do urzędu skarbowego lub dokonać aktualizacji wniosku CEIDG-1.

Do kiedy zmiana formy opodatkowania powinna zostać zgłoszona? Należy to zrobić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyska się pierwszy przychód w danym roku podatkowym.

Co do zasady tym terminem będzie 20 lutego lub 20. dzień innego miesiąca, jeśli wcześniej podatnik nie uzyskał żadnego przychodu. W tym samym terminie trzeba również dokonywać wpłaty kwoty obliczonego podatku na swój mikrorachunek (pamiętając o właściwym rozliczeniu składek ZUS).

Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z rezygnacji z rozliczania się na podstawie ryczałtu. W tym celu powinni złożyć stosowne oświadczenie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w tym samym terminie. Kiedy zmiana formy opodatkowania lub rezygnacja z ryczałtu dotyczy firmy, która jest lub ma być prowadzona w formie spółki cywilnej albo spółki jawnej, to decyzję muszą złożyć wszyscy wspólnicy.

Jak przejść na ryczałt z innej formy opodatkowania?

Zmiana formy opodatkowania ze skali na ryczałt wiąże się z koniecznością terminowego zgłoszenia decyzji do urzędu lub zaktualizowania wniosku w CEIDG.

Szczegółowo przepisy dotyczące możliwości rozliczeń ryczałtem i podmiotów wykluczonych z tej formy zostały opisane w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Rozliczenie podatku na podstawie ryczałtu również musi następować do 20. dnia kolejnego miesiąca, przed którym uzyskano przychód. Analogicznie wygląda zmiana formy opodatkowania z liniówki na ryczałt. 

O czym należy pamiętać przy zmianie formy opodatkowania?

Przed podjęciem decyzji o zmianie formy opodatkowania na ryczałt istotne jest dokładne poznanie zasad i ograniczeń dotyczących ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku tej formy opodatkowania wysokość podatku oblicza się z uwzględnieniem konkretnej stawki ryczałtu. Istnieje kilka różnych stawek, które zależą od rodzaju przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej. 

Co ważne, przejście na ryczałt ewidencjonowany możliwe jest tylko dla przedsiębiorców, którzy nie przekraczają określonej kwoty przychodów.

Jest jeszcze jeden ważny aspekt w przypadku zmiany formy opodatkowania na ryczałt – odliczanie składki zdrowotnej. Forma opodatkowania wpływa na podstawę wymiaru składki. W przypadku ryczałtu jej wysokość zależy od przychodów, a w 2024 r. najwyższa kwota składki zdrowotnej dla ryczałtowców to 15 100,70 zł. Warto pamiętać, że po zmianie formy opodatkowania na ryczałt składka zdrowotna (opłacona) w wysokości 50% może zostać odliczona od przychodu.

Logo ING Księgowość
ING Księgowość
Ułatwiamy prowadzenie biznesu
Materiał opracowany przez ekspertki i ekspertów z ING Księgowość
Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy