Składka zdrowotna w 2024 roku

2 min

stetoskop

Rozliczasz się ryczałtem ewidencjonowanym? A może jesteś na tzw. liniówce? Niezależnie od wybranej formy opodatkowania, wysokość składki zdrowotnej to dla Ciebie ważna informacja! Z tego artykułu dowiesz się, ile wyniesie składka zdrowotna w 2024 roku dla różnych form opodatkowania. 

Składka zdrowotna na ryczałcie w 2024 roku

22 stycznia 2024 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku za IV kwartał 2023 r. wyniosło 7 767,85 zł. Dlaczego ta informacja jest dla Ciebie istotna? To właśnie ta wartość jest podstawą do obliczenia składki zdrowotnej dla ryczałtowców na dany rok.

7 767,85 zł – tyle w IV kwartale 2023 roku wyniosło średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.

Miesięczna składka zdrowotna na ryczałcie wynosi 9% wartości podstawy wymiaru składki. Jej wysokość jest również uzależniona od Twoich przychodów. Wyróżnia się trzy zakresy kwotowe osiąganego przychodu określające wysokość składki zdrowotnej. Jeśli Twój przychód pomniejszony o zapłacone składki społeczne jest:

  • poniżej 60 000 zł – podstawą jest 60% przeciętnego wynagrodzenia;
  • od 60 000 zł do 300 000 zł – podstawa to 100% przeciętnego wynagrodzenia;
  • powyżej 300 000 zł – podstawą jest 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Pamiętaj, że podczas ustalania podstawy do wyliczeń podatku dochodowego możesz skorzystać z odliczenia od swojego przychodu 50% zapłaconych składek zdrowotnych.

Nowe stawki składki zdrowotnej na ryczałcie w 2024 roku to:

  • 419,46 zł miesięcznie przy przychodzie do 60 000 zł (wzrost o 43,30 zł w porównaniu z 2023 r.);
  • 699,11 zł miesięcznie przy przychodzie od 60 000 zł do 300 000 zł (wzrost o 72,18 zł w porównaniu z 2023 r.);
  • 1 258,39 zł miesięcznie przy przychodzie powyżej 300 000 zł (wzrost o 129,91 zł w porównaniu z 2023 r.).

Ważne! Jeśli opłacasz składkę zdrowotną na podstawie bieżącego przychodu (przychód liczony narastająco od początku roku lub od początku rozpoczęcia działalności) to może wystąpić konieczność dopłaty składki zdrowotnej w rozliczeniu rocznym. Zarówno niedopłaty, jak i nadpłaty, możesz skorygować w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej, które znajdą się w deklaracji ZUS DRA za kwiecień. 

Składka zdrowotna na skali podatkowej w 2024 roku

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, a więc na tzw. skali podatkowej, składka zdrowotna wynosi 9% dochodu. Przy jej obliczaniu musisz także wziąć pod uwagę wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku, ponieważ składka nie może wynieść mniej niż 9% tej wartości.

Minimalne wynagrodzenie na pierwszy dzień roku składkowego (1 lutego 2024 r.)  wynosi 4 242 zł brutto, dlatego minimalna składka zdrowotna na rok składkowy 2024 wynosi 381,78 zł.

Pamiętaj, że składka zdrowotna na skali podatkowej nie podlega żadnym odliczeniom.

Składka zdrowotna na podatku liniowym w 2024 roku

Jeśli rozliczasz się na tzw. liniówce, masz obowiązek opłacać składkę zdrowotną w wysokości 4,9% swojego dochodu. Podobnie jak w przypadku skali podatkowej, tutaj również obowiązuje minimalna składka zdrowotna, która wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę na 1 lutego 2024 r.

9% z 4 242 zł wynosi 381,78 zł – i tyle właśnie wynosi minimalna składka zdrowotna.

Warto pamiętać, że możesz odliczyć zapłaconą składkę zdrowotną od podstawy opodatkowania albo zaliczyć ją w koszty uzyskania przychodu. W tym przypadku obowiązuje Cię limit odliczenia - w 2024 r. wynosi on 11 600 zł.

Pozostali płatnicy składki zdrowotnej

Stałą, zryczałtowaną składkę zdrowotną muszą także zapłacić:

  • właściciele jednoosobowych spółek z o.o., współwłaściciele spółek komandytowych (komplementariusz i komandytariusz) oraz twórcy i artyści (jeśli nie jest to przedmiotem ich działalności) – 9% przeciętnego wynagrodzenia, a więc 699,11 zł;
  • podatnicy rozliczający się na karcie podatkowej – 9% minimalnego wynagrodzenia, a więc 381,78 zł;
  • osoby współpracujące – 9% z podstawy wysokości 75% przeciętnego wynagrodzenia, a więc 524,33 zł 
Logo ING Księgowość
ING Księgowość
Ułatwiamy prowadzenie biznesu
Materiał opracowany przez ekspertki i ekspertów z ING Księgowość
Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy