Ryczałt a wykaz PKD i kody PKWiU – jak ustalić stawkę podatku?

5 min

mężczyzna układa drewniane bloczki, na których jest znak %

Prawidłowe określenie stawki ryczałtu jest dla wielu podatników sporym wyzwaniem. Poza PKWiU pomocny może okazać się wykaz PKD. Jak z niego korzystać? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje.

Kody PKWiU i wykaz PKD w ryczałcie

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowania, która działa na innych zasadach niż skala podatkowa czy podatek liniowy. W tym przypadku opodatkowaniu podlegają przychody, a nie dochody. Musisz mieć jednak świadomość, że różne rodzaje przychodów są opodatkowane odmiennymi stawkami. Nie obowiązuje zatem jedna stawka, którą możesz zastosować do wszystkich przychodów z działalności gospodarczej. Tym bardziej że jako przedsiębiorca możesz świadczyć różne usługi. 

Podatnicy są zobowiązani do samodzielnego określenia stawki w zgodzie z Ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Oczywiście nieprawidłowe opodatkowanie działalności może wiązać się z sankcjami nakładanymi przez organy kontroli, wobec tego w przypadku wątpliwości najlepiej skonsultować się z ekspertami zajmującymi się doradztwem podatkowym. 

Do prawidłowego ustalenia stawki ryczałtu służą:

  • kody PKWiU (Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług);
  • wykaz PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) – również będzie pomocny.

Poniżej przeczytasz, jak z nich korzystać i kiedy należy po nie sięgnąć.

Ryczałt – kiedy zastosowanie ma wykaz PKD?

Przejdźmy do pierwszego sposobu, po który często sięgają przedsiębiorcy decydujący się na ryczałt – PKD. Jaka pozycja najlepiej odzwierciedla charakterystykę Twojej działalności? To pytanie musisz sobie zadać już na etapie rejestracji firmy. W większości przypadków dokładne określenie profilu działania nie jest skomplikowane. Warto porównać charakterystykę działalności z opisem przychodów ujętym w wymienionej wyżej ustawie.

Spójrzmy na przykłady:
Najpierw sprawdźmy ryczałt 8,5%. Jakie przychody można opodatkować tą stawką? Ustawa wskazuje, że dotyczy m.in. przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85). W związku z tym może być PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.

Pora na inny przykład, który szczególnie powinien spodobać się specjalistom IT zajmującym się oprogramowaniem i programistom. Jakie PKD pozwala na ryczałt 12%? Może to być 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem. Część przedsiębiorców może jeszcze zastosować niższą stawkę, wynoszącą 8,5%. Dotyczy to PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (m.in. pomoc techniczna, manualne testy oprogramowania).

Oczywiście w ustawie widnieją jeszcze niższe stawki, takie jak ryczałt 3%. PKD pozwala na skorzystanie z tego atrakcyjnego opodatkowania w przypadku m.in. działalności gastronomicznej z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%. W tym przypadku PKD to 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (w tym sprzedaż alkoholu poniżej 1,5 proc.).

Co ważne, PKD jest tylko wskazówką w przypadku wyboru stawki. Kluczowe przy jej ustalaniu jest PKWiU.

Ustalanie stawki ryczałtu według kodu PKWiU

Ze względu na to, że ryczałt jest związany z konkretnym przychodem, a nie działalnością – kluczowe są kody PKWiU. Dobrą praktyką jest więc weryfikacja z nimi każdej sprzedaży pod kątem jej zgodności, zwłaszcza jeżeli w ramach jednej działalności świadczysz zróżnicowane usługi czy zajmujesz się dostawą różnych towarów. To właśnie PKWiU Ustawodawca posługuje się w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. PKWiU oraz PKD są ze sobą powiązane. 

Przykładowo: do stawki 15% przyporządkowane są m.in. przychody z:

  • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1), 
  • usług prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
  • usług związanych z obsługą nieruchomości świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3).

Katalog PKWiU jest obszerny i dość szczegółowy, by można było precyzyjnie klasyfikować przychody. Aby ustalić właściwy w Twoim przypadku kod PKWiU, możesz skorzystać z wyszukiwarki Głównego Urzędu Statystycznego, dostępnej na tej stronie: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/. 

Ewentualne problemy z określaniem prawidłowego kodu pomogą Ci rozwiązać specjaliści z Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Żeby ustalić właściwy kod z pomocą ekspertów, musisz złożyć stosowny formularz: Wniosek o nadanie symbolu klasyfikacyjnego. W zapytaniu – w odpowiednim polu – opisz dokładnie wyłącznie jeden przedmiot klasyfikacji. Musisz określić też etap działalności (czy dopiero będziesz ją zakładać, czy np. rozszerzasz zakres). Wnioski o indywidualną interpretację kilku rodzajów działalności/usług/wyrobów należy składać na oddzielnych formularzach. Do GUS możesz złożyć również prośbę o potwierdzenie prawidłowości numeru PKD. 

Logo ING Księgowość
ING Księgowość
Ułatwiamy prowadzenie biznesu
Materiał opracowany przez ekspertki i ekspertów z ING Księgowość
Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy