Wakacje od ZUS dla przedsiębiorców stają się faktem

2 min

uśmiechnięty młody przedsiębiorca

19 marca 2024 r. rząd przyjął projekt ustawy, której celem jest wprowadzenie wakacji od ZUS dla przedsiębiorców. Mają one polegać na zwolnieniu mikroprzedsiębiorców wpisanych w CEIDG z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Uprawnione podmioty będą mogły z tego skorzystać przez jeden miesiąc w roku. 

Najistotniejsze założenia dotyczące wakacji od składek ZUS

Kto skorzysta na wakacjach od ZUS i z jakich środków będzie finansowany program wakacji dla przedsiębiorców? Wakacje od ZUS są dobrowolnym rozwiązaniem, które kierowane jest do mikroprzedsiębiorców wpisanych do CEIDG. Będą oni mogli w jednym, dowolnie wybranym miesiącu, skorzystać ze zwolnienia od opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Istotne jest jednak to, że przedsiębiorcy nie zostaną zwolnieni z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z proponowanego rozwiązania pierwsi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać już w listopadzie 2024 roku. Resort szacuje, że wakacje obejmą ok. 1,8 mln przedsiębiorców.

Dla kogo wakacje od składek ZUS są przewidziane?

Z wakacji od składki ZUS będą mogli skorzystać przedsiębiorcy ujęci w art. 8 ust. 6 pkt 1 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Dotyczy ona przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców. Istotne jest również to, że warunkiem skorzystania z ulgi od płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy. Zgodnie z przepisami ustawy mowa o podmiotach, które przynajmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat rozliczeniowych spełniły łącznie dwa warunki:

  1. nie zatrudniały więcej niż 10 pracowników,
  2. osiągnęły roczny obrót netto o wysokości nie większej niż 2 miliony euro lub suma aktywów bilansów na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości 2 milionów euro.

Oznacza to, że z ulgi skorzystają najmniejsze firmy, dla których opłacanie składek może być wyzwaniem lub utrudnieniem finansowym.

Z wakacji składkowych nie będą mogły skorzystać osoby, które wykonują pracę na rzecz swoich byłych pracodawców. Jak informuje resort rozwoju: „Zastrzeżenie takie ma zapobiegać tzw. wypychaniu pracowników na samozatrudnienie”.

Kto sfinansuje ZUS w czasie wakacji dla przedsiębiorców?

Wakacje od ZUS zostaną sfinansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z wyliczeniami ZUS-u koszty takiego rozwiązania w 2024 roku mają wynieść 1,64 mld zł. Jeśli z wakacji skorzystają wszystkie uprawnione osoby od 2024 do 2034 roku, to koszty wyniosą 20 mld zł. 

Wakacje od ZUS a forma opodatkowania

Ważną informacją dla przedsiębiorców jest to, że z wakacji składkowych będzie można skorzystać bez względu na formę opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Projekt obejmuje więc rozliczenie na podstawie podatku liniowego, zasad ogólnych, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej. Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało również, że ulga w postaci zwolnienia z opłacania składek ZUS dla przedsiębiorców dotyczy tylko składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców. Nie będzie można jednak odliczyć składki osób, które są przez nich zatrudniane. 

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy