Brief marketingowy – pojęcie, funkcja, zawartość

7 min

pracownicy siedzą przy stole i rozmawiają o projekcie

Brief, czyli z angielskiego „streszczenie”, to podstawowy dokument w wielu obszarach działań, między innymi w marketingu, branży reklamowej, e-commerce czy w sprzedaży. To w nim ujmuje się m.in. sprecyzowane oczekiwania klienta oraz kluczowe informacje dotyczące charakterystyki zlecenia. Ma fundamentalne znaczenie w komunikacji między firmą a klientem i stanowi bazę do opracowania strategii działań. Jaka jest jego rola w marketingu? Jak napisać brief marketingowy i dlaczego warto sumiennie przygotować ten dokument?

Czym jest brief marketingowy?

Zanim przyjrzymy się charakterystyce i funkcji, odpowiedzmy sobie na podstawowe pytanie: co to brief marketingowy? Tego typu dokumenty można spotkać w różnych branżach i choć zwykle koncentrują się na tych samych aspektach, przyjmują nieco inne formy i w zależności od przeznaczenia różnią się elementami składowymi. 

Brief to zbiór wytycznych dotyczących współpracy, usprawniający ją i porządkujący. Brief marketingowy zwykle ma formę dokumentu tekstowego i zawiera niezbędne informacje o kliencie, planowanych działaniach, budżecie, warunkach współpracy, celach biznesowych oraz narzędziach niezbędnych do ich osiągnięcia.

Uporządkowanie tych aspektów, opracowanie wytycznych realizowanego zlecenia i sprecyzowanie oczekiwań ułatwiają komunikację między firmą a klientem i pomagają w ustalaniu priorytetów oraz uniknięciu ewentualnych nieporozumień.

Dlaczego Twoja marka potrzebuje takich wytycznych?

Raport platformy przetargowej brief4U.com pokazał, że w branży marketingowej na linii klient–agencja wiele nieporozumień wynika z niezrozumienia oczekiwań stron, np. błędnego pojmowania marki, niezgodności działań z ofertą czy nieefektywnego kontaktu1. Brief marketingowy sprawi, że unikniesz tych problemów. Klient może w nim dokładnie określić swoje oczekiwania, firma wskazać schemat działania, a obie strony mają szansę uzgodnić spójne cele. Współpraca budowana na takim fundamencie ma znacznie większą szansę powodzenia i z dużym prawdopodobieństwem będzie przebiegała płynniej i po prostu przyjemniej.

Już krótki brief marketingowy daje zleceniobiorcy wgląd w oczekiwania klienta i pozwala sprecyzować warunki współpracy, by uniknąć sporów np. o budżet czy zakres działań. Brief reklamowy pozwala skoncentrować się na strategii i dopasować działania do wymogów postawionych przez klienta. Zdecydowanie warto sumiennie podejść do opracowywania tego dokumentu, bo może to skutkować uzyskaniem zupełnie nowej perspektywy i dostrzeżeniem pewnych aspektów, które nie były brane pod uwagę (np. związanych z konkurencją klienta, przeszłymi działaniami, które nie przyniosły rezultatu itp.). 

Jakie korzyści może przynieść brief marketingowy?

 • Pozwala efektywnie wykorzystać budżet i dopasować zasoby do celów biznesowych.
 • Umożliwia weryfikację skuteczności działań i wdrażanie zmian, jeśli poczynione kroki nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.
 • Przyspiesza tempo realizowania planów i wdrażania strategii, ponieważ zawiera komplet wytycznych i ułatwia komunikację.
 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta ułatwia ich spełnienie i osiągnięcie celów biznesowych. 

Elementy briefu dla branży reklamowej

Brief można w uproszczeniu przyrównać do kwestionariusza, w którym klient precyzuje swoje potrzeby i oczekiwania, odpowiadając na pytania zleceniobiorcy/agencji. Im więcej informacji zostanie zawartych w dokumencie, tym lepiej – jednak i tu warto zachować rozwagę.

Są elementy briefu marketingowego, których nie można pominąć.

 1. Informacje o firmie
  Warto przeanalizować sytuację rynkową, przyjrzeć się specyfikacji branży i modelowi działania firmy oraz konkurencji. Istotne jest wskazanie mocnych i słabych stron, przewagi konkurencyjnej itp.
 2. Informacje o ofercie
  Tutaj – podobnie jak w pierwszym punkcie – warto przeanalizować kontekst produktów/usług i skupić się na ich wadach i zaletach, przewadze, jaką mają nad ofertą konkurencji, odbiorem przez klientów, kanałach dystrybucji itp.
 3. Informacje o personie
  Persona to modelowa postać uosabiająca cechy klientów danej firmy, omawia: wiek, zawód, sposób spędzania czasu wolnego, wykształcenie, zainteresowania itp. Profil persony ułatwia identyfikację potrzeb potencjalnych klientów i personalizację działań, dlatego powinien być możliwie skonkretyzowany, ale w zakresie aspektów istotnych dla kampanii/celu biznesowego.
 4. Informacje o projekcie
  Należy wskazać, jakie są plany dotyczące działań, jakie wyzwania pojawiały się w przeszłości przy okazji podobnych projektów, jakie mają być założenia i kanały kampanii oraz zakres i profil działań. Warto uwzględnić oczekiwania i wskazać preferowane rozwiązania do wdrożenia.
 5. Informacje o budżecie i czasie trwania kampanii
  Bez określenia wysokości budżetu nie jest możliwe optymalne zarządzanie zasobami oraz planowanie działań i ich zakresu. Narzędzia i rozwiązania należy dobrać adekwatnie do możliwości finansowych. Niebagatelne znaczenie ma także czas trwania kampanii, który jest w bezpośredni sposób związany z budżetem. Warto dogłębnie przeanalizować obie kwestie, by kampania była zgodna z oczekiwaniami i realna do przeprowadzenia.
 6. Cele biznesowe
  Różne kampanie marketingowe mają różne cele, ale zawsze muszą być precyzyjne. Od tego w znacznej mierze zależy, jakie narzędzia zostaną wykorzystane i jak będą mierzone rezultaty. Wskaźniki oceny skuteczności także należy dobrać adekwatnie do celu. Przykładowo, działania wizerunkowe nie mogą być mierzone według parametrów performance marketingu. Tutaj warto wykorzystać KPI, czyli key performance indicator – kluczowe wskaźniki efektywności, które służą pomiarowi stopnia realizacji celów.
 7. Informacje dodatkowe i dotyczące komunikacji
  To miejsce na wskazanie, jak powinna być prezentowana marka i jakie są wymagania dotyczące komunikowania produktu/usługi. W wytycznych mogą się znaleźć informacje z Księgi Znaków, zalecenia dotyczące języka, firmowej kolorystyki, formatów, stylu itp.

Jak przygotować brief marketingowy krok po kroku?

Jak widzisz, kwestia tego, jak napisać brief marketingowy, wcale nie jest skomplikowana. Wystarczy, że w kolejnych punktach dokumentu odniesiesz się do wskazanych wyżej elementów. Dokument może mieć formę prostego kwestionariusza lub tabeli. Poniżej przedstawiamy przykładowy brief reklamowy, który możesz zmodyfikować w zależności od specyfiki zlecenia/firmy.

FIRMA Jaka jest charakterystyka rynku?
Jakie są mocne i słabe strony firmy? 
Co stanowi przewagę konkurencyjną firmy? W tym miejscu warto też wskazać rozpoznanych konkurentów firmy i krótko wspomnieć o ich działaniach, które z Twojego punktu widzenia są istotne.
Jakie działania Twojej firmy były wdrażane/są stosowane i jakie są ich rezultaty? To niezwykle cenna informacja dla wykonawcy. Dzięki zapoznaniu się z sukcesami i porażkami będzie mógł dobrać odpowiednie metody do realizacji zadania. 
OFERTA Jakie są wady i zalety produktu/usługi? 
Jakie są kanały dystrybucji?
Jaki jest odbiór klientów? 
Jaka jest przewaga produktu/usługi nad ofertą konkurencji?
PERSONA Jakie są cechy persony?
Jakie ma problemy, które rozwiązuje Twój produkt/usługa? 
PROJEKT Jakie są planowane działania?
Jakie kanały będą wykorzystywane w kampanii?
Jakie są potencjalne wyzwania?
Jakie są oczekiwania dotyczące działań?
BUDŻET I CZAS TRWANIA Jaki jest budżet?
Jak długo będzie trwała kampania?
CELE Jaki jest cel kampanii? Im bardziej precyzyjny, tym lepiej. Przykładowo cel określony jako „zwiększenie zasięgu” nie za wiele powie agencji, a i Tobie trudno będzie go rozliczyć. Lepiej skupiać się na konkretnych, często też mniejszych celach.
INFORMACJE DODATKOWE Czy firma dysponuje Księgą Znaków? 
Jakie są wytyczne dotyczące prezentacji i komunikacji firmy/marki/produktu/usługi?


Wytyczne do celów reklamowych – najczęściej popełniane błędy

Zrozumienie istoty dokumentu przez obie strony nawiązujące współpracę to pierwszy krok, by uniknąć błędów. Ważne, żeby mieć świadomość korzyści, które przynosi brief marketingowy i przygotować go tak, by stanowił realne wsparcie w działaniach. Jakie pułapki czekają na osoby opracowujące brief marketingowy?

 1. Pośpiech – brak czasu to najczęstszy powód obniżenia jakości dokumentu i niewykorzystania jego potencjału. Warto sumiennie podejść do sporządzenia briefu, bo to przełoży się na efektywność działań i znacznie ułatwi nie tylko proces przygotowywania kampanii, ale i współpracę z klientem.
 2. Nieprecyzyjny cel/ zbyt wiele celów – każda kampania ma swoje ograniczenia i należy się z nimi liczyć. Nierealne podejście do projektu może zaważyć na jego sukcesie. Warto precyzyjne określić jeden cel i rzetelnie podejść do jego realizacji, zamiast nieudolnie usiłować ciągnąć kilka srok za ogon.
 3. Brak otwartości – kluczem do udanej współpracy jest komunikacja. Obie strony muszą się wzajemnie słuchać i respektować swoje zdanie. Klient nie powinien narzucać swoich rozwiązań, a agencja powinna liczyć się z jego spostrzeżeniami i doświadczeniami.
 4. Brak danych – brief w dużej mierze bazuje na informacjach: o firmie, o produkcie, o personie itd. Brak tych danych może sprawić, że stworzenie wytycznych okaże się niemożliwe lub przygotowany dokument będzie na tyle ogólnikowy, że okaże się bezużyteczny. Warto zatem zacząć od zebrania i uporządkowania danych.
 5. Nieprecyzyjność – ogólniki nie stanowią cennych informacji i nie pozwalają na opracowanie skutecznej strategii działania. Zawarte w briefie informacje powinny być możliwie jak najbardziej szczegółowe.

 

1 https://brief.pl/oczekiwania-marketera-a-rzeczywistosc-jak-daleko-pada-oferta-przetargowa-od-realnych-uslug-agencji-reklamowej-badanie/

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy