Usługi księgowe a ryczałt – jaką stawkę podatku zastosować?

5 min

drewniane bloczki a na nich postaci, które symbolizują osoby zajmujące się usługami księgowymi

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców reprezentujących różne branże, w tym świadczących usługi księgowe. Jaki ryczałt będzie odpowiedni w ich przypadku i na co zwrócić uwagę, rozliczając ryczałt dla biura rachunkowego? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje.

Stawka podatku dla usług księgowych przy ryczałcie

Najpierw rozwiejemy pojawiające się niekiedy wątpliwości: czy księgowa może być na ryczałcie? Jednak w przypadku tego pytania musimy być bardziej precyzyjni. Obecnie np. właściciel biura rachunkowego nie musi wykonywać tego zawodu, aby móc je prowadzić. Więc najtrafniej byłoby zapytać: czy osoba świadcząca usługi księgowe może być na ryczałcie? W tekście Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie widnieje żadne ograniczenie dla usług księgowych i rachunkowych. W przypadku podatników spełniających inne wymagania (dotyczące np. limitu sumy przychodów w poprzednim roku podatkowym), nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby rozliczać usługi księgowe na ryczałcie – wyjątek stanowi obsługa byłego lub obecnego pracodawcy. Stawka podatku w przypadku opodatkowania ryczałtem musi być jednak prawidłowo określona, a Ustawodawca przewidział aż dziesięć różnych wartości. Co ważne: podatnik może rozliczać różne typy przychodów osiąganych w ramach jednej działalności różnymi stawkami.

Jaki jest odpowiedni ryczałt na usługi księgowe? Większość usług świadczonych przez biura księgowe znajduje się w dziale 69 PKWiU (Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego). Stawka ryczałtu dla biura rachunkowego w ich przypadku wynosi 15%. Są klasyfikowane jako przychody z tytułu usług prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.

W jakich przypadkach możliwe jest zastosowanie innej stawki ryczałtu dla usług księgowych?

Warto mieć jednak świadomość, że księgowa na ryczałcie może płacić również wyższy podatek od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów. W tym przypadku będzie to 17%. Wielu podatników zadaje więc pytanie, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę. Zgodnie z tekstem Ustawy, w której zawód księgowego jest wymieniony w gronie wolnych zawodów, np. wśród adwokatów, biegłych rewidentów czy radców prawnych, można znaleźć także dodatkowe wyjaśnienie. Zgodnie z nim „za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów-zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu”. 

Specjalista księgowości, który zatrudnia w biurze rachunkowym pracownice i pracowników świadczących usługi księgowości na rzecz klientów, nie będzie więc traktowany jako przedstawiciel wolnego zawodu. Tym samym jego przychodu nie będzie obejmować wyższa stawka wynosząca 17%. Jeśli jednak księgowy działa samodzielnie, „na własną rękę”, konieczne jest rozliczenie wyższym ryczałtem.

Ryczałt 8,5% dla usług księgowych – kiedy można skorzystać z takiej stawki?

O tym, jaka stawka ryczałtu dla biura rachunkowego będzie odpowiednia, decyduje przede wszystkim rodzaj świadczonych usług. A wielu przedsiębiorców ma bardzo rozbudowaną ofertę wspierającą różne obszary biznesowej działalności klientów.

Jeśli świadczysz usługi księgowe, ryczałt 8,5% również będzie mógł znaleźć zastosowanie w określonych przypadkach. Dotyczy to przychodów z działalności usługowej niewymienionych w innych przepisach Ustawy. Wskazuje na to między innymi Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej wydanej 5 grudnia 2022 r. Urząd przychylił się do opinii podatnika, który chce rozliczyć przychody z usług sklasyfikowanych w PKWiU 82.19.13.0 (Usługi przygotowania dokumentów i pozostałe specjalistyczne usługi wspomagające prowadzenie biura) stawką 8,5%. W tym przypadku dotyczy to uzupełniania dokumentów przesyłanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie informacji otrzymanych od zleceniodawcy.

Również Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 czerwca 2023 r. wskazuje, że usługi sklasyfikowane m.in. w PKWiU 82.11.1 (Usługi związane z administracyjną obsługą biura) oraz 82.99.1 (Pozostałe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane) uprawniają do rozliczenia niższą stawką podatku. Jeśli masz wątpliwości, jaką stawkę zastosować, skontaktuj się np. z doradcą podatkowym. Dobrym rozwiązaniem będzie także wystąpienie o interpretację indywidualną.

Pamiętaj również, że fakt stosowania konkretnej stawki musi być w odpowiedni sposób odnotowany w prowadzonej przez Ciebie ewidencji sprzedaży. Jeśli tak się nie stanie, konieczne będzie rozliczenie wszystkich przychodów zgodnie z najwyższą przyjętą dla Twojej działalności stawką.

Logo ING Księgowość
ING Księgowość
Ułatwiamy prowadzenie biznesu
Materiał opracowany przez ekspertki i ekspertów z ING Księgowość
Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy