Ryczałt: brak przychodu a składka zdrowotna

5 min

młotek sędziowski, stetoskop leżą przed klawiaturą - z tyłu niebieskie tło

Składka zdrowotna z perspektywy wielu przedsiębiorców jest sporym obciążeniem. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla części z nich może okazać się jednak korzystnym rozwiązaniem. Jak będzie kształtować się składka zdrowotna na ryczałcie, jeśli nie osiągniesz żadnego przychodu albo będzie on bardzo niski?

Składka zdrowotna a brak przychodów na ryczałcie

Zanim przejdziemy do szczegółów, przypomnijmy najważniejsze informacje, czyli od jakich wpływów oblicza się składkę zdrowotną na ryczałcie – od dochodu czy przychodu? Wysokość składki zdrowotnej u ryczałtowców jest uzależniona od osiąganych przez przedsiębiorcę przychodów. Składka zdrowotna to 9% podstawy wymiaru, która wynosi:

  • 60% przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych do 60 000,00 zł,
  • 100% przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych powyżej 60 000,00 zł do 300 000,00 zł,
  • 180% przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych powyżej 300 000,00 zł. 


Jeśli rozliczasz ryczałt, wysokość składki zdrowotnej w 2024 roku może wnieść odpowiednio: 419,46 zł, 699,11 zł oraz 1258,39 zł miesięcznie.

Jak jednak wygląda rozliczenie, jeśli nie osiągnie się żadnego przychodu? Nadal należy płacić składki zdrowotne. Pamiętaj przy tym, że pod uwagę bierze się przychody w trakcie całego roku i to od nich zależy wysokość składki. Musisz wobec tego wiedzieć, jak rozliczyć składkę zdrowotną na ryczałcie, nawet jeżeli w ciągu roku podatkowego nie osiągniesz przychodów – wówczas konieczne będzie odprowadzanie składki od najniższej podstawy wymiaru.

Jak obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtowca?

Pewnym wyzwaniem dla przedsiębiorców może okazać się oszacowanie z wyprzedzeniem poziomu rocznych przychodów, co wpływa bezpośrednio na rozliczenie składki zdrowotnej na ryczałcie. Dostępne są dwie metody:

  • Metoda uproszczona przewidziana jest dla przedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przez cały poprzedni rok kalendarzowy. Pod uwagę bierze się osiągnięty przychód pomniejszony o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów albo odliczone od dochodu. Wysokość składki zdrowotnej określona dla przychodu obowiązuje przez cały rok.
  • Jeśli nie możesz lub nie chcesz korzystać z metody uproszczonej, musisz monitorować na bieżąco poziom uzyskiwanych przychodów. Po przekroczeniu kolejnych progów konieczne będzie rozliczenie składki w wyższej wysokości oraz dokonanie dopłaty za poprzednie miesiące (w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej).

Składka zdrowotna przy ryczałcie – obowiązki przedsiębiorcy

Jak widzisz, jeśli korzystasz z opodatkowania działalności ryczałtem, nie musisz wiedzieć, jak obliczyć dochód do składki zdrowotnej, jak ma to miejsce w przypadku podatku liniowego czy skali podatkowej. Przychód pomniejsza się jedynie o kwoty opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

Pamiętaj, że podobnie jak w innych metodach opodatkowania, również na ryczałcie składkę zdrowotną należy rozliczać co miesiąc. Po zakończeniu roku konieczne jest natomiast ustalenie rocznej podstawy wymiaru i należnej składki. Deklarację należy złożyć razem z kwietniową deklaracją oraz, jeśli to konieczne, dokonać dopłaty składki zdrowotnej.

Logo ING Księgowość
ING Księgowość
Ułatwiamy prowadzenie biznesu
Materiał opracowany przez ekspertki i ekspertów z ING Księgowość
Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy