Jak zapłacić ryczałt do US?

2 min

dłonie na laptopie

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w czasie roku nie są zobowiązani do przesyłania żadnych deklaracji, ale muszą określać kwotę podatku i opłacać zaliczki. Pytanie o to, jak zapłacić ryczałt do US, czyli urzędu skarbowego, pojawia się najczęściej w terminie złożenia zeznania rocznego, czyli od 15 lutego do 30 kwietnia. Istnieje kilka metod, jak zapłacić ryczałt – można to zrobić gotówką lub bezgotówkowo.

Sposoby zapłaty ryczałtu

Specyfiką tego, jak płaci się ryczałt, jest fakt, że przedsiębiorcy co miesiąc (lub w uprawnionych przypadkach ca kwartał) opłacają zaliczki na podatek dochodowy. Co do zasady następuje to w terminie do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni lub do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale. Do zapłaty zaliczek służy formularz PPE. Podatek ryczałtowy uiszczany z tego tytułu nie wyklucza jednak ewentualnej konieczności dokonania opłaty na koniec roku.

Wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania zeznanie roczne za rok poprzedni (formularz PIT-28). Jeśli z zeznania wynika, że zaliczki płatnika na poczet podatku dochodowego nie pokryły sumy należnego podatku, należy uregulować należność w wysokości powstałej niedopłaty. Termin rozliczenia takiej niedopłaty podatku PIT upływa 30 kwietnia. Jak wpłacić ryczałt do urzędu skarbowego w takim przypadku? Można to zrobić na dwa sposoby:

 • gotówką – w placówce pocztowej,
 • bezgotówkowo – np. przelewem internetowym.

Co ważne, przedsiębiorcy nie muszą się zastanawiać, na jakie konto wpłacić podatek ryczałtowy. Należność zawsze należy wpłacać na indywidualny mikrorachunek.

Jak zapłacić ryczałt przelewem?

Przedsiębiorcy, którzy chcą zapłacić ryczałt do US przelewem, powinni w pierwszej kolejności sprawdzić swój mikrorachunek podatkowy. Jest to indywidualnie przypisywany rachunek, który służy do wpłat podatków i innych opłat do urzędu skarbowego. Szybko można to zweryfikować, korzystając z rządowego generatora, który jest bezpłatny i dostępny online całą dobę.

Żeby opłacić należny podatek przelewem, wybierz „przelew podatkowy” i uzupełnij:

 • numer mikrorachunku podatkowego,
 • kwotę podatku do zapłaty,
 • okres,
 • symbol formularza płatności (dla zaliczek to PPE, a dla rozliczenia rocznego to PIT-28).

Jak zapłacić podatek ryczałtowy, korzystając z systemu Twój e-PIT? Jest to jeszcze prostsze – wystarczy, że po zalogowaniu się do profilu klikniesz „zapłać podatek”.

Zapłata ryczałtu do US w placówce pocztowej

Dla tych, którzy nie korzystają z bankowości elektronicznej, jest udostępniona opcja gotówkowego opłacenia podatku ryczałtowego. Jak przebiega proces zlecania przelewu w placówce pocztowej? W pierwszym kroku musisz uzupełnić druk przelewu podatkowego, wpisując:

 • numer mikrorachunku podatkowego,
 • kwotę podatku do zapłaty,
 • dane (imię, nazwisko, adres i identyfikator podatkowy),
 • okres rozliczeniowy,
 • symbol formularza lub płatności.

Poprawnie wypełniony druk oraz odliczoną kwotę podatku do zapłaty należy przekazać w placówce pocztowej. Pamiętaj, że termin uiszczenia płatności dokumentuje data stempla pocztowego na druku. Zatem, nawet jeśli udasz się do placówki osobiście ostatniego dnia, w którym upływa czas na uregulowanie należności, nie przekroczysz obowiązującego terminu.

Logo ING Księgowość
ING Księgowość
Ułatwiamy prowadzenie biznesu
Materiał opracowany przez ekspertki i ekspertów z ING Księgowość
Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy