Jakie dokumenty są niezbędne, aby ubiegać się o pożyczkę unijną?

4 min

dokumenty w kolorowych teczkach ustawione na półce

Pożyczki unijne udzielane są na podstawie wniosków oraz dodatkowej dokumentacji. Co należy przygotować? Jakie dokumenty będą potrzebne? Czy kompletna dokumentacja wnioskująca zawiera prognozy finansowe?

Czym jest pożyczka unijna?

Pożyczka unijna dla firm to instrument finansowy oferowany w ramach Funduszy Europejskich, mający na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorstw w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jest to forma wsparcia, która pozwala firmom na realizację różnorodnych projektów, w tym inwestycyjnych, innowacyjnych oraz rozwojowych.

Jakie dokumenty należy przygotować by przygotować i złożyć dokumentacje wnioskującą?

Aby ubiegać się o pożyczkę unijną, koniecznie musisz przygotować kompletną dokumentację. Dokumenty te mogą różnić się w zależności od programu oraz instytucji pośredniczącej, jednak ogólnie obejmują:

  1. Wniosek o pożyczkę unijną - wypełniony formularz wniosku, dostępny na stronie internetowej instytucji finansującej. W tym dokładne opisanie celu pożyczki oraz planu jej wykorzystania.
  2. Dokumenty rejestrowe firmy - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP i REGON.
  3. Biznesplan - szczegółowy opis działalności firmy, zawierający analizę rynku, strategię marketingową i sprzedażową oraz krótkoterminowe i długoterminowe cele biznesowe.
  4. Opis projektu, który ma być finansowany z pożyczki, wraz z harmonogramem realizacji.
  5. Prognozy finansowe - w tym prognoza przychodów i kosztów na okres realizacji projektu., analiza przepływów pieniężnych (cash flow), sprawozdania finansowe z ostatnich lat (bilans, rachunek zysków i strat).
  6. Dokumenty potwierdzające zdolność kredytową – na przykład zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami do ZUS i US lub oświadczenia o stanie zobowiązań firmy.
  7. Dokumenty dotyczące zabezpieczeń - opis i wartość proponowanych zabezpieczeń (np. hipoteka, zastaw na majątku firmy), wycena nieruchomości lub innych aktywów, jeśli mają stanowić zabezpieczenie.

Różnice w dokumentacji wnioskującej pomiędzy regionami i instytucjami finansującymi

Dokumentacja wymagana do uzyskania pożyczki unijnej może się różnić w zależności od regionu oraz instytucji finansującej. Każde województwo ma własny Regionalny Program Operacyjny (RPO), który określa specyficzne wymagania dokumentacyjne. Podobnie, różne instytucje finansujące mogą mieć własne procedury i formularze.

Jakie problemy mogą pojawić się na etapie kompletowania dokumentacji wnioskującej?

Z naszego doświadczenia wynika, że na etapie kompletowania potrzebnej dokumentacji pojawiają się problemy związane z czynnikami wewnętrznymi firmy, a są nimi najczęściej brak czasu, wiedzy lub umiejętności po stronie właściciela firmy lub jego pracowników. Z drugiej strony pojawiają się problemy ze strony innych podmiotów i instytucji finansujących. Niekiedy niezbędne jest skorzystanie z pomocy specjalisty.

Case Study Innvesto

Firma z województwa zachodniopomorskiego, działająca w branży kateringowej poprosiła o pomoc w przygotowaniu dokumentacji finansującej, w tym przejęcie inicjatywy w rozmowach z podmiotami, które przygotowywały dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku, m. in. z biurem rachunkowym. Doradca zdobył wszystkie niezbędne dokumenty, przygotował wniosek i złożył w instytucji finansującej. Klient otrzymał pozytywną odpowiedź i pozyskał 200 000 zł na pokrycie wydatków bieżących w ramach pożyczki płynnościowej.

Jak widzisz, ubieganie się o pożyczkę unijną może być procesem skomplikowanym. Dlatego warto zadbać o kompletność i poprawność zgromadzonej dokumentacji już na etapie składania wniosku. Dzięki temu możesz zwiększyć szanse na pomyślne rozpatrzenie wniosku i otrzymanie potrzebnego finansowania na rozwój firmy.

logo Innvesto
Innvesto Group Sp. z o.o.
Ekspert w pozyskiwaniu środków unijnych dla firm w formie pożyczek unijnych i dotacji unijnych
Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy