Pożyczki unijne dla firm – czym są i kto może je pozyskać?

5 min

flagi UE

Pożyczki unijne dla firm to instrument finansowy oferowany w ramach Funduszy Europejskich. Obecnie przekazywane są środki z Funduszy Europejskich przyznanych Polsce na lata 2021-2027. Środki unijne mogą być dostępne dla każdego, kto chce rozwijać firmę lub ją założyć.

Fundusze Unijne dla firm – istota i rola dla gospodarki

Fundusze unijne są częścią budżetu Unii Europejskiej przeznaczoną na wsparcie gospodarek państw członkowskich. W praktyce oznacza to, że najróżniejsze instytucje oraz podmioty gospodarcze mogą otrzymać pieniądze na finansowanie swojej działalności. Rozwój polskich instytucji oraz firm sprawia, że stają się one konkurencyjne, a gospodarka kraju rośnie. 

Każda instytucja czy firma może wnioskować o środki unijne. To, na jakich warunkach mogą je otrzymać zależy od rodzaju produktu oraz regionu Polski. Dla firm przeznaczone są pożyczki unijne, które udzielane są na preferencyjnych warunkach.

Pożyczka unijna dla firm – charakterystyka i rodzaje

Zastanawiasz się nad rozwojem firmy, ale brakuje Ci środków? To pożyczka unijna jest dla Ciebie.

Charakterystycznymi cechami pożyczek unijnych dla firm są:

 • zerowe lub bliskie zera oprocentowanie,
 • zerowa lub bardzo niska prowizja za udzielenie (obecnie ok. 90% ofert posiada zerową prowizję),
 • brak wymaganego wkładu własnego.

Warunki udzielania pożyczek unijnych są na tyle korzystne, że zainteresowanie tym produktem wciąż rośnie. Podobnie jak pula środków przeznaczana dla firm w ramach pożyczek unijnych. To, co ważne – do puli tej dołączane są środki zwrócone, pochodzące ze spłat pożyczek udzielonych w latach 2007-2013 oraz 2014-2020, czyli z poprzednich budżetów przeznaczonych przez Unię Europejską na rozwój gospodarczy krajów członkowskich.

Środki unijne udzielane są firmom w formie pożyczek unijnych, ale te dzielą się jeszcze na następujące rodzaje:

 • inwestycyjną,
 • obrotową,
 • inwestycyjno-obrotową, tak zwaną mieszaną,
 • płynnościową,
 • ekologiczną,
 • eksportową,
 • na zakup nieruchomości,
 • dla osób fizycznych na otwarcie działalności gospodarczej.

To jednak nie koniec rodzajów pożyczek unijnych – oferta jest na bieżąco aktualizowana i zależy od potrzeb danego regionu.

Regionalizacja ofert pożyczek unijnych

Oferty pożyczek unijnych zależą od potrzeb regionu. Co to znaczy? Pożyczki unijne dla firm są udzielane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, co w praktyce oznacza, że możesz otrzymać środki z pożyczki unijnej w ramach ofert Instytucji Finansujących, które działają w Twoim regionie. Polska podzielona jest na 16 obszarów, odpowiadającym województwom. 

Jeśli chcesz pozyskać pożyczkę unijną dla swojej firmy, musisz znaleźć ofertę w swoim regionie, najlepiej korzystaj ze strony internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego. Kluczowym kryterium jest adres siedziby firmy. Oferty różnią się warunkami – kwotą, oprocentowaniem, okresem karencji, okresem kredytowania, okresem rozliczenia pożyczki czy formą zabezpieczenia. Zależnie od regionu kładzie się nacisk na realizację innych celów i wspieranie firm w różnych obszarach.

Przykładowe cele, na które udzielane są pożyczki unijne 

Dzięki pieniądzom z pożyczki unijnej możesz sfinansować wiele celów biznesowych. Ważne, żeby były realne, mierzalne i przynosiły konkretne korzyści. Co możesz sfinansować? 

 • Zakup towarów handlowych (pożyczka obrotowa);
 • zakup półproduktów (pożyczka obrotowa);
 • zakup nieruchomości (pożyczka inwestycyjna lub pożyczka na zakup nieruchomości);
 • zakup środków transportu, w tym także samochodów hybrydowych i elektrycznych (pożyczka inwestycyjna);
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (pożyczka inwestycyjna);
 • zakup maszyn, urządzeń i innych środków trwałych (pożyczka inwestycyjna);
 • remont nieruchomości, wyposażenie nieruchomości (pożyczka obrotowa lub pożyczka inwestycyjna lub pożyczka mieszana);
 • dostosowanie nieruchomości i pomieszczeń do potrzeb prowadzenia działalności (pożyczka inwestycyjna);
 • spłatę zobowiązań handlowych (pożyczka obrotowa lub pożyczka eksportowa);
 • inwestycja w zielone źródła energii np. fotowoltaikę (pożyczka ekologiczna lub pożyczka inwestycyjna);
 • działania marketingowe (pożyczka inwestycyjna).

Nie jest to zamknięta lista możliwych celów, więc jeśli masz inne potrzeby biznesowe, to śmiało możesz je realizować z pomocą środków unijnych. Wystarczy, że Twoje argumenty oraz prognozy finansowe przekonają Instytucję Finansującą do udzielenia Ci pożyczki.

Beneficjenci pożyczek unijnych dla firm

Kto może uzyskać pożyczkę unijną? Które firmy mają większe szanse na otrzymanie pożyczki unijnej? Każda działalność może uzyskać pożyczkę z Unii Europejskiej, niezależnie od wielkości oraz formy prawnej. I JDG, i duże spółki akcyjne mogą pozyskiwać kapitał unijny, choć większość ofert pożyczek unijnych skierowana jest do sektora MŚP, czyli mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm.

Pamiętaj, pożyczki unijne dla firm mają być realnym wsparciem dla rozwoju polskich przedsiębiorstw. Z naszego doświadczenia wynika, że realizują to założenie i stają się coraz popularniejszym instrumentem na rynku finansowym. Dzięki korzystnym warunkom pożyczka unijna konkuruje z kredytem bankowymi i mimo wielu sceptycznych głosów z roku na rok liczba udzielanych pożyczek unijnych rośnie. Najważniejsze - możesz skorzystać jedynie z oferty pożyczki unijnej w Twoim regionie

logo Innvesto
Innvesto Group Sp. z o.o.
Ekspert w pozyskiwaniu środków unijnych dla firm w formie pożyczek unijnych i dotacji unijnych
Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy