Sposoby pozyskania dotacji unijnych dla biznesu

6 min

bankoty euro

Fundusze unijne kojarzą się głównie z dużymi inwestycjami. Możesz wykorzystać je na przykład, aby zwiększyć potencjał Twojej firmy albo przekuć pomysł na biznes w sprawnie działające przedsiębiorstwo. Skuteczne pozyskiwanie dotacji okaże się świetnym sposobem na dofinansowanie Twojego projektu. Musisz jednak dobrze się do tego przygotować.

Czym są dotacje z UE?

Spora część budżetu Unii Europejskiej ma na celu wsparcie rozwoju poszczególnych regionów wchodzących w skład wspólnoty. Fundusze dają możliwość realizacji różnych inwestycji. Choć zwykle skupiamy się na tych najbardziej medialnych, w rzeczywistości środki dostępne są dla wszystkich chętnych przedsiębiorców, instytucji, a nawet osób fizycznych. Pozyskiwanie dotacji z UE wymaga pewnej wiedzy i umiejętności, warto jednak się o nie postarać: możesz dzięki temu uzyskać wysoką kwotę dotacji na preferencyjnych warunkach.

Środki, które możesz otrzymać w ramach wsparcia z Unii Europejskiej, mogą przybrać różną formę. Obok bezzwrotnego dofinansowania, które opiera się zazwyczaj na zwrocie kosztów poniesionych w związku z projektem, mogą również przyjąć formę pożyczki lub gwarancji. Nie oznacza to jednak, że taka pomoc nie będzie opłacalna.

W przypadku pożyczek uzyskasz warunki korzystniejsze od tych, które będą Ci w stanie zaoferować aktywne na rynku instytucje. W niektórych przypadkach jako przedsiębiorca nie musisz spłacać żadnego oprocentowania. W ramach programów takich jak COSME możesz natomiast otrzymać gwarancje kredytowe, które pozwolą Ci uzyskać inne finansowanie i poprawić płynność.

Aby otrzymać z Unii dofinansowania dla firm, musisz wziąć udział w konkursach rozpisywanych w związku z realizacją konkretnych programów. Za ich ogłaszanie odpowiadają krajowe i regionalne instytucje, takie jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czy urzędy marszałkowskie odpowiednich województw.

Musisz pamiętać o tym, że dotacje z UE są bezpośrednim sposobem realizacji funduszy unijnych, czyli pul środków przekazywanych przez Unię Europejską państwom członkowskim w celu realizacji określonych zadań. Eksperci oceniający Twoje projekty będą badać przede wszystkim to, czy pomagają one osiągnąć wskazane cele. Przykładowo: jeżeli składasz wniosek w ramach programu Funduszu na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko poświęconego odnawialnym źródłom energii, Twoja inwestycja będzie musiała dotyczyć tego określonego obszaru i np. przyczynić się do obniżenia zapotrzebowania Twojej firmy na energię elektryczną.

Jeżeli chcesz uzyskać dotację na prowadzone przez Ciebie badania, odpowiednie mogą okazać się konkursy w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Każdy Fundusz dysponuje odrębnym budżetem, a obsługą wniosków mogą zajmować się inne instytucje.

Kto może skorzystać z dofinansowania z Unii?

Wspierane w ramach funduszy europejskich programy są bardzo różnorodne – możesz zrealizować zarówno niewielkie inicjatywy o charakterze kulturalnym czy społecznym, jak i olbrzymie inwestycje o wartości miliardów złotych. Pozyskanie dotacji unijnej jest możliwe w każdym przypadku: przede wszystkim liczy się projekt i to, w jaki sposób będzie umożliwiał osiągnięcie zakładanych celów.

Wsparcie jest kierowane do trzech grup:

  • osób fizycznych,
  • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • dużych przedsiębiorstw, samorządów i innych organizacji.

Programy różnią się zarówno w zakresie sposobu i rozmiaru wypłacanych środków, jak i wymogów wobec beneficjenta. Jeżeli zamierzasz ubiegać się o finansowanie, dokładnie zapoznaj się z opisem przedsięwzięcia. Zwróć również uwagę na to, że blisko połowa pozyskanych przez Polskę środków będzie dysponowana w programach regionalnych – podczas poszukiwań odpowiedniego konkursu musisz więc uwzględnić kwestię lokalizacji.

Jak skorzystać z dotacji unijnych? Procedura krok po kroku

Jeżeli chcesz otrzymać dotację z funduszy UE, przede wszystkim ustal cel ich pozyskania. To wyjątkowo ważny krok, ponieważ dzięki niemu będziesz w stanie prawidłowo określić odpowiedni fundusz, w ramach którego może zostać wypłacone wsparcie. Zastanów się, jakie inwestycje pozwolą Ci działać efektywniej, zdobywać nowych klientów i zwiększać skalę działania.

Na tym etapie możesz rozważyć sporządzenie biznesplanu. To nie tylko wizytówka przedsiębiorcy, ale również stały element uzupełniający wnioski o dofinansowanie UE. Dobrze sporządzony dokument – oczywiście uwzględniający zmiany w zakresie realizacji konkretnych projektów – przyda Ci się w wielu procesach. Co dalej?

1. Znajdź dotację

Możesz ubiegać się wyłącznie o środki w ramach aktywnych konkursów. Musisz wziąć pod uwagę dwie podstawowe kwestie: grupę, do której są kierowane oraz region. Najpierw wejdź na stronę Wyszukiwarki Dotacji (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka). Wskaż grupę, do której należysz, a następnie wybierz kategorię interesujących Cię konkursów. Dobierz je do swojego celu. Masz również możliwość wskazania, czy interesują Cię wyłącznie dotacje, czy także wsparcie pozadotacyjne, takie jak pożyczki, kredyty, gwarancje czy poręczenia.

2. Zapoznaj się z wymaganiami konkretnej dotacji

Jeśli udało Ci się znaleźć odpowiedni konkurs, zapoznaj się z jego szczegółami. Przede wszystkim sprawdź, czy jest kierowany do grupy, którą reprezentujesz, i czy spełniasz wymagania wobec wnioskodawców. Często w tej sekcji znajdziesz informacje dotyczące m.in. typu podmiotu, doświadczenia w branży i innych kwestii merytorycznych. Przekonasz się także, ile wynosi dofinansowanie, w ramach jakiego programu jest wypłacane oraz czy konieczne będzie wniesienie wkładu własnego. Zwróć szczególną uwagę na terminy naboru wniosków oraz wymagane dokumenty.

Jeśli masz wątpliwości bądź dodatkowe pytania, pomoc w uzyskaniu dotacji uzyskasz w Punkcie Informacyjnym działającym w Twoim regionie.

3. Wypełnij wniosek i dodatkowe dokumenty

Uzupełnij formularz, który uzyskasz na stronie wybranego Funduszu. Znajdziesz na niej również instrukcję wypełnienia wniosku i kartę oceny, która posłuży do weryfikacji Twojego projektu. Dołącz wymagane dokumenty, takie jak biznesplan, studium wykonalności oraz harmonogram realizacji. Doświadczenie w przygotowywaniu tego typu wniosków nie jest wymagane, ale z pewnością okaże się pomocne. Jeżeli poszukujesz wsparcia w tym zakresie, do dyspozycji pozostają firmy pomagające w uzyskaniu dofinansowania, na przykład wyspecjalizowane stowarzyszenia czy fundacje.

4. Czekaj na decyzję i podpisz umowę dotacji

Twój wniosek będzie opiniowany przez ekspertów pod względem formalnym oraz merytorycznym. Niestety musisz uzbroić się w cierpliwość: zazwyczaj trwa to ok. 3 miesięcy. Po przyznaniu dofinansowania musisz podpisać umowę oraz dostarczyć dodatkowe dokumenty dotyczące Twojej działalności, np. wpis do CEIDG i zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i podatkami.

5. Zrealizuj projekt i rozlicz go

Po podpisaniu umowy możesz przystąpić do realizacji projektu. Oczywiście to, jak będzie ona przebiegać, zależy od konkretnego przypadku. Jeżeli działanie dotyczy np. na pozyskania nowego sprzętu dla firmy, rozliczanie projektu przyjmie formę refundacji: po przedstawieniu faktur, uzyskasz zwrot poniesionych kosztów (lub częściowy zwrot, jeżeli przewidywał to konkurs). W niektórych przypadkach możliwa jest wypłata zaliczek. Musisz wtedy złożyć wniosek o zwrot i załączyć dokumenty kosztowe potwierdzające płatność. Pamiętaj również o konieczności spełnienia wszystkich warunków wskazanych w umowie.

Chcesz uzyskać dotację? Zwróć na to uwagę!

Pozyskiwanie środków z funduszy europejskich wymaga świetnego odnajdywania się w przepisach i wymogach formalnych. Dobrym pomysłem, zwłaszcza jeżeli składasz wniosek po raz pierwszy, może być zaangażowanie doświadczonych doradców. Współpracujące z przedsiębiorcami firmy pozyskujące środki unijne ułatwiają znalezienie odpowiedniego konkursu oraz właściwe zredagowanie formularza i innych wymaganych dokumentów.

Pamiętaj, że uzyskanie dotacji to zaledwie połowa sukcesu. Równie ważne okaże się jej poprawne rozliczenie. Sposób wydawania środków pochodzących z funduszy UE jest bardzo wnikliwie analizowany. W umowie znajdziesz szczegółowe wymagania wobec Ciebie i Twojego projektu.

Zwróć uwagę na zasadę trwałości projektu: może zakładać, że rezultaty Twojego projektu powinny utrzymywać się przez pewien ustalony czas, w którym nie może być poddawany istotnym modyfikacjom. Na przykład, jeżeli udało Ci się pozyskać środki na zakup maszyn produkcyjnych, wymogiem może być kontynuacja produkcji przez wskazany czas.

W okresie trwałości projektu masz również obowiązek tworzenia sprawozdań umożliwiających ocenę, czy została ona zachowana. Niedopełnienie formalności może wiązać się nawet z koniecznością zwrotu uzyskanych środków! Dopilnuj, aby otrzymane dotacje zostały poprawnie rozliczone pod względem księgowym i podatkowym. Nieoceniona okaże się współpraca z biurem rachunkowym mającym doświadczenie w rozliczaniu tego typu projektów.

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy