Dofinansowania unijne: projekt Sukcesja w firmach rodzinnych

6 min

mężczyzna z chłopcem przy biurku

Częstym problemem, z którym zderzają się firmy rodzinne, jest sukcesja, czyli przekazywanie zarządu następnemu pokoleniu. Ten proces może być usprawniony między innymi dzięki funduszom pochodzącym z UE.

Firmy rodzinne kluczowe dla gospodarki

Firmy rodzinne odgrywają bardzo ważną rolę w europejskiej i polskiej gospodarce. Według danych organizacji EFB stanowią 60% wszystkich firm w Unii Europejskiej i dają 100 milionów miejsc pracy oraz stanowią jedną czwartą w gronie stu najbardziej dochodowych biznesów. Z danych GUS wynika, że w Polsce działa ponad 2 mln firm rodzinnych. Według różnych szacunków odpowiadają nawet za 72% PKB i 8 mln miejsc pracy. 

Raport Instytutu Biznesu Rodzinnego Preferencje sukcesyjne polskich przedsiębiorców rodzinnych wskazuje, że 87% założycieli firm uważa je za firmy rodzinne. Problemy z przekazywaniem firmy nowym pokoleniom dotyczą przede wszystkim sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Wiele z nich nie jest przygotowana na taką ewentualność, nawet pomimo istnienia wspierających zmianę przepisów.

Sukcesje dużym wyzwaniem

Proces sukcesji jest olbrzymim wyzwaniem dla każdego przedsiębiorstwa. Jego podstawowym elementem jest zapewnienie odpowiednich warunków do przekazania władzy w firmie przy jednoczesnym zachowaniu stabilności i możliwości kontynuacji działania. Każda sukcesja wymaga przeanalizowania zróżnicowanych czynników o charakterze prawnym, ekonomicznym czy organizacyjnym.

 

Wg wymienionego wcześniej raportu, aż 60% założycieli firm chce zachować w nich co najmniej 10% udziałów, 22% zamierza posiadać wszystkie udziały do śmierci, a 58% ma zamiar pełnić aktywną rolę zarządczą już po ustąpieniu z funkcji prezesa.

Wsparcie w sukcesji dzięki środkom z UE 

Jak widać, sukcesja wymaga przede wszystkim indywidualnego przyjrzenia się konkretnemu przedsiębiorstwu i oczekiwaniom prowadzącej go osoby oraz sukcesora. Szczególnie ważną rolę odgrywa wobec tego odpowiedni doradca, posiadający odpowiednie doświadczenie i szerokie kompetencje. Wsparcie w tym zakresie można uzyskać dzięki środkom unijnym w ramach programu „Sukcesja w firmach rodzinnych”.

Program zakłada wsparcie doradcze i pomoc w kompleksowym projektowaniu sukcesji. Mogą z niego skorzystać firmy rodzinne, w których członkowie rodziny posiadają udziały większościowe i które opierają się na osobistej pracy przynajmniej dwóch członków rodziny, jeśli jeden z nich ma znaczący wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem. Projekt może pozwolić uzyskać dofinansowanie w wysokości nawet 90% kosztów związanych z doradztwem w zakresie sukcesji w firmie.

Sukcesja również w przypadku działalności indywidualnej 

Przekazywanie władzy w firmie dotyczy również jednoosobowych działalności gospodarczych. Szacuje się, że nawet co trzecia indywidualna działalność może być firmą rodzinną. Jeszcze do niedawna sukcesja w takim przypadku była utrudniona. 25 listopada 2018 roku weszła jednak w życie Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Reguluje ona kwestie istnienia zarządu sukcesyjnego, czyli formy sprawowania tymczasowego zarządu nad firmą po śmierci przedsiębiorcy. Pozwala na płynne przekazanie obowiązków w firmie i zapewnienie jej stabilności w okresie prowadzenia formalności spadkowych.

Ustawa wskazuje również, czym jest przedsiębiorstwo w spadku i na jakiej podstawie spadkobiercy przejmują nad nim zarząd. Dokument dotyczy jednak wyłącznie działalności prowadzonych przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, a więc jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek cywilnych. Nie odnosi się wobec tego spółek osobowych czy spółek kapitałowych.

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy