Pożyczki unijne a rozwój regionalny – w jaki sposób pożyczki unijne wspierają lokalne firmy?

6 min

drewniane domki i stosy monet symbolizują pożyczki unijne, nad nimi dłoń z lupą

Pożyczki unijne udzielane są z funduszy Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Jest to strategiczny dokument określający cele, priorytety oraz sposoby realizacji działań w każdym z regionów Polski. Dowiedz się, jaki ma to wpływ na pozyskanie pieniędzy. Opowiadamy o całym procesie na realnym przykładzie. Sprawdź!

Regionalny charakter pożyczek unijnych

Co oznacza, że pożyczki unijne mają regionalny charakter? Jakie to ma znaczenie dla pozyskiwania pożyczki unijnej? 

Polska podzielona jest na 16 regionów, odpowiadającym województwom. Każdy z regionów charakteryzuje się określoną strukturą gospodarczą, która wynika z różnic w zasobach naturalnych, potencjale rozwojowym, infrastrukturze oraz specjalizacji przemysłowej i usługowej. W związku z tym każdy z nich realizuje inne cele i potrzebuje konkretnego wsparcia.

W rezultacie regionalny charakter pożyczek unijnych pozwala dostosować wsparcie finansowe do konkretnych potrzeb i priorytetów danego regionu, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i wzrostu gospodarczego na poziomie lokalnym.

Udzielanie pożyczek unijnych w poszczególnych regionach Polski

Pożyczki ze środków europejskich są udzielane firmom w całej Polsce, ale na różnorodnych warunkach i przez wiele instytucji finansowych o różnym profilu działalności. Potrzeby regionów wymuszają tworzenie produktów finansowych, o różnych cechach i warunkach, kierowanych do firm lokalnych. 

Co jeśli w Twoim regionie nie ma oferty pożyczki unijnej, z której możesz skorzystać, a w innym województwie masz taką możliwość? Albo chcesz zrealizować projekt w innym regionie? Jedną z opcji jest otwarcie dodatkowego miejsca działalności w odpowiednim miejscu.

Jak to wygląda w praktyce? Omówimy ten przypadek na przykładzie.

Klient z województwa małopolskiego (działalność: sprzedaż opału, warsztat samochodowy oraz okręgowa stacja pojazdów) chciał sfinansować rozwój swojej działalności w województwie świętokrzyskim. 

 • Chociaż cel inwestycji wpisywał się w warunki udzielania pożyczek unijnych, firma nie mogła pozyskać środków unijnych z ofert przeznaczonych dla firm z małopolskiego do realizacji celu w innym województwie. 
 • Jednym z rozwiązań, legalnym i najprostszym, było otwarcie dodatkowego miejsca prowadzenia działalności w drugim województwie, co przy okazji pozwoliło na  korzystne z punktu widzenia warunki finansowania unijnego.
 • Otwarcie dodatkowego miejsca działalności nie było wystarczające, należało także przygotować profesjonalną prognozę finansową, która miała potwierdzić, że otwarcie dodatkowego miejsca prowadzenia działalności zwiększa rynek zbytu i przyniesie dodatkowe zyski.
 • Proces wnioskowania o pożyczkę unijną wymagał także dobrania odpowiedniego zabezpieczenia, potwierdzonego dokumentacją.

Przygotowanie kompletnej dokumentacji wnioskującej zajęło dużo czasu, ale dzięki wdrożeniu zaproponowanych przez naszych doradców rozwiązań Instytucja Finansująca przyjęła wniosek i poddała go analizie.

W efekcie klient otrzymał pożyczkę unijną w kwocie 500 000 zł w województwie świętokrzyskim na warunkach:

 • oprocentowanie w skali roku: 0% 
 • wkład własny: 0%
 • prowizja za udzielenie: 0 zł

Warunki pożyczek unijnych

Jakie są warunki pożyczek unijnych? Co znajduje się w informacji o ofertach pożyczek unijnych?

 • Opis programu;
 • województwo;
 • przedmiot finansowania;
 • cel programu;
 • maksymalna kwota możliwa do pozyskania;
 • informacje o beneficjentach.

Pożyczki unijne są udzielane na cele inwestycyjne, rozwój technologiczny, innowacje, ekologiczne zmiany, modernizację nieruchomości i inne. Na stronie BGK znajdziesz wyszukiwarkę dostępnych funduszy.

Wsparcie lokalnych firm i społeczności 

Rozwój lokalnych firm, przekłada się na wsparcie małych, lokalnych społeczności. Firmy związane z regionem mogą pozyskać tanie i bezpieczne finansowanie, inwestować w rozwój, zatrudniać nowych, lokalnych pracowników, poprawiać dostęp do swoich produktów i usług. Warunki pożyczek unijnych dostosowane do potrzeb tych firm i społeczności sprawiają, że wsparcie jest efektywne. Przekłada się na rozwój regionów i gospodarki krajowej. W ten sposób środki z pożyczek unijnych bezpośrednio wspierają realizację celów Unii Europejskiej i wspierają rozwój gospodarek krajów członkowskich.

Wielkość firmy a regionalne pożyczki unijne

Oferty pożyczek zawierają informacje o beneficjentach, czyli przedsiębiorstwach, które mogą korzystać z programów. Firmy klasyfikowane są według wielkości. Najwięcej ofert skierowanych jest do firm z sektora MŚP - mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm.

logo Innvesto
Innvesto Group Sp. z o.o.
Ekspert w pozyskiwaniu środków unijnych dla firm w formie pożyczek unijnych i dotacji unijnych
Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy