Korzyści wynikające z pożyczek unijnych dla firm

7 min

na jasnym stole niebieskie strzałki, obok drewniane monety

Pożyczki unijne dla firm to produkt finansowany z Funduszy Unijnych. Ich celem jest realizacja określonych zadań, koncentrujących się wokół rozwoju i konkurencyjności firm. 

Pożyczki unijne, jakie są ich zalety?

Korzyści dla firm wynikające z pożyczek unijnych dotyczą wielu obszarów:

1.    finansowe – związane są z niskimi kosztami zaciągnięcia pożyczki i różnorodnością form zabezpieczenia;
2.    rozwojowe – wynikające z możliwości finansowania różnorodnych celów firm, bez ograniczeń dla branż i wielkości przedsiębiorstwa;
3.    związane z budowaniem pozycji na rynku i konkurencyjnością – tanie finansowanie zewnętrzne pozwala na obniżenie kosztów działalności i budowanie konkurencyjnego cenowo portfolio usług lub produktów.

Dodatkowe korzyści, będące konsekwencją rozwoju firm, to rozwój gospodarczy kraju.

Koszty i okres spłaty pożyczki unijnej

Zaciągając zobowiązanie, zapewne zwrócisz uwagę na koszty oraz okres spłaty. Być może będą to dla Ciebie najważniejsze kwestie. Pożyczki unijne to instrumenty zwrotne, musisz liczyć się z tym, że: 

  1. ich otrzymanie czasem wiąże się z kosztami – oprocentowaniem oraz prowizją za udzielenie.
  2. Okres spłaty jest zależny od rodzaju pożyczki oraz kwoty.

Większość pożyczek unijnych oprocentowana jest między 1 a 4%. Zazwyczaj oprocentowanie nie przekracza 4%, zależnie od programu może być zmienne lub stałe. Najczęściej jest to niższy koszt niż w przypadku innych dostępnych na rynku produktów finansowych. Prowizja za udzielenie jest pobierana w nielicznych przypadkach i oscyluje w granicach 0,5 - 2,5%.
Maksymalny okres spłaty pożyczki unijnej jest określony w ofercie i wynosi najczęściej 84 - 96 miesięcy, ale możesz wnioskować o krótszy okres. Przemyśl, na jak długo możesz zobowiązać się do spłaty.

Dostępność pożyczek unijnych dla firm

Dostępności pożyczek unijnych dla firm uzależniona jest od kilku czynników:

  1. puli środków przeznaczonej dla firm w ramach Środków Europejskich.
  2. Liczby programów skierowanych do firm w danym województwie.
  3. Celów i kierunków rozwoju danego regionu.
  4. Przeznaczenia środków dla firm o określonej działalności i wielkości.

Z reguły środki dostępne są dla każdej firmy, niezależnie od branży, liczby zatrudnionych osób czy czasu jej istnienia. Taką samą szansę na otrzymanie funduszy mają mikroprzedsiębiorstwa, małe czy średnie firmy. 

Zabezpieczenie i poręczenia unijne

Otrzymanie pożyczki unijnej wiąże się z przedstawieniem zabezpieczenia, które może mieć różną formę. Instytucje Finansujące, czyli udzielające pożyczek unijnych firmom, elastycznie podchodzą do zabezpieczenia i uznają za nie takie formy jak:

  1. weksel in blanco;
  2. zastaw na aktywie;
  3. hipoteka;
  4. poręczenia osób fizycznych.

Pożyczki unijne a pozostałe instrumenty finansowe dla firm

Pożyczka unijna to alternatywny instrument finansowy dla kredytu bankowego czy pożyczki pozabankowej. Jest tańsza, a z założenia środki maja wspierać przedsiębiorstwa, ich rozwój i konkurencyjność, wpływać na rozwój regionalny kraju członkowskiego UE. A to przekłada się na mniejsze obciążenie finansowe i lżejsze wymagania. 

Poniższa tabela przedstawia najważniejsze różnice:

Kryterium     Pożyczki Unijne Kredyty Komercyjne   Pożyczki Pozabankowe
Przeznaczenie Rozwój regionalny, innowacje, poprawa konkurencyjności Różnorodne cele biznesowe Różnorodne cele biznesowe
Oprocentowanie  Zazwyczaj 1-4% 9-16% 20-50%
Dostępność Dla różnych sektorów gospodarki, w tym MŚP Dostępne dla różnych przedsiębiorstw Często dostępne dla firm o mniejszej zdolności kredytowej
Warunki spłaty Elastyczne, dłuższe okresy spłaty Elastyczne, dłuższe okresy spłaty Różnorodne warunki, często elastyczne, krótsze okresy spłaty
Zabezpieczenia Zazwyczaj wymagane tradycyjne zabezpieczenia, np. hipoteka, przewłaszczenie, weksel Zazwyczaj wymagane tradycyjne zabezpieczenia, np. hipoteka, przewłaszczenie, weksel  Zazwyczaj wymagane tradycyjne zabezpieczenia, np. hipoteka, przewłaszczenie, weksel
Koszty W niewielu przypadkach prowizja za udzielenie, brak dodatkowych kosztów Zależne od umowy, mogą być wyższe w przypadku wysokiego ryzyka Mogą być wyższe koszty związane z ryzykiem
Warunki uzyskania Często wymagane spełnienie kryteriów programu unijnego Określone kryteria, zwykle wymagane odpowiednie zabezpieczenia Często łatwiejszy proces aplikacyjny, ale mogą być inne wymagania

 

Realizacja celów gospodarczych i budowanie konkurencyjności gospodarek państw członkowskich UE

Korzyści wynikające z wykorzystania środków unijnych obejmują wiele aspektów, ale ważne jest bezpieczeństwo. Fundusze Unijne są gwarantowane przez Unię Europejską i przeznaczone dla krajów członkowskich na realizację konkretnych zadań. Wszystko to sprawia, że pożyczki unijne są produktami mającymi wspomagać firmy, stwarzać warunki, które zachęcają do ich rozwoju i budowania konkurencyjności. Wpisuje się to w plany rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów UE oraz gospodarki unijnej.

Podsumowując, pożyczki unijne dla firm oferują szereg korzyści finansowych i rozwojowych. To tania forma finansowania działalności i rozwoju polskich przedsiębiorstw.

logo Innvesto
Innvesto Group Sp. z o.o.
Ekspert w pozyskiwaniu środków unijnych dla firm w formie pożyczek unijnych i dotacji unijnych
Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy