REGON - co to jest i kiedy się go nadaje?

5 min

przedsiębiorczyni przepisuje treść do zeszytu z laptopa

Jednym z pojęć, które regularnie pojawia się w kontekście prowadzenia firmy jest REGON. Jeśli zastanawiasz się, co to jest, czym się charakteryzuje lub jak uzyskać własny numer REGON – ten artykuł jest dla Ciebie. Przekonaj się!

REGON, czym jest?

Na wstępie warto podkreślić, że REGON ma 2 definicje:

 1. REGON – to skrótowiec od Rejestr Gospodarki Narodowej, inaczej zwanym Krajowym Rejestrem Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej. Rejestr ten jest na bieżąco aktualizowany, a prowadzi go prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
 2. Numer REGON – identyfikator nadany podmiotom przez GUS.

W kontekście prowadzenia działalności interesuje nas głównie ta druga definicja. Numer REGON, podobnie jak NIP, służy głównie do identyfikacji – każda firma musi go mieć (wiele osób zastanawia się czy NIP i REGON to to samo - odpowiadamy: nie, są to dwa oddzielne numery, nadawane przez różne urzędy). Numer REGON służy też celom statystycznym.

Co do zasady informacje o podmiotach gospodarczych gromadzone i udostępniane są na stronie GUS-u i to właśnie tam znajdziesz m.in. wyszukiwarkę wszystkich zarejestrowanych jednostek. Publikowane dane o firmach są ogólnodostępne i możesz do nich dotrzeć również w innych serwisach, np. ALEO.com – co więcej, na tej platformie znajdziesz też informacje ze sprawozdań finansowych, a także opinie klientów.

Kto nadaje numer REGON?

Numer REGON nadawany jest przez GUS, a wpisowi do rejestru podlegają: 

 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
 • osoby prawne,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne,
 • jednostki lokalne ww. podmiotów.

Jak możesz się też domyślać, rejestr gromadzi wiele informacji, takich jak:

 • nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i identyfikator systemu ewidencji ludności (PESEL), o ile taki posiada,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP oraz informacja o jego unieważnieniu lub uchyleniu,
 • forma prawna i forma własności,
 • rodzaj wykonywanej działalność, w tym rodzaj przeważającej,
 • numery identyfikacyjne wspólników spółki cywilnej, o ile takie posiadają,
 • daty: np. powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, orzeczenia o ogłoszeniu upadłości, zakończenia postępowania upadłościowego,
 • przewidywana liczba pracujących,
 • nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez ten organ numer,
 • w przypadku gospodarstw rolnych powierzchnia ogólna i użytków rolnych,
 • jednostki lokalne podmiotów w wyżej wymienionym zakresie z wyłączeniem informacji o numerze identyfikacji podatkowej NIP oraz o formie prawnej i formie własności,
 • numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot takie posiada1.

Z ilu cyfr składa się REGON?

Już wiesz, kto i komu nadaje REGON, przejdźmy do jego specyfiki. Numer różni się w zależności od rodzaju podmiotu:

 • 9-cyfrowy REGON – przypisywany jest osobie prawnej lub fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a także jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną, a 8 poprzedzających – porządkowymi.
 • 14-cyfrowy REGON – nadawany jednostkom lokalnym, czyli filiom lub oddziałom. Ten numer zawiera w sobie 9-cyfrowy REGON jednostki macierzystej (nadany podmiotowi gospodarki narodowej, który założył jednostkę lokalną), a także 4 cyfry, które ją identyfikują i ostatnią cyfrę kontrolną.

Jak złożyć wniosek o nadanie numeru REGON?

Ogólnie coraz więcej procesów podlega automatyzacji. Tak samo jest w przypadku nadania numeru REGON. Jeśli rejestrujesz firmę w CEIDG lub KRS, wniosek o nadanie numeru zostaje automatycznie wysłany. Co więcej, nadawany jest wyłącznie raz. Nawet w przypadku, gdy zamykasz działalność, a następnie otwierasz ją ponownie - numer REGON pozostaje bez zmian. Jeśli jednak planujesz np. zakończenie działalności, fakt ten musisz zgłosić do GUS-u. W takim przypadku w oficjalnym rejestrze pojawi się data skreślenia z REGON, co będzie oznaczać, że firma nie prowadzi już działalności.

Jak długo czeka się na REGON?

Proces nadania numeru REGON przebiega sprawnie. GUS przypisze go w ciągu 7 dni. Jest to trochę dłużej niż w przypadku NIP-u, który w rejestrach uzupełniany jest w ciągu jednego dnia. Jednak w tym czasie firma może działać zupełnie normalnie.

Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

Jeśli z jakichś powodów sam fakt opublikowania danych Twojej firmy w oficjalnym rejestrze GUS to za mało - zawsze możesz zwrócić się o zaświadczenie. Na Twoje żądanie urząd musi Ci je wydać. Ma na to 7 dni, a dla Ciebie będzie to proces zupełnie bezpłatny

1 https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy