Leasing operacyjny a finansowy – porównanie

7 min

przedsiębiorca a nad nim strzałki symbolizujące różne kierunki działań

Leasing to bardzo popularny model finansowania firmowych inwestycji w środki trwałe. Pozwala zachować sporą elastyczność i przynosi wiele innych korzyści. Przedsiębiorcy mogą korzystać z dwóch form leasingu, które mają kilka punktów wspólnych, ale w niektórych aspektach prezentują się inaczej. Poniżej przeczytasz, czym różni się leasing finansowy od operacyjnego i kiedy warto o nich pomyśleć.

Leasing operacyjny i finansowy – sposoby na finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa

Z perspektywy wielu przedsiębiorców leasing jest najkorzystniejszym sposobem finansowania różnych biznesowych inwestycji. Choć standardowo kojarzy się z firmowymi pojazdami, jest równie chętnie wykorzystywany przy finansowaniu innych środków trwałych, takich jak wózki widłowe czy maszyny i urządzenia. Rosnącą popularnością cieszy się  leasing sprzętu medycznego i IT czy nawet drobnego wyposażenia. Leasingiem mogą być objęte również nieruchomości. Zawarcie umowy leasingu nie zawsze będzie miało takie same skutki. Wszystko zależy od wybranego modelu.

Co to jest leasing operacyjny i finansowy? Zacznijmy od podobieństw.

W obu przypadkach leasingodawca dokonuje zakupu wskazanego przez leasingobiorcę przedmiotu umowy, a następnie udostępnia go leasingobiorcy na warunkach określonych w umowie. Przedsiębiorca, który korzysta z tego przedmiotu, jest zobowiązany do terminowego regulowania ustalonych opłat, czyli rat leasingowych – zgodnie z ustalonym w umowie harmonogramem. 

Harmonogram opłat można elastycznie kształtować – od stałej opłaty miesięcznej po dopasowanie do specyfiki działalności leasingobiorcy (np. sezonowości jego biznesu). Po zakończeniu okresu spłaty przedsiębiorca korzystający z leasingu staje się właścicielem przedmiotu umowy: w przypadku leasingu operacyjnego będzie tak, jeśli zapłaci ustalony w niej wykup, natomiast w leasingu finansowym ma to miejsce automatycznie po uregulowaniu ostatniej raty.

Różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym

Różnice dotyczą przede wszystkim czynników rachunkowych i podatkowych. Niezależnie od formy leasingu, do końca trwania umowy to firma leasingowa jest właścicielem przedmiotu umowy. Pomimo to w  przypadku leasingu finansowego staje się składnikiem majątku leasingobiorcy, co daje mu prawo do amortyzacji w ewidencji środków trwałych. W związku z tym kolejną bardzo istotną różnicą pomiędzy obiema formami leasingu jest rozliczanie opłat leasingowych – o czym piszemy w dalszej części artykułu.

Jeśli zastanawiasz się, kiedy leasing finansowy, a kiedy operacyjny będzie korzystniejszy, są to kwestie, które bez wątpienia musisz wziąć pod uwagę. Przekładają się one bezpośrednio na finanse, w tym również sposób rozliczenia podatków.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest okres, na jaki można zawrzeć umowę leasingu. W przypadku leasingu operacyjnego minimalny okres leasingu to 40% normatywnego czasu amortyzacji. Dla samochodu osobowego będą to więc co najmniej dwa lata, a dla sprzętu komputerowego 16 miesięcy. W przypadku maszyn i urządzeń minimalny okres leasingu będzie zależał od stawki amortyzacji – dla największej grupy maszyn i urządzeń objętej stawką amortyzacji w wysokości 14% będzie wynosił 3 lata. Leasing finansowy daje pod tym względem nieco większą elastyczność, ponieważ okres jego trwania zależy od ustaleń pomiędzy stronami. 

Leasing operacyjny a finansowy – porównanie warunków

  Leasing operacyjny Leasing finansowy
Wykup po opłaceniu wartości wykupu określonej w umowie automatyczny – po uregulowaniu ostatniej raty
Amortyzacja po stronie leasingodawcy po stronie leasingobiorcy
Czas trwania umowy minimum 40% normatywnego czasu amortyzacji przedmiotu w zależności od ustaleń stron
Koszty uzyskania przychodu opłata wstępna, raty netto, koszty eksploatacyjne część odsetkowa rat, koszty eksploatacyjne
Podatek VAT doliczany do każdej raty (23%) rozliczany w całości z góry

Rozliczanie leasingu finansowego i operacyjnego – porównanie

Jak widzisz, sporo różni leasing operacyjny i finansowy. Księgowanie faktur wystawionych przez leasingodawcę również będzie wyglądało inaczej. 

W przypadku leasingu operacyjnego do kosztów uzyskania przychodu możesz zaliczyć zarówno opłatę wstępną, jak i kwotę netto kolejnych rat leasingowych. Oczywiście możliwe jest także odliczenie od przychodów kosztów związanych z eksploatacją przedmiotu umowy, na przykład paliwa, naprawy czy przeglądu technicznego. Inaczej wygląda to w kontekście leasingu finansowego: kosztem uzyskania przychodu będzie jedynie odsetkowa część raty leasingowej oraz koszty eksploatacyjne. Jednocześnie pamiętaj, że w przypadku tej formy leasingu przysługuje Ci prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych sprzętu.

Istotna różnica dotyczy podatku od towarów i usług. W leasingu operacyjnym jest doliczany do kolejnych rat leasingowych. W każdym przypadku stawka podatku wynosi 23%, ponieważ leasing operacyjny jest traktowany jako usługa. Jeśli zdecydujesz się na leasing finansowy, należy go zapłacić i rozliczyć z góry po przekazaniu przedmiotu umowy. Nie zawsze stawka wyniesie 23%. Część urządzeń może korzystać z niższej stawki VAT. Oczywiście w obu przypadkach – jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT – masz możliwość odliczenia naliczonego VAT od należnego podatku. O tym, w jakim zakresie będzie to możliwe, może decydować m.in. kategoria przedmiotu umowy czy sposób, w jaki z niego korzystasz.

Jaki leasing – operacyjny czy finansowy – wybrać? Jak widzisz, decydując się na ten rodzaj finansowania, musisz pamiętać o podobieństwach i różnicach pomiędzy leasingiem operacyjnym i finansowym. Podejmując decyzję, musisz wziąć pod uwagę wiele czynników dotyczących tych dwóch modeli finansowania, aspektów rachunkowych i podatkowych oraz konkretnego przedmiotu i specyfiki Twojej firmy. Finansowanie powinno być możliwie najlepiej dostosowane do potrzeb Twojego biznesu. To, co dla jednych może być wadą, dla innych okazuje się zaletą, więc nie można jednoznacznie wskazać na ewidentną przewagę którejkolwiek z form. Przede wszystkim pamiętaj jednak, by kierować się swoimi potrzebami i specyfiką Twojego biznesu. Tylko wtedy podjęta decyzja będzie trafna. 

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy