Jak sfinansować zakup auta firmowego?

7 min

flota aut firmowych

Masz już swoją działalność, ale przydałby Ci się w pracy samochód? Nie musisz mieć odłożonej gotówki na zakup ani też zadowolić się używanym autem – możesz wziąć samochód w leasing na firmę. To bardzo popularne rozwiązanie i nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ łatwo z niego skorzystać i ma wiele zalet.

Leasing samochodu – jakie są jego zalety?

Leasing to umowa między dwiema stronami: leasingodawcą i leasingobiorcą. Leasingodawca, np. wyspecjalizowana firma świadcząca takie usługi, udostępnia przedsiębiorcy, czyli leasingobiorcy, samochód – a konkretnie daje prawo do korzystania z niego. Prawo własności jest wciąż po stronie leasingodawcy. Podstawową korzyścią leasingobiorcy jest to, że nie musi on od razu finansować zakupu auta w całości, by z niego korzystać.

Kto może wziąć samochód w leasing?

Oferta leasingu dla firm jest bardzo szeroka, choć wciąż istnieją pewne ograniczenia, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić podpisanie umowy leasingu. Musisz wziąć pod uwagę:

  • okres prowadzenia działalności: część leasingodawców udziela leasingu jedynie firmom działającym na rynku minimum trzy lub sześć miesięcy. Można znaleźć usługi leasingu dla przedsiębiorców, którzy dopiero startują lub zamierzają otworzyć działalność, ale ogranicza to liczbę dostępnych ofert.
  • Kapitał własny: nie musisz mieć pełnej kwoty stanowiącej równowartość samochodu, ale kapitał własny jest mile widziany. Im wyższy, tym lepsze warunki leasingu można wynegocjować.
  • Prawo jazdy: jeśli prowadzisz działalność jednoosobową i nie masz prawa jazdy – cóż, leasing samochodu nie jest dla Ciebie. Jeżeli jednak zatrudniasz pracowników, którzy taki dokument posiadają, to możesz skorzystać z tej opcji. Oczywiście prowadzić auto mogą tylko osoby do tego uprawnione.
  • Wpisy w bazach dłużników: jeśli zdarzyło Ci się figurować w tego rodzaju bazach, trudniej będzie Ci przekonać leasingodawcę, że będziesz systematycznie spłacał raty leasingowe.

Korzyści finansowe leasingobiorcy

Jeśli zdecydujesz się na leasing, możesz od razu zacząć korzystać z samochodu, a wolne środki finansowe ulokować inaczej. Czas to pieniądz, więc nawet jeśli dysponujesz gotówką na zakup samochodu, leasing może wypaść korzystniej – pozwoli Ci przeznaczyć pieniądze na rozkręcenie biznesu.

Do korzyści finansowych można też zaliczyć obniżenie podstawy opodatkowania, czyli opcję wpisania w koszty uzyskania przychodu opłaty wstępnej czy rat leasingu oraz kosztów użytkowania samochodu. Dodatkowym plusem jest możliwość skorzystania z atrakcyjnych pakietów ubezpieczeń proponowanych przez firmy leasingowe (ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie GAP).

Mniej formalności i możliwość wykupu auta

Inne korzyści leasingu dla przedsiębiorcy to m.in. stosunkowo prosty proces ubiegania się o leasing i możliwość wykupienia samochodu od leasingodawcy po zakończeniu umowy. Alternatywą dla leasingu jest np. kredyt bankowy, przy czym jego uzyskanie może wymagać od Ciebie więcej wysiłku.

Leasing krok po kroku

Wiesz już, jakie korzyści płyną z leasingu oraz kto może korzystać z tej formy finansowania. Zanim zdecydujesz się wziąć samochód firmowy w leasing, musisz dowiedzieć się jeszcze kilku ważnych rzeczy.

Rodzaje leasingu: operacyjny, finansowy i zwrotny

Leasing operacyjny to najpopularniejsza forma tej usługi – leasingodawca udostępnia leasingobiorcy samochód, który ten użytkuje, regularnie spłacając raty leasingowe. Na koniec trwania umowy leasingobiorca może wykupić samochód od leasingodawcy, ale nie ma takiego obowiązku. Umowa musi trwać co najmniej dwa lata i nie może być krótsza.

W przypadku leasingu finansowego przedsiębiorca już od początku wie, że zostanie właścicielem samochodu – dzieje się to automatycznie, wraz z opłaceniem ostatniej raty i spełnieniu wszystkich warunków umowy. Przez cały okres umowy samochód należy do leasingodawcy, ale po jej zakończeniu staje się własnością przedsiębiorcy. Czas obowiązywania umowy jest dowolny, w zależności od ustaleń pomiędzy finansującym a korzystającym, ale co ważne - może mieć wpływ na wysokość rat. Z reguły umowy są zawierane na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

W przypadku leasingu operacyjnego odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca, a w przypadku finansowego – leasingobiorca.

Leasing zwrotny to sposób na szybkie zwiększenie płynności finansowej w firmie, jeśli istnieje taka potrzeba. Przedsiębiorca sprzedaje samochód firmie leasingowej, a następnie ten sam pojazd bierze w leasing. Jest to usługa pozwalająca na wygenerowanie gotówki w momencie, w którym firma dysponuje różnymi aktywami, ale brakuje jej środków na bieżące wydatki.

Umowa leasingu: na co zwrócić uwagę?

Firmy leasingowe udostępniają wszystkim zainteresowanym tzw. OWUL, czyli ogólne warunki umowy leasingowej.

Jeśli rozważasz leasing jako sposób na zakup samochodu firmowego, przed wizytą w firmie leasingowej przejrzyj przykład takiego dokumentu (znajdziesz łatwo w internecie). Sprawdź, które pojęcia i sformułowania są dla Ciebie niejasne, co budzi Twoje wątpliwości, o co chcesz dopytać. Dzięki temu będzie Ci łatwiej podczas spotkania z handlowcem z firmy leasingowej.

Przeglądając umowę, warto się przyjrzeć następującym kwestiom:

  • Ile wynosi rata miesięczna? Ile wynosi oprocentowanie i od czego zależy?
  • Ile wynosi pierwsza wpłata?
  • Czy istnieją jakieś dodatkowe opłaty? Jeśli tak, ile wynoszą?
  • Jak wygląda kwestia obowiązkowego ubezpieczenia?
  • W jakich sytuacjach przewidziane są kary umowne i ile wynoszą?
  • Czy przewidziany jest limit kilometrów? Jeśli tak, ile wynosi?

Czy można wziąć w leasing samochód używany?

Przedsiębiorca może wziąć samochód używany zarówno w leasing operacyjny, jak i w leasing finansowy. Zasady są zbliżone do leasingu samochodów nowych. Leasingodawca może ustalić maksymalny wiek pojazdów na początek oraz na koniec trwania umowy (np. odpowiednio 5 lat oraz 10 lat). Należy pamiętać, że im starszy pojazd, tym umowa leasingowa będzie krótsza, ponieważ maksymalny okres leasingu ściśle zależy od wieku pojazdu.

Firmy leasingowe mają różne wymagania w zakresie okresu finansowania oraz weryfikacji pochodzenia przedmiotu leasingu. Część firm leasingowych wymaga potwierdzenia wartości samochodu, zlecając na koszt leasingobiorcy wykonanie wyceny samochodu poprzez wyspecjalizowane firmy. W zależności od dostawcy - zwłaszcza gdy nie jest to autoryzowany dealer - musisz liczyć się z koniecznością sprawdzenia pojazdu pod kątem zastawu rejestrowego (KRZ – Krajowego Rejestru Zastawów, a w przypadku pojazdów sprowadzanych z zagranicy ERP – Europejskiego Rejestru Pojazdów). Odbywa się to na koszt leasingobiorcy. 

Co, kiedy umowa leasingu się kończy?

W przypadku leasingu finansowego wraz z końcem umowy, po spłaceniu przez leasingobiorcę wszystkich rat, samochód staje się własnością właściciela firmy.

W przypadku leasingu operacyjnego możliwe są dwie opcje: przedsiębiorca wykupuje samochód albo tego nie robi. Samochód firmowy można też wykupić przed zakończeniem umowy leasingu operacyjnego, ale musi się to odbyć za zgodą leasingodawcy i najczęściej są z tym związane dodatkowe opłaty i ograniczenia.

Leasing a podatek VAT i koszty uzyskania przychodu

Z leasingiem wiążą się korzyści w postaci możliwości odliczenia podatku VAT. Z samochodu firmowego przedsiębiorca może korzystać wyłącznie w firmie – wówczas odlicza 100% VAT-u od każdej raty leasingowej – albo w tzw. systemie mieszanym, czyli w firmie i na potrzeby prywatne. Wtedy odlicza 50% VAT-u. Ta zasada dotyczy samochodów osobowych.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby odliczyć cały VAT od samochodu osobowego?

Przede wszystkim pojazd należy zgłosić do właściwego urzędu skarbowego za pomocą wniosku na formularzu VAT-26. Dodatkowo podatnik jest obowiązany prowadzić tzw. kilometrówkę, czyli ewidencję przebiegu pojazdu. Konieczne jest też opracowanie firmowego regulaminu użytkowania.

Odliczenia VAT-u w leasingu operacyjnym i leasingu finansowym

W leasingu operacyjnym właściciel firmy odlicza VAT na zasadach podanych wyżej, tzn. połowę lub całość, na podstawie wszystkich faktur otrzymywanych od leasingodawcy. W tym przypadku bowiem leasing jest usługą, a samochód – własnością leasingodawcy.

W leasingu finansowym – ponieważ samochód wlicza się do majątku przedsiębiorcy – odliczenie VAT-u następuje na podstawie faktury opiewającej na całą wartość samochodu. Różnica polega na tym, że VAT zostanie odliczony znacznie szybciej niż w przypadku leasingu operacyjnego.

W leasingu finansowym przedsiębiorca wraz z zapłaceniem ostatniej raty staje się właścicielem auta. W leasingu operacyjnym może go wykupić i odliczyć VAT z faktury wykupu.

Koszty uzyskania przychodu

Znów sprawa jest prostsza w przypadku leasingu operacyjnego: do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wszystkie raty leasingowe, opłatę wstępną, wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu, a także koszty eksploatacji pojazdu i zakupu paliwa.

W przypadku leasingu finansowego będą to amortyzacja, część odsetkowa raty leasingowej oraz – jak wyżej – koszty eksploatacji samochodu i zakupu paliwa.

Ustawa o podatku dochodowym przewiduje limity, w ramach których podatnik może ujmować w kosztach podatkowych opłaty leasingowe. Zależą one od wartości samochodu osobowego i wynoszą 150 tys. zł w przypadku samochodów spalinowych i 225 tys. zł w dla elektryków.

Co jeszcze warto wiedzieć o leasingu samochodów?

Leasing oznacza dla przedsiębiorcy, że nie staje się on od razu właścicielem samochodu, wobec czego nie jest w pełni decyzyjny w kwestii napraw. Muszą się one odbywać zgodnie z zapisami umowy, a koszty napraw pokrywa leasingobiorca.

Pamiętaj, żeby przy podpisywaniu umowy zwrócić uwagę na to, co się dzieje w konsekwencji wypadku czy kradzieży samochodu. Zawsze możesz się na taką okoliczność dodatkowo ubezpieczyć.

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy