Wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat leasingu

9 min

kobieta podaje kluczyki umowę mężczyźnie

Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem pojazdów, maszyn lub innego sprzętu na potrzeby swojej firmy, najatrakcyjniejszą formą finansowania może okazać się leasing. Co to znaczy i jakie korzyści może dać Twojemu biznesowi? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

Sposoby finansowania zakupów przez przedsiębiorców znacząco różnią się od tych, z których najczęściej korzystają konsumenci. W tej grupie bardzo dużą popularnością cieszą się oferty leasingu. Choć zwykle leasing kojarzy się z finansowaniem samochodu, to nie jedyna opcja. Umowy leasingu mogą obejmować np. zakup maszyn budowlanych, elektroniki, a nawet nieruchomości. Atrakcyjne warunki finansowe to tylko jedna z zalet.

Jak wynika z raportu Związku Polskiego Leasingu „Wyniki branży leasingowej w I połowie 2022 roku”, łącznie polskie firmy leasingowe finansują przedmioty o wartości 42 mld zł. Największą grupę (65,7%) stanowią różnego typu pojazdy – w tym 42,6% to pojazdy lekkie, takie jak samochody osobowe, a 23,1% to auta ciężarowe i dostawcze. Niemal 30% finansowanych przedmiotów to maszyny i inne urządzenia1.

Czym jest leasing?

W prowadzeniu biznesu niezwykle ważną rolę odgrywa zachowanie elastyczności. Dotyczy to również pozyskiwania niezbędnego sprzętu. Formalnie nie zawsze musi on być Twoją własnością. Co więcej, inna forma nabycia może Ci dać określone korzyści i zdecydowanie lepsze warunki finansowania. 

W ramach leasingu leasingodawca przekazuje leasingobiorcy do użytkowania przedmiot umowy na wskazany okres w zamian za ustaloną opłatę. Możliwe jest także określenie kwoty wykupu, która po uregulowaniu wszystkich rat umożliwi przeniesienie prawa własności na leasingobiorcę. Nie jest to jednak konieczne i w praktyce zależy to od Twoich oczekiwań czy sposobu działania Twojej firmy.

Leasing łączy więc w sobie cechy kredytu i dzierżawy. Jeśli wybierzesz odpowiednią formę leasingu i warunki umowy, będziesz w stanie idealnie dostosować to finansowanie do Twoich potrzeb, np. cyklicznie wymieniać auto czy inne maszyny na nowe bez konieczności ich zakupu lub korzystać z nich przez cały okres spłaty rat leasingowych, a następnie wykupić i wprowadzić do majątku Twojej firmy.

Dlaczego warto postawić na leasing?

Po leasing sięgają przede wszystkim przedsiębiorcy. Leasing konsumencki, który jest adresowany do osób prywatnych, staje się coraz bardziej popularny, ale ta grupa nie może skorzystać z kilku możliwości zarezerwowanych wyłącznie dla właścicieli firm. Według danych Związku Polskiego Leasingu aż 70% leasingobiorców to mikro- i małe przedsiębiorstwa. Dlaczego wybierają ten model finansowania?

Podstawowe zalety leasingu to:

  • Atrakcyjne warunki finansowe: wydatki związane z leasingiem zazwyczaj są korzystniejsze niż w przypadku standardowych kredytów.
  • Łatwiejsze uzyskanie finansowania: formalności jest mniej niż w przypadku kredytu czy pożyczki. Możesz znaleźć odpowiednią ofertę, nawet jeśli Twoja firma nie ma zbyt długiego stażu. Klient zainteresowany kredytem musi przygotować się na dłuższą i bardziej skomplikowaną procedurę uwzględniającą również analizę przychodów i dochodów.
  • Raty stanowią koszt uzyskania przychodu: podczas porównywania różnych metod finansowania weź pod uwagę korzyści podatkowe. Raty leasingu operacyjnego możesz w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (pamiętaj o limicie kosztów w zależności od wartości samochodu osobowego, który wynosi 150 000 zł, jeśli wybierzesz pojazd spalinowy i 225 000 zł, jeśli postawisz na auto elektryczne). Przedsiębiorca, który decyduje się na kredyt lub leasing finansowy, może rozliczyć jedynie część odsetkową raty. Dodatkowo podatnicy VAT mają możliwość odliczenia VAT z faktur wystawionych przez leasingodawcę (50% lub 100% VAT, w zależności od przeznaczenia pojazdu).
  • Zyski, nawet jeśli korzystasz z auta prywatnie: leasing samochodowy opłaca się także wtedy, kiedy pojazd będzie wykorzystywany również poza firmą. W takim przypadku odliczysz 75% kosztów eksploatacyjnych i połowę związanego z nimi podatku VAT.

Na czym polega leasing operacyjny?

Wysoka elastyczność, jaką gwarantuje leasing, wynika z możliwości zastosowania różnych schematów działania. Jeśli dobierzesz odpowiedni rodzaj leasingu do konkretnej sytuacji, uda Ci się zaoszczędzić na transakcji i zapewnić Twojej firmie najlepsze warunki.

Dużą popularnością cieszy się leasing operacyjny, w którym przedmiot umowy należy do leasingodawcy – zachowuje on także prawo m.in. do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Z perspektywy leasingobiorcy kluczowe są rata leasingowa (opłacana zgodnie z harmonogramem) oraz wnoszona na samym początku opłata wstępna. Możesz zaliczać je do kosztów uzyskania przychodu. Do każdej opłaty jest doliczany podatek VAT (w wysokości 23%). Po zakończeniu okresu leasingu masz też możliwość wykupienia przedmiotu. Okres trwania umowy musi wynosić przynajmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji jej przedmiotu. Zatem dla samochodów osobowych minimalny okres leasingu operacyjnego to dwa lata.

Pamiętaj, że to leasingodawca jest właścicielem przedmiotu umowy. Choć przekłada się to na atrakcyjność oferty, wiąże się również z pewnymi istotnymi ograniczeniami i obowiązkami. Jednym z nich jest konieczność wykupienia dodatkowych ubezpieczeń. Poza tym w umowie mogą być uwzględnione dodatkowe warunki czy limity.

Leasing finansowy – o co w nim chodzi?

Inaczej działa leasing finansowy. Jeżeli się na niego zdecydujesz, przedmiot leasingu trafi do ewidencji środków trwałych Twojej firmy, więc to Ty będziesz dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Oznacza to, że – podobnie jak w przypadku kredytu – do kosztów uzyskania przychodu zaliczysz jedynie odsetki raty leasingowej. Kolejna różnica dotyczy podatku VAT: trzeba opłacić go z góry, w całości, wraz z pierwszą ratą. Ten model finansowania przypomina więc pod kilkoma względami zakup za gotówkę, co ma swoje zalety w ujęciu podatkowym.

Kiedy leasing finansowy będzie opłacalny? Przede wszystkim jeśli skorzystasz z jednorazowej amortyzacji środka trwałego, co pozwoli na obniżenie podatku dochodowego. Pod tym względem szczególne korzyści przynosi amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis: wtedy limit odpisu amortyzacyjnego wynosi 50 000 euro. Natomiast standardowy limit jednorazowej amortyzacji to 100 000 zł rocznie. Nie można jednak tego rozwiązania zastosować w sytuacji, w której przedmiot należy do finansującego. Leasing finansowy może być także korzystniejszy w przypadku sprzętu objętego niższą stawką VAT (do każdej raty leasingu operacyjnego doliczane będzie 23% VAT). 

Kolejną zaletą leasingu finansowego są elastyczniejsze regulacje dotyczące czasu trwania umowy: może on zostać ustalony w umowie pomiędzy finansującym leasingodawcą a korzystającym bez względu na okres normatywnej amortyzacji przedmiotu.

Jak działa leasing zwrotny?

Leasing może przyjąć też jeszcze inną formę. Jeżeli posiadasz w swojej firmie środki trwałe i poszukujesz dodatkowych funduszy, możesz skorzystać z leasingu zwrotnego. W takiej sytuacji firma leasingowa odkupuje od Ciebie przedmiot umowy i na leasingodawcę przechodzi prawo własności. Ty uzyskujesz jednak prawo użytkowania przedmiotu i spłaty w taki sam sposób, w jaki spłacasz inne przedmioty objęte leasingiem. Pod względem formalnym i podatkowym leasing zwrotny może przybrać formę leasingu operacyjnego lub finansowego – w zależności od tego, jaki rodzaj będzie korzystniejszy dla Twojej firmy. Po spłacie zobowiązania przedmiot może znów stać się Twoją własnością.

Leasing zwrotny to przede wszystkim korzystne narzędzie dla przedsiębiorców, którzy chcą zachować płynność finansową i „odmrozić” fundusze przeznaczone wcześniej na zakup środków trwałych. Istotną zaletą tego rozwiązania jest wygoda. Przedsiębiorca, który zdecydował się na  leasing zwrotny, nadal korzysta ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, a po zakończeniu spłaty rat leasingowych może go również formalnie odzyskać.

Leasing operacyjny czy finansowy – na który się zdecydować?

  Leasing operacyjny Leasing finansowy
Kto jest właścicielem przedmiotu umowy? Leasingodawca - do momentu zakończenia umowy Leasingodawca - do momentu zakończenia umowy
Kto dokonuje odpisów amortyzacyjnych? Leasingodawca Leasingobiorca
Co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Całą ratę leasingową, opłatę wstępną, koszty eksploatacyjne Część odsetkową raty, koszty eksploatacyjne, odpisy amortyzacyjne
Czas trwania umowy Minimum 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu umowy – np. 2 lata w przypadku aut osobowych Brak minimalnego okresu
 
Podatek VAT Jest doliczany do każdej faktury oraz opłaty wstępnej (23%) W całości jest opłacany z góry
Wykup przedmiotu Nieobowiązkowy Przedmiot staje się własnością leasingobiorcy za „1 zł” (prawo własności)

1  http://www.leasing.org.pl/pl/statystyki/2022

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy