Stawka godzinowa 2023 – najnowsze zmiany

5 min

dłonie na laptopie oraz zegar

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz stawka godzinowa w 2023 roku zmieniła się dwa raz w ciągu roku. Poznaj najnowsze zmiany i dowiedz się, jaka stawka godzinowa obowiązuje w 2023 roku. 

Jak zmieniła się stawka godzinowa w 2023 roku?

Minimalna stawka godzinowa w 2023 roku zmieniła się dwukrotnie – wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1952). Ustalono, ile wyniesie płaca minimalna na podstawie art. 2 ust. 5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).

Wyższa płaca minimalna w 2023 roku przekłada się również na podwyżkę stawki godzinowej. Dla przypomnienia: w 2022 roku obowiązywała minimalna stawka godzinowa wynosząca 19,70 zł brutto. Natomiast od 1 stycznia 2023 roku stawka wzrosła do 22,80 zł, co oznacza wzrost o 15,7% w porównaniu do stawki z poprzedniego roku. Druga podwyżka weszła w życie 1 lipca 2023 roku i minimalna stawka godzinowa wzrosła do wysokości 23,50 zł brutto, co daje wzrost o 19,3% w porównaniu do kwoty obowiązującej w 2022 roku. 

W 2024 roku minimalna stawka godzinowa wynosi:

  • od 1 stycznia 27,70 zł brutto;
  • od 1 lipca 28,10 zł brutto.

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie w 2023

Minimalna stawka godzinowa 2023 brutto ma zastosowanie do określonych umów cywilnoprawnych. Dotyczy to:

  • osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, które nie posiadają własnej działalności gospodarczej,
  • osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego).

Pracownicy zatrudnieni na podstawie jednej z powyższych umów mają prawo do otrzymania wynagrodzenia w kwocie nie mniejszej niż minimalna stawka godzinowa, która od 1 lipca 2023 roku wynosi 23,50 zł brutto. 

Minimalna stawka godzinowa nie obowiązuje w przypadku umowy zlecenia o charakterze prywatnym, zawartej między osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Te przepisy nie dotyczą również umów, w których decyzję o miejscu wykonania zlecenia lub świadczenia usługi podejmuje zleceniobiorca bądź usługodawca, a wynagrodzenie jest ustalane prowizyjnie, czyli zależy wyłącznie od rezultatów wykonanej pracy lub świadczonej usługi. Ponadto nowelizacja nie obejmuje umów agencyjnych oraz umów o dzieło.

Ile wynosi minimalna stawka godzinowa na umowie o pracę w 2023 roku?

Z kolei pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę pracodawca ma obowiązek wypłacać co najmniej najniższą krajową. Netto, czyli na rękę, od 1 lipca 2023 roku wynosi ona w przybliżeniu 2 783,86 zł (3 600 brutto). Wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia dla pracowników ma na celu ochronę przed narastającym bezrobociem, społecznymi nierównościami oraz nieczystymi praktykami.

Chociaż wynagrodzenie pracownika nie może być niższe od ustawowego minimum, pracodawca ma możliwość ustalenia pensji na podstawie stawki godzinowej. W takiej sytuacji zasady dotyczące wynagrodzenia muszą być jednakowe dla wszystkich pracowników. Zapewnienie minimalnej kwoty wynagrodzenia należy do obowiązków pracodawcy.

Jeśli pracodawca decyduje się na ustalenie minimalnej stawki godzinowej dla pracownika, powinien pamiętać, że w takiej sytuacji stawka będzie różna. Zależy to bowiem od dwóch czynników: 

  • liczby godzin do przepracowania w danym miesiącu, 
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w danym okresie roku.

Aby obliczyć stawkę godzinową w 2023 roku przysługującą osobom na umowie o pracę, należy podzielić płacę minimalną przez normę godzin pracy w danym miesiącu. Jeśli pracownik zatrudniony na pełen etat z powodu terminów wypłat pewnych składników wynagrodzenia lub odgórnie ułożonego harmonogramu czasu pracy nie przepracuje wystarczającej liczby godzin, by osiągnąć minimalne wynagrodzenie, wówczas pracodawca jest zobowiązany do jego wyrównania. 

Minimalna stawka godzinowa 2023 dla uczniów i studentów

Od 2016 roku zgodnie z przepisami prawa, umowa zlecenie zawierana z podmiotami, które nie osiągają minimalnego wynagrodzenia z innych źródeł, musi być obowiązkowo objęta składkami. Wyjątek dotyczy studentów, którzy nie muszą odprowadzać składek z wynagrodzenia uzyskiwanego z umowy zlecenia, niezależnie od wysokości innych zarobków.

Dodatkowo student, który nie ukończył 26. roku życia, jest zwolniony z podatku. Taka osoba nie jest objęta obowiązkiem zgłoszenia do ubezpieczenia, co oznacza, że od jej wynagrodzenia nie są potrącane składki ZUS. W praktyce oznacza to, że stawka brutto godzinowa dla studenta 2023 – o ile nie skończył 26 lat – stanowi również stawkę netto. W taki więc sposób prezentuje się minimalna kwota za godzinę dla uczniów i studentów: 23,50 zł brutto = 23,50 zł netto. 

Jeśli jednak student zatrudniony jest na umowę o pracę, wówczas pracodawca ma obowiązek opłacać składki emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. W takiej sytuacji wiek nie ma znaczenia, dlatego osoby uczące się poniżej 26. roku życia dostaną więcej na rękę, pracując na umowie zleceniu. 

Najniższa krajowa za godzinę 2023 dla osób poniżej 26. roku życia

Od 2019 roku osoby poniżej 26. roku życia są objęte jednym z największych udogodnień podatkowych – zerowy PIT dla młodych. W związku z tym takie osoby, które osiągają dochody z umowy o pracę bądź zlecenia, są zwolnione z podatku dochodowego, jeśli ich zarobki nie przekroczą progu podatkowego (85 528 zł). W przypadku przekroczenia tej kwoty, podatek dochodowy jest płacony jedynie od nadwyżki. Co ważne, zwolnienia te nie obejmują pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło, a także przedsiębiorców. 

Omówione udogodnienia, z których można korzystać do ukończenia 26. roku życia, wpływają na większą stawkę godzinową netto. Z tego względu od 1 lipca 2023 roku osobie poniżej 26. roku życia niebędącej uczestnikiem PPK przysługuje około 21 zł netto za godzinę pracy (23,50 zł brutto). Należy również pamiętać, że osoby poniżej 26. roku życia, które nie kontynuują nauki, nie są zwolnione z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy