Minimalna stawka godzinowa w 2024 r.

3 min

stosy monet, dłoń i wykresy w tle

Zarówno płaca minimalna, jak i stawka godzinowa w 2024 r. zmienią się dwukrotnie. Dowiedz się, jaka będzie najniższa stawka za pracę i kiedy dokładnie się zmieni.

Ile wynosi stawka godzinowa w 2024 r.

Wysokość stawki godzinowej wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Co ważne, to właśnie płaca minimalna przekłada się na godzinową stawkę. W 2024 r. będzie wynosiła:
od stycznia do czerwca – 4 242 zł
od 1 lipca – 4300 zł.

Ze względu na to, że stawka godzinowa jest waloryzowana w stopniu odpowiadającym minimalnemu wynagrodzeniu za dany rok, to również wzrośnie właśnie w tych okresach. 

W 2024 roku minimalna stawka godzinowa wyniesie:

 • od 1 stycznia 27,70 zł brutto;
 • od 1 lipca 28,10 zł brutto.

Umowa zlecenie a najniższa stawka godzinowa w 2024 r.

Na wstępie warto zadać sobie pytanie, dla jakich umów ma zastosowanie minimalna stawka godzinowa brutto. Obowiązuje osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy:

 • zlecenia (nie mogą jednak posiadać własnej działalności gospodarczej);
 • o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego).

Minimalna stawka godzinowa jest tzw. kategorią ogólnokrajową - nie różnicuje się ze względu np. na branżę, sektor gospodarczy czy grupę zawodową. Co to wszystko oznacza w praktyce? Pracownicy po podpisaniu jednej w wymienionych wyżej umów mają prawo do wynagrodzenia w kwocie nie niższej niż minimalna stawka godzinowa – a jak wspomnieliśmy wcześniej do lipca jest to kwota 27,70 zł brutto. Warto podkreślić, że minimalna stawka godzinowa dotyczy również umów zawieranych ustnie.

Stawka za godzinę pracy dla osób poniżej 26 roku życia 

Osoby poniżej 26 roku życia mogą cieszyć się z pewnych udogodnień. Objęte są tzw. zerowym PIT-em dla młodych. Oznacza to, że są zwolnione z podatku dochodowego, jeśli:

 • nie przekroczą kwoty 85 528 zł,
 • osiągają dochody z umowy o pracę albo zlecenia.

Zasady te mają wpływ na stawkę godzinową. Jednak jej konkretna wyskość będzie zależna od innych warunków zatrudnienia.

Jakich umów nie obejmuje minimalna stawka godzinowa?

Obowiązek zastosowania stawki nie dotyczy:

 • umów zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • umów, do których zastosowanie mają art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego:
  • jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne; przesłanką wyłączenia ze stosowania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej jest więc spełnienie trzech warunków łącznie (czas, miejsce i prowizja),
  • określone umowy o świadczenie usług dotyczące sprawowanej osobiście w sposób ciągły całodobowej opieki nad osobami lub grupą osób1.

1 bizes.gov

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy