Otwarcie działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków unijnych – czy to możliwe?

5 min

przyszła przedsiębiorczyni czyta coś na laptopie i uśmiecha się, za nią bujne kwiaty doniczkowe

Środki unijne są przeznaczone nie tylko dla już działających firm, ale także dla osób fizycznych, które chcą założyć działalność. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat.

Oferty pożyczek unijnych dla osób fizycznych na otwarcie działalności

Otwarcie działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków unijnych jest jak najbardziej możliwe i stanowi realną opcję dla osób fizycznych, które chcą rozpocząć własny biznes. W ramach Funduszy Europejskich dostępne są różnorodne programy wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców. Przykładem takiego wsparcia mogą być pożyczki unijne, udzielane w ramach Funduszy Europejskich.

Cele i skala środków unijnych 

Środki unijne przeznaczone na otwarcie działalności gospodarczej można wykorzystać na różne cele, w zależności od specyfiki danego programu i regionu. 

Typowe cele, na które można przeznaczyć uzyskane fundusze, obejmują:

 • zakup niezbędnego wyposażenia, maszyn i urządzeń;
 • adaptację lokalu i jego wyposażenie;
 • zakup oprogramowania i licencji;
 • pokrycie kosztów bieżących, takich jak wynajem lokalu czy opłaty za media;
 • wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych;
 • szkolenia i rozwój kompetencji niezbędnych do prowadzenia działalności;
 • marketing i promocja.

Zakres celów jest szeroki, jeśli nie znajdziesz na tej liście swojego, nie martw się. Cele zawsze rozpatrywane są indywidualnie, ważne, aby odpowiednio go uargumentować lub udokumentować oraz przedstawić korzyści, jakie jego realizacja przyniesie biznesowi.

Skala dostępnych środków oraz warunki uzyskania wsparcia mogą się różnić w zależności od regionu. W Polsce Regionalne Programy Operacyjne (RPO) są dostosowane do specyficznych potrzeb i możliwości danego województwa. Przykładowo, województwa z większym potencjałem przemysłowym mogą oferować większe wsparcie na rozwój innowacji technologicznych, podczas gdy regiony turystyczne mogą priorytetowo traktować projekty związane z turystyką i rekreacją.

Najwięcej środków na otwarcie działalności gospodarczej dostępne jest w regionach o wysokim poziomie bezrobocia lub o szczególnych potrzebach rozwojowych. W takich miejscach programy wsparcia są bardziej intensywne i mają na celu stymulowanie lokalnej gospodarki oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Nie musisz się jednak obawiać, w każdym regionie Polski jest możliwość pozyskania środków unijnych na rozpoczęcie działalności.

Korzyści wynikające z otwarcia działalności z pożyczki unijnej

Korzystanie ze środków unijnych na otwarcie działalności gospodarczej niesie ze sobą wiele korzyści, a jedną z nich są niskie koszty. Pożyczkę unijną na rozpoczęcie działalności otrzymasz bez prowizji, z oprocentowaniem na poziomie 1-2%, bez konieczności posiadania wkładu własnego. Niskie koszty nie obciążają nadmiernie przychodów działalności. 

Pożyczka unijna to dobra alternatywa dla osób, które mają długą i niekoniecznie pozytywną historię kredytową w bankach, bądź nie posiadają odpowiedniej zdolności kredytowej. 

Przykładowa oferta pożyczki unijnej na rozpoczęcie działalności – warunki:

 • kwota pożyczki - do 150 807,20 zł;
 • okres kredytowania - 7 lat;
 • oprocentowanie od 0,58 % do 1,45%, stałe;
 • bez prowizji;
 • bez wkładu własnego;
 • możliwość umorzenia 50% kwoty pożyczki.

Pożyczki unijne na otwarcie działalności gospodarczej są dostępne dla wszystkich osób fizycznych. Wnioskowanie wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji, także tej związanej z prognozą przyszłych wyników finansowych. Warto skorzystać z tych produktów i na dogodnych warunkach sfinansować start firmy. 

logo Innvesto
Innvesto Group Sp. z o.o.
Ekspert w pozyskiwaniu środków unijnych dla firm w formie pożyczek unijnych i dotacji unijnych
Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy