Podwyżka inflacyjna – co to takiego? Czy pracodawcy mają obowiązek podnoszenia wynagrodzeń?

3 min

zadowolona pracownica odbiera dokument od szefowej

Inflacja pozostaje jednym z częściej poruszanych tematów w sferze finansów. Jej wzrost spowodował mocny spadek siły nabywczej pieniądza. Narzędziem niwelującym skutki spadku wartości złotego może być podwyżka inflacyjna. Czy jest obowiązkowa i co jako przedsiębiorca musisz o niej wiedzieć? 

Co to jest podwyżka inflacyjna?

Być może podwyżka inflacyjna kojarzy Ci się z odgórną, ustaloną przez rząd coroczną waloryzacją rent i emerytur. A czy wiesz, że dotyczy ona również osób czynnych zawodowo? Oznacza wzrost wynagrodzenia w obliczu galopującej inflacji. W ten sposób jako pracodawca możesz rekompensować pracownikom spadek siły nabywczej pieniądza.

Podwyżka inflacyjna pensji, czyli waloryzacja wynagrodzenia za pracę, ma zapewnić pracownikom stabilność płac. Oczywiście będzie też wiązać się z większymi kosztami Twojego przedsiębiorstwa. Przyniesie mu jednak wiele korzyści.

Czy pracodawcy mają obowiązek podnoszenia wynagrodzeń o wskaźnik inflacji?

Zacznijmy od tego, że nie musisz wprowadzać podwyżki inflacyjnej – Kodeks pracy jej nie reguluje.

Prawo nie narzuca Ci obowiązku zwiększania pensji – możesz to zrobić dobrowolnie.

Jeśli zamierzasz wprowadzić podwyżki, dodaj odpowiedni zapis w wewnętrznym regulaminie firmy. Dzięki temu pracownicy będą mieć jasność w kwestii zmian w wynagrodzeniach, a Ty zadbasz o przejrzystość w dokumentach.

Decyzja zapadła – chcesz chronić płace swoich pracowników przed spadkiem wartości pieniądza. A zatem w określonym przez Ciebie czasie pensje zatrudnionych przez Ciebie osób powinny ulec zwiększeniu. Pojawia się jednak pytanie, jak wyliczyć podwyżkę inflacyjną? Bardzo łatwo! Aby dowiedzieć się, o ile wzrosną pensje w Twojej firmie, musisz poznać roczny wskaźnik inflacji, który jest podawany na koniec roku przez Główny Urząd Statystyczny.

Wartość określająca, ile procent podwyżki inflacyjnej zastosować, jest równa procentowi rocznego wskaźnika inflacji. Zatem, jeśli wskaźnik inflacji za rok 2023 wynosi 11,4%, będzie to oznaczać, że od 2024 roku podwyżka inflacyjna pensji także wyniesie 11,4%.

Zwróć uwagę na to, że podwyżka inflacyjna dotyczy zwykle pensji zasadniczej, czyli bez premii i dodatków. Korzyścią dla Ciebie jest w takim przypadku możliwość skrupulatnego zaplanowania wydatków na wynagrodzenia dla osób, które zatrudniasz. Pamiętaj też, że podwyżka utrzymuje dobre relacje z pracownikami – można więc uznać, że jest sposobem motywowania zatrudnionych.

Pracownicy, którym przysługuje waloryzacja pensji

Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na taki krok, podwyżka inflacyjna wynagrodzenia przysługuje wszystkim pracownikom – zarówno tym, którzy wykonują obowiązki, jak i osobom przebywającym na urlopie macierzyńskim, ojcowskim czy wychowawczym. Obejmuje także osoby w okresie wypowiedzenia. Pamiętaj też o tym, aby przestrzegać zakazu dyskryminacji. W praktyce oznacza to, że podwyżka inflacyjna nie może ominąć żadnego z zatrudnionych. Jeśli jako pracodawca zdecydujesz się zaoferować ją pracownikom i umieścisz stosowny zapis w regulaminie, masz obowiązek wypłacić ją wszystkim. W przeciwnym wypadku podwładni mają możliwość domagać się swoich praw – również na drodze sądowej.

Czy podwyżka inflacyjna jest obowiązkowa na stałe? Nie. Trudna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa umożliwia pracodawcy zawieszenie stosowania przepisów wewnątrzzakładowych na czas nie dłuższy niż 3 lata i w związku z tym odmówienie wypłaty waloryzacji pensji. Prawo to reguluje art. 9 (1) paragraf 1 Kodeksu pracy.

A czy podwyżka inflacyjna w budżetówce także obowiązuje? Płace osób zatrudnionych w urzędach, placówkach oświatowych oraz służbie zdrowia są określane na mocy ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Nie podlegają więc żadnym wewnątrzzakładowym regulaminom. To powoduje, że waloryzacja pensji w związku z inflacją nie ma w tym przypadku zastosowania.

Podwyżka inflacyjna w przepisach prawa pracy

Wiesz już, że w przypadku podwyżki inflacyjnej przepisy Kodeksu pracy nie mają zastosowania. Jest dobrowolną inicjatywą pracodawcy. Eksperci od zatrudnienia przekonują jednak, że warto wprowadzić ją w firmie. Dlaczego?

Ponieważ buduje to pozytywne relacje i jest sposobem motywowania pracowników. Sprawia, że zatrudnieni czują się bardziej związani z miejscem pracy, więc rzadziej zmieniają pracę. W rezultacie Twoje przedsiębiorstwo zyskuje solidne filary i działa prężnie oraz stabilnie. Może więc warto wprowadzić ją w firmie i poinformować o tym osoby, które zatrudniasz? W ten sposób sprawisz, że wejdą w nowy rok z większym zapałem do pracy i pozytywną energią.

Podwyżka inflacyjna pensji jest ponadto świetnym atutem przy rekrutacji. Jeśli poszukujesz nowych specjalistów, koniecznie wspomnij o niej w ogłoszeniu o pracę albo podczas przeprowadzania rozmów z potencjalnymi kandydatami. Dzięki temu zyskasz przewagę nad konkurencyjnymi przedsiębiorstwami, ponieważ wykwalifikowani pracownicy to właśnie Ciebie wybiorą na swojego pracodawcę.

Henry Ford powiedział kiedyś: „Ambicją pracodawcy, jako przywódcy, powinno być płacenie lepszych zarobków, niż w którymkolwiek podobnym przedsiębiorstwie, a ambicją pracownika powinno być umożliwienie tego”. Zgadzasz się z jego słowami? W takim razie pamiętaj, że zyski w Twojej firmie zależą w dużej mierze od osób, które zatrudniasz. Motywuj je i doceniaj, a będą pracować jeszcze bardziej wydajnie.
 

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy