Dyrektywa work-life balance – jakie zmiany wnosi do polskiego porządku prawnego?

3 min

na szali worek symbolizujący z pieniędzmi i drewniane figurki ludzi

Co do zasady, projekt work-life balance ma na celu niesienie pomocy aktywnym zawodowo rodzicom, aby Ci mogli łączyć obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi. Najczęściej to na kobiecych barkach spoczywa odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków rodzinnych, związanych z opieką nad dzieckiem czy nad chorym członkiem rodziny. Nie da się ukryć, że to powoduje ich wykluczenie – niekiedy na długi okres – z rynku pracy. Sprawdźmy, co oznacza ta dyrektywa dla Ciebie?

Work-life balance a czas wolny od pracy z powodu działania siły wyższej

Jeden z postulatów dyrektywy work-life balance wprowadza do czasu wolnego od pracy zwolnienie z tytułu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika. Każdy pracownik (nie tylko rodzic lub opiekun) w pilnych sprawach rodzinnych związanych z chorobą lub wypadkiem będzie miał możliwość skorzystania z niego.

Wymiar urlopu to 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym. To od pracownika będzie zależeć, w jakiej formie go wykorzysta. Ty z kolei będziesz zobowiązany do udzielenia zwolnienia na żądanie, najpóźniej w dniu, kiedy pracownik zdecyduje się skorzystać z uprawnienia. Za czas urlopu zapłacisz mu połowę wynagrodzenia.

Elastyczna organizacja pracy dla rodziców

Kolejnym udogodnieniem mającym wprowadzić równowagę między życiem zawodowym a prywatnym jest zapewnienie pracownikom posiadającym dzieci do 8 roku życia oraz ich opiekunom prawa do elastycznej organizacji pracy.

Pracownik będzie mógł wystosować prośbę o pracę zdalną, elastyczny czas pracy lub zmniejszenie wymiaru czasu pracy w związku ze sprawowaniem opieki. Po zapoznaniu się z takim wnioskiem pracodawca musi udzielić pisemnej odpowiedzi i zająć stanowisko w tej sprawie do 7 dni. Nowe przepisy będą wymagać sprawnego i szybkiego działania, a niedotrzymanie terminu rozpatrzenia wniosku będzie się wiązało z możliwością nałożenia na kary.
Ponadto rodzicom dzieci do lat 8 pracodawca nie będzie mógł zlecić pracy w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej, o ile nie zdecydują inaczej.

Dodatkowy urlop opiekuńczy

Dyrektywa work-life balance wprowadza również prawo do urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni roboczych w roku. Jest to dodatkowy, bezpłatny urlop, który nie wlicza się do puli urlopu wypoczynkowego.

Do 2 sierpnia 2022 r. Polska, jako partner unijny, miała obowiązek dokonać wdrożenia tzw. dyrektywy work-life balance. Miało to zostać zrealizowane dzięki uchwaleniu ustawy zmieniającej m.in. Kodeks pracy, ale nie doszło to do skutku.

Zapisy zawarte w dyrektywie work-life balance mają na celu przeciwdziałać wycofywaniu kobiet z rynku pracy. Nowe przepisy kładą nacisk na zachęcenie mężczyzn do aktywnego korzystania z przysługujących im uprawnień w związku z opieką nad dzieckiem. 

Z uwagi na przedłużające się prace legislacyjne dokładny termin wprowadzenia powyższych zmian nie jest znany.

Niewątpliwie dla pracodawców rok 2023 będzie związany z wieloma zmianami. Zostaną na nich nałożone między innymi kolejne obowiązki dotyczące zatrudniania pracowników, a wprowadzane zmiany będą się również wiązać z kolejnymi kosztami, chociażby związanymi z przeszkoleniem działu kadr w zakresie nowelizacji Kodeksu pracy. 

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy