10 trendów, które zdominują HR w najbliższych latach

8 min

potencjalni pracownicy czekają w kolejce na rozmowę rekrutacyjną

Zarządzanie kapitałem ludzkim już teraz odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu nowoczesnych przedsiębiorstw, a jego znaczenie będzie dalej rosło!  Rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie, a Twoja firma musi być gotowa na adaptację nowych trendów, aby przyciągnąć, zatrzymać i rozwijać talenty. Jakie trendy HR będą dominować w najbliższych latach? Poniżej przedstawiam najważniejsze z nich!

1. Wpływ sztucznej inteligencji na HR   

Rozwój sztucznej inteligencji w HR to nie tylko przyszłość – to już teraźniejszość! Znasz chatboty, które przeprowadzają wstępną selekcję CV i wspomagają procesy onboardingowe? Firmy, które już z tego korzystają, mówią o dużych oszczędnościach czasu i skuteczniejszych rekrutacjach. Według raportu McKinsey, wykorzystanie inteligentnych technologii pozwoliło im zredukować zadania administracyjne o 30%, a efektywność rekrutacji wzrosła o 25%.

AI zapewnia HR możliwość szybkiego analizowania dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym, co znacząco usprawnia pracę zespołu. Liderzy dzięki temu mogą efektywnie podejmować decyzje na każdym etapie doświadczenia pracownika – od zatrudnienia, przez rozwój, aż po odejście.
 
W najbliższych latach systemy oparte na AI będą sukcesywnie usprawniać zarządzanie talentami i wpływać na wzrost zaangażowania pracowników. To dobry moment, aby w pełni wykorzystać ten trend HR i przygotować się na przyszłe wymagania rynku pracy.

2. Rozwój roli liderów

Liderzy dzisiaj muszą umieć zarządzać zespołami w środowisku, które zmienia się niezwykle szybko. Gdy miejsca pracy stają się coraz bardziej złożone i wymagające, pracownicy muszą być w stanie myśleć krytycznie, rozwiązywać problemy i współpracować. Tradycyjne role menedżerskie już nie wystarczają, aby sprostać tym wyzwaniom. 

Jaki zatem powinien być współczesny lider? Musi szybko dostosowywać się do zmian, aby efektywnie zarządzać zespołami. Jest to szczególnie ważne w mniejszych firmach, gdzie managerowie często mają na swoich barkach wiele różnych zadań. To wymaga od nich jeszcze większej elastyczności i umiejętności adaptacji. Rozwijanie przywództwa to proces, który powinien być fundamentem każdej organizacji. Programy szkoleniowe, warsztaty, mentoring – to wszystko pomoże Ci je zbudować.

3. Elastyczność 

Praca zdalna czy hybrydowa stała się nową normą. Coraz więcej firm funkcjonuje w ten sposób, aby odpowiedzieć na rosnące oczekiwania pracowników pokolenia Z. Elastyczne godziny i 4-dniowy tydzień zaliczają się do trendów HR, które nieustannie zyskują na popularności. Czy wiesz, że takie zasady pracy nie tylko odpowiadają pracownikom, ale także zwiększają ich lojalność wobec firmy? Z badania The American Opportunity Survey przeprowadzonego przez McKinsey, wynika, że jednym z głównych motywów zmiany pracy jest właśnie poszukiwanie elastyczniejszych warunków zatrudnienia (21%)1.

Aby jednak w pełni wykorzystać potencjał tego trendu HR, należy zmienić swoje podejście do harmonogramów pracy i dać zespołom większą autonomię.

4. Transparentność płac

Transparentność coraz częściej staje się kluczowa w relacjach z pracownikami. Jako pracodawca, jesteś zobowiązany tworzyć przejrzyste struktury płac, które nie tylko budują zaufanie w zespole, ale także pomagają w tworzeniu sprawiedliwego systemu wynagrodzeń. Dzięki temu Twoja organizacja może także skuteczniej monitorować i dostosowywać pensje pracowników, aby zachować konkurencyjność na rynku pracy i unikać nierówności płacowych.

5. Dobrostan psychiczny pracowników

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że z powodu depresji i stanów lękowe możemy tracić nawet 12 miliardów dni roboczych2. Firmy dostrzegły związek między dobrym samopoczuciem pracowników a zdrowiem organizacji i podejmują kroki, by ich pracownicy byli szczęśliwi, zdrowi i produktywni. Co robią, aby poprawić ich dobrostan psychiczny?

Coraz częściej inwestują w kompleksowe programy wspierające wellbeing (dobrostan), które wykraczają poza standardowe benefity. Już teraz pracownicy mogą korzystać na przykład z medytacji, warsztatów na temat radzenia sobie ze stresem, dodatkowych dni wolnych na dbanie o własne zdrowie, czy aplikacji, takich jak Calm czy Headspace, które pomagają utrzymać równowagę psychiczną. W przyszłości organizacje będą dalej inwestować w zaawansowane programy wsparcia psychicznego, dlatego warto śledzić ten trend HR.

6. Różnorodność, równość, inkluzywność i przynależność (DEIB)

Różnorodność, równość, inkluzywność i przynależność to siła napędowa każdej nowoczesnej organizacji. DEIB staje się ważnym pojęciem na rynku pracy. W najbliższych latach oczekuje się, że pracodawcy będą przechodzić od działań symbolicznych do rzeczywistego wdrażania zmian, wspierających różnorodność w rekrutacji, rozwoju kariery i kulturze organizacyjnej. Zwróć uwagę na ten trend HR, nawet jeśli Twoja firma jest jeszcze mała i lokalna! Dlaczego? 

Promowanie tych wartości nie tylko poprawia wizerunek firmy, ale także wpływa na jej innowacyjność i konkurencyjność, a nawet pomaga poszerzyć bazę klientów! Badanie przeprowadzone przez Harvard Business Review wskazuje, że każde 0,1 punktu poprawy w ocenie DEIB może zwiększyć efektywność organizacyjną o 13%3. W najbliższych latach firmy będą wprowadzać kolejne inicjatywy dla różnorodności, równości, inkluzywności i przynależności, aby lepiej odpowiadać na potrzeby zróżnicowanych zespołów.

7. Nowe podejście do ścieżek kariery

Tradycyjne ścieżki kariery przestają odpowiadać na potrzeby współczesnego rynku pracy. Aby nadążać za nowymi umiejętnościami pracowników i potrzebami organizacji, trzeba wprowadzić zmiany już na etapie planowania rozwoju zawodowego w organizacji. W przyszłości, elastyczne i indywidualne dopasowanie ścieżek rozwojowych będzie mieć fundamentalne znaczenie dla utrzymania motywacji i zaangażowania w zespołach.

Ten trend HR warto uwzględnić nie tylko w dużych korporacjach, ale także w mniejszych firmach. Elastyczne ścieżki kariery umożliwiają rotację między różnymi stanowiskami i oferują spersonalizowane programy doskonalenia zawodowego. W ten sposób możesz skuteczniej reagować na zmieniające się ambicje swoich pracowników i warunki rynkowe.

8. Znaczenie danych w HR

Dzięki podejmowaniu decyzji opartych na danych masz szansę stworzyć miejsce pracy, gdzie pracownicy chcą pracować i dawać z siebie wszystko. Zaawansowane narzędzia analityczne pozwalają dokładniej planować procesy rekrutacyjne, czy mierzyć wydajność zespołów

Analiza danych HR wspiera w dokonywaniu świadomych wyborów, które przekładają się na osiąganie lepszych wyników. W najbliższych latach dzięki rozwojowi technologii, w tym sztucznej inteligencji, możliwości analizy danych staną się jeszcze bardziej precyzyjne i efektywne. Takie podejście pozwala nie tylko na lepsze zrozumienie potrzeb pracowników, ale również na odpowiednie kierowanie ich rozwojem i potencjalnymi ścieżkami kariery, biorąc pod uwagę ich unikalne umiejętności i aspiracje.

9. Hybrydowy model pracy

Model pracy hybrydowej, który łączy pracę zdalną z pracą stacjonarną, stawia przed organizacjami nowe wyzwania, ale równocześnie otwiera przed nimi szereg możliwości. Aby skutecznie zarządzać tak zróżnicowanym środowiskiem pracy, kluczowe staje się stosowanie odpowiednich narzędzi oraz metodyk.
 
Dzięki regularnym spotkaniom online efektywnym narzędziom współpracy i nowoczesnym platformom komunikacyjnym, takim jak Worksmile, zespoły mogą być zintegrowane, niezależnie od fizycznej odległości między członkami.

10. Upskilling i reskilling

Rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie, a organizacje intensywnie rozwijają swoje technologie. To stawia przed pracownikami wyzwania dotyczące ciągłego rozwoju zawodowego. Według badań, aż 51% zakłada, że umiejętności wymagane w ich pracy ulegną znaczącym zmianom w ciągu najbliższych pięciu lat4. Firmy odpowiadają na to wyzwanie, inwestując w programy upskillingu (podnoszenie umiejętności) i reskillingu (uczenie się nowych umiejętności).

Strategiczne planowanie rozwoju zawodowego, opierające się na ciągłym doskonaleniu umiejętności, pomaga utrzymać kluczowych pracowników i budować innowacyjny zespół gotowy na przyszłe wyzwania. Dzięki temu firmy mogą lepiej reagować na wymagania rynku oraz być krok naprzód przed konkurencją.

Jakie będą środowiska pracy przyszłości?

Najbliższe lata przyniosą wiele istotnych zmian w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Firmy muszą dostosować swoje strategie do nowych wyzwań, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty, poprawić efektywność oraz stworzyć przyjazne i inkluzywne środowisko pracy. Wykorzystanie nowych technologii, dbałość o dobrostan psychiczny pracowników oraz promowanie różnorodności to tylko niektóre z trendów HR, które będą kształtować przyszłość. Warto inspirować się innymi dlatego zachęcam do obserwowania działań globalnych organizacji jak np.:

  • Buffer, który oferuje nieograniczone dni wolne oraz pełną transparentność płacową;
  • Basecamp, znany z wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy;
  • Spotify, które wspiera swoich pracowników poprzez rozbudowane programy zdrowia psychicznego i elastyczne warunki pracy;

Ben & Jerry’s, które kładzie duży nacisk na różnorodność i inkluzywność, prowadząc liczne inicjatywy wspierające DEIB.

 

Autor: Tomasz Chaciński – pomysłodawca i CEO Worksmile. Przedsiębiorca z pasją do nowoczesnych technologii. Jego misją jest tworzyć rozwiązania HR-tech przynoszące realną korzyść pracodawcom i pracownikom.

1 https://www.mckinsey.com/industries/real-estate/our-insights/americans-are-embracing-flexible-work-and-they-want-more-of-it

2 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-at-work

3 https://hbr.org/2023/05/how-investing-in-dei-helps-companies-become-more-adaptable

4 https://www.pwc.com/gx/en/news-room/press-releases/2023/pwc-global-workforce-hopes-and-fears-survey-2023.html

logo Worksmile
Worksmile
Kompleksowa platforma do angażowania pracowników, która łączy wewnątrzfirmową komunikację, firmowe benefity, wnioski i sprawy oraz zarządzanie nieobecnościami.

Sprawdź www.worksmile.com

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy