logo Worksmile

Worksmile

Worksmile – kompleksowa platforma do angażowania pracowników, która łączy wewnątrzfirmową komunikację, firmowe benefity, wnioski i sprawy oraz zarządzanie nieobecnościami.

Publikacje