Deklaracja VAT-8 – w jakich sytuacjach należy ją złożyć?

5 min

punkty kontrolne do zaznaczenia i dłoń na ciemnym tle

Podatnicy zwolnieni z VAT są niekiedy zobowiązani do składania deklaracji dotyczących tego podatku. Może mieć to miejsce np. w sytuacji, w której dochodzi do wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Co to jest deklaracja VAT-8? Objaśnienia i najważniejsze informacje o tym dokumencie znajdziesz poniżej.

Kto ma obowiązek złożenia deklaracji VAT-8?

Jeśli korzystasz z podmiotowego lub przedmiotowego zwolnienia z podatku VAT, masz oczywiście możliwość nabywania towarów poza granicami kraju, na przykład od podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w innym państwie Unii Europejskiej, co jest dokumentowane fakturą. W takim przypadku konieczne może się stać rozliczenie podatku VAT. Do rozliczenia podatku w takich przypadkach służy właśnie formularz VAT-8. Zanim go złożysz, możesz dokonać rejestracji w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Jeśli dobrowolnie chcesz się zarejestrować do VAT UE, zrób to przed pierwszą transakcją. W tym celu skorzystaj ze standardowego formularza VAT-R – zaznacz pole dotyczące dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Jego złożenie nie oznacza, że tracisz prawo do stosowania zwolnienia z VAT. Będziesz widnieć jednak jako przedsiębiorca dokonujący transakcji na wspólnym rynku. Jak widzisz, jedynie w określonych sytuacjach zastosowanie ma deklaracja VAT-8. 

Kto składa ten formularz? Wyłącznie podatnicy zwolnieni z VAT, którzy dokonują transakcji na wspólnotowym rynku. W tej grupie mogą się znaleźć zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne, które dokonują tego typu transakcji. VAT-8 nie dotyczy czynnych podatników VAT. Do rozliczenia przez podatników zwolnionych z VAT służy deklaracja VAT 8, a JPK _V7 to standardowy sposób rozliczenia, jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT.

Kiedy składa się druk VAT-8?

Przepisy jasno wskazują, kiedy zastosowanie ma deklaracja VAT-8. Na co należy zwrócić uwagę? Ważna jest wartość transakcji. Zgodnie z przepisami wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie występuje, jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50 000 zł. W takim przypadku druk VAT-8 można złożyć dobrowolnie, po uprzednim zawiadomieniu urzędu skarbowego. Jeśli nabywca tego nie zrobi, rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi w danym kraju stawkami będzie obowiązkiem kontrahenta dokonującego sprzedaży. 

Oczywiście, aby w ogóle w świetle prawa mówić o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, transakcja musi także spełniać przesłanki wskazane w art. 9 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jest to więc „nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz”.

Po przekroczeniu limitu w ciągu roku podatkowego konieczne są: rozliczanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz złożenie VAT-R z rejestracją podatnika. W związku z tym nie należy zapomnieć o rozliczeniu podatku poprzez deklarację VAT-8 oraz VAT-UE (jednak tylko w miesiącach, kiedy transakcje wewnątrzwspólnotowe występują). Co ważne: od tego momentu konieczne będzie składanie deklaracji VAT-8 co miesiąc, nawet jeśli w danym okresie rozliczeniowym nie miały miejsca żadne transakcje podlegające opodatkowaniu i nie ma konieczności zapłaty podatku. 

Składanie rozliczenia VAT-8 – terminy i limity

Kiedy deklaracja VAT-8 powinna trafić do urzędu skarbowego? Należy zrobić to do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Formularze należy składać również po zakończeniu kolejnych miesięcy w takim samym terminie. W deklaracji wskazuje się jedynie podstawę opodatkowania w złotówkach oraz podatek należny w złotówkach. Deklaracje umożliwiają również rozliczenie kwot nadwyżki wpłat z poprzedniego miesiąca. Pamiętaj także o tym, że konieczne jest nie tylko poprawne obliczenie kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego, ale również jego terminowe opłacenie.

E-deklaracja VAT-8, czyli formularz interaktywny dostępny na stronie podatki.gov.pl, pozwoli Ci na wygodne zadeklarowanie wysokości zobowiązania i wysyłkę deklaracji do urzędu skarbowego. Pamiętaj, że deklarację możesz również wysłać z pomocą programu księgowego, np. z aplikacji ING Księgowość.

Oferta
Księgowość dla Twojej firmy – w pełni online Wystawiaj i rozliczaj faktury, korzystaj z pomocy ekspertów w Biurze rachunkowym lub – jeśli wolisz – rozliczaj się samodzielnie Wypróbuj ING Księgowość
Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy