Unijne dotacje na innowacje - nowe nabory

3 min

postać mężczyzny z żarówką w dłoni

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosił dwa konkursy, w ramach których przedsiębiorcy mogą pozyskać dotacje na innowacyjne projekty. Sprawdź, jaki jest harmonogram naboru wniosków oraz na co można zdobyć dofinansowanie.

Ścieżka SMART w ramach FENG

Pod koniec czerwca rusza nabór wniosków do Ścieżki SMART, działania 1.1 realizowanego w ramach programu FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021–2027. Konkurs jest realizowany przez PARP, a jego celem jest wsparcie działalności polskich firm, w szczególności w zakresie rozwoju działań badawczych i innowacyjnych. Dodatkowo finansowanie można uzyskać na wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, zagraniczną promocję towarów i usług, a także ochronę własności przemysłowej oraz podnoszenie kompetencji pracowników. Działanie jest skierowane do mikroprzedsiębiorców, a także sektora małych i średnich firm działających na terytorium Polski. Warto pamiętać, że dofinansowanie otrzymają jedynie takie projekty, które są innowacyjne na skalę krajową.  

Wsparcie w Ścieżce SMART jest oferowane w formie modułowej, co umożliwia spersonalizowanie otrzymywanej pomocy. Wybór co najmniej jednego modułu spośród dwóch – prac badawczo-rozwojowych lub wdrożenia innowacji – jest obowiązkowy, żeby ubiegać się o dofinansowanie. Następnie można dodać dowolną liczbę modułów fakultatywnych. Łącznie wszystkich modułów jest siedem.

Co trzeba wiedzieć o Ścieżce SMART?

 • Wsparcie jest przyznawane w formie dotacji. 
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 3 mln PLN. 
 • Maksymalny poziom dofinansowania może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych.
 • Maksymalna wartość pomocy to 50 mln zł na projekt. 
 • Całościowy budżet tego działania wynosi 2,1 mld zł. 
 • Wnioski będzie można składać od 27 czerwca do 24 października 2024 roku. 
 • Ocena projektów będzie przebiegać dwuetapowo. 

Więcej informacji dot. naboru wniosków znajdziesz na stronie PARP

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ 

Kolejne dofinansowanie, o które mogą wnioskować polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP, jest realizowane w ramach Inwestycji A2.2.1 z Krajowego Programu Odbudowy (KPO). Finansowane przedsięwzięcia muszą dotyczyć wdrożenia w firmie technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. W efekcie przeprowadzonych działań przedsiębiorstwa powinny:

 • przejść transformację w kierunku eliminacji odpadów, 
 • prowadzić lepszą gospodarkę materiałową,
 • zwiększyć swoją efektywność energetyczną. 

Wsparcie można przeznaczyć na inwestycje (np. zakup maszyn i urządzeń służących do transformacji środowiskowej związanej z GOZ), wartości niematerialne i prawne, usługi doradcze związane z przedsięwzięciem oraz inne usługi zewnętrzne.

Podstawowe informacje o dotacji:

 • Całościowy budżet w tym działaniu wynosi 325 mln zł. 
 • Wartość kosztów kwalifikowanych powinna zmieścić się w zakresie 896 380 – 4 481 900 zł. 
 • Maksymalna wartość wsparcia w tym działaniu wynosi 3,5 mln zł. 
 • Dotacja, w zależności od rodzaju wydatku i pomocy, może wynieść do 85% wydatków. 
 • Wnioski będzie można składać od 25 czerwca do 20 sierpnia 2024 roku. 
 • Projekt należy zrealizować przed 31 marca 2026 roku. 

Więcej informacji dofinansowaniu na inwestycje technologiczne jest dostępnych tutaj.

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy