Staż pracy – czy działalność gospodarcza i umowa-zlecenie będą się wliczać?

3 min

dwie przedsiębiorczynie stoją w biurze i uśmiechają się

Szykuje się kolejna nowelizacja Kodeksu pracy. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają rozmowy dotyczące włączenia innych form zatrudnienia do stażu pracy. W III kwartale 2024 r. nowelizacja ma trafić do Sejmu. Jakie okresy będą się wliczać do stażu pracy? Sprawdź najnowsze informacje!

Dlaczego podjęto się takich zmian?

W rządowej informacji zwrócono uwagę na to, że ustalanie stażu pracy na podstawie stosunku pracy prowadzi do nierównego traktowania. Obecnie na polskim rynku prace tego samego rodzaju wykonywane są na podstawie różnych stosunków prawnych i w różnych formach, co również jest powodem, dla którego podjęty został projekt określenia bardziej wyrównanych przepisów.

Aktualnie obowiązujące zasady ograniczają również dostęp do niektórych uprawnień pracowniczych np. nagrody jubileuszowej czy dodatku stażowego, a także stanowisk, na których wymagane jest posiadanie określonego stażu pracy.

Co wejdzie w skład stażu pracy według nowych zasad?

MRPiPS pracuje nad nowym przepisem do Kodeksu pracy, zgodnie z którym do okresu zatrudnienia (czyli do stażu pracy) – poza wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych – wliczane będą poniższe okresy wykonywania pracy i prowadzenia działalności, jeśli oczywiście stanowiły tytuł do ubezpieczeń społecznych.  

Do okresu zatrudnienia ma być wliczana praca wykonywana na podstawie:

  • umowy-zlecenia,
  • umowy agencyjnej,
  • umowy o świadczenie usług,
  • działalności gospodarczej – tu szczególnie indywidualna działalność gospodarcza,
  • pełnienia mandatu posła, posła do Parlamentu Europejskiego lub senatora,
  • pełnienia czynnej służby wojskowej, wykonywanej przez żołnierza niezawodowego,
  • odbywania służby zastępczej,
  • członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych.

W założeniach projektu do stażu pracy ma także wliczać się praca odpłatna pełniona w czasie pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.

Co istotne, projekt ma również obejmować okresy niepodlegania pod ubezpieczenia społeczne przewidziane w przepisach szczególnych np. wykonywanie pracy na podstawie umowy o świadczenie usług przez uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów do ukończenia 26 roku życia.

Wyżej wskazane nowe okresy zaliczane do stażu pracy będą musiały być zweryfikowane i zatwierdzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy pomocy specjalnego oświadczenia.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Na ten moment nie ma konkretnej daty wprowadzenia nowelizacji przepisów o stażu pracy. Wiemy natomiast, że dokument będzie rozpatrywany przez rząd w III kwartale tego roku.

Obowiązywanie nowych zapisów w Kodeksie pracy, według wstępnych zapowiedzi ma nastąpić już w 2026 roku.

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy