Zaświadczenie o niezaleganiu w US – jak je uzyskać?

4 min

właściciel firmy stolarskiej z laptopem

Terminowe regulowanie podatków to podstawowy obowiązek każdego podatnika, w tym przedsiębiorcy. Informacja o braku zaległości w Urzędzie Skarbowym może być potrzebna w wielu sytuacjach. Od jej dostarczenia często zależy np. to, czy uzyskasz kredyt. Sprawdź, jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przez internet.

W jakich sytuacjach konieczne jest zaświadczenie o niezaleganiu w US?

Zaległości związane z opłacaniem podatków mogą być poważnym problemem nie tylko dla podatnika, który nie wywiązuje się sumiennie z obowiązków wobec fiskusa, ale również jego kontrahentów czy instytucji pożyczających mu środki. Dlatego wydawane przez urząd skarbowy zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami bardzo często jest jednym z dokumentów wymaganych w procedurach przetargowych czy podczas składania wniosku o kredyt lub pożyczkę. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców, ponieważ w ich zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych mogą świadczyć o braku płynności finansowej lub niewypłacalności. 

To, czy kwestie podatkowe są rozliczane przez właścicieli firm w prawidłowy sposób, może podlegać weryfikacji nie tylko w przypadku zobowiązań, które dotyczą bezpośrednio przedsiębiorstw. Dostarczenie takiego dokumentu może być niezbędne np. jeśli jako przedsiębiorca ubiegasz się o kredyt hipoteczny.

Są sytuacje, w których pismo o niezaleganiu US może być wymagane w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Przede wszystkim spotkają się z tym kredytobiorcy. Zaświadczenie czasem bywa też potrzebne podczas zakupów na raty. 

Podatki, których dotyczy zaświadczenie o niezaleganiu w US

Dzięki zaświadczeniu możliwe jest określenie, czy konkretny podatnik nie zalega z płatnościami następujących podatków:

 • PIT,
 • CIT,
 • VAT,
 • Akcyza.

Poza wnioskiem o zaświadczenie o niezaleganiu US możesz również złożyć wniosek o zaświadczenie o stanie zaległości podatkowych. W ten sposób dowiesz się, ile wynosi Twoje zadłużenie względem fiskusa w zakresie wskazanych wyżej podatków.

Masz również możliwość złożenia wniosku dotyczącego innego podmiotu. Do uzyskiwania takich informacji są uprawnione m.in. banki i inne instytucje kredytowe, wspólnicy spółki, kontrahenci, członkowie najbliższej rodziny czy osoby, z którymi podatnika łączy bliska więź uczuciowa czy gospodarcza. Do wydania dokumentu potrzebne jest jednak uzyskanie zgody podatnika.

Pamiętaj, że jeżeli składasz wniosek o oświadczenie dotyczące niezalegania, a na Twoim koncie widnieje taka zaległość, urząd może odmówić jego wydania. Możesz wtedy złożyć zażalenie na takie postanowienie. Co ważne: jeżeli zaległość wobec US została odroczona lub rozłożona na raty, uzyskasz informację o braku zaległości. W przypadku toczącego się postępowania w treści zaświadczenia może znaleźć się stosowna informacja.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – gdzie i jak złożyć wniosek?

Zaświadczenie można uzyskać na trzy sposoby: 

 • osobiście w urzędzie skarbowym, 
 • przez internet, 
 • listownie.

Oczywiście najszybszym i najłatwiejszym sposobem jest złożenie wniosku online i uzyskanie zaświadczenia w formie elektronicznej. Zaświadczenie o niezaleganiu US online możesz uzyskać poprzez:

 • e-Urząd Skarbowy, 
 • portal biznes.gov.pl.

Osoby prawne, które chciałyby otrzymać takie zaświadczenie, mogą skorzystać wyłącznie z tego drugiego portalu.

Aby złożyć wniosek w elektronicznym urzędzie skarbowym, wejdź na stronę https://podatki.gov.pl/ (możesz zrobić to np. poprzez profil zaufany i autoryzować logowanie za pośrednictwem Twojego banku).

Źródło: iStock, evgenyatamanenko

Zrzut ekranu ze strony e-Urząd Skarbowy

Następnie przejdź do sekcji „Złóż dokument” i wybierz „Zaświadczenie o niezaleganiu lub stanie zaległości w podatkach”. 

W tym samym miejscu możesz uzyskać m.in. zaświadczenie o osiąganych dochodach, które często przydaje się  np. podczas wnioskowania o kredyt czy pożyczkę.

Zrzut ekranu ze strony Urzędu Skarbowego, gdzie można pobrać między innymi zaświadczenie o osiąganych dochodach

W następnych oknach wskaż, czego ma dotyczyć zaświadczenie, oraz określ dodatkowe informacje, jakie mają się w nim znaleźć.

Podgląd szczegółów dokumentu na stronie e-Urząd Skarbowy

Następnie wskaż, kogo dotyczy wniosek, i sprawdź, czy Twoje dane, a więc dane wnioskodawcy, są wprowadzone poprawnie.

Zrzut ekranu ze strony e-Urząd Skarbowy, gdzie podaje się dane składającego wniosekKonieczne jest również wskazanie celu wydania zaświadczenia. Po prostu napisz, do czego potrzebujesz tego dokumentu.

Zrzut ekranu ze strony e-Urząd Skarbowy, gdzie podaje się cel wydania zaświadczenia

Następnie potwierdź dane kontaktowe i wyślij wniosek. 

Wydanie zaświadczenia – ile kosztuje i jak długo trwa?

Opłata za zaświadczenie o niezaleganiu w US zależy od sposobu wniesienia wniosku.

 • Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu przez e-PUAP, czyli e-Urząd Skarbowy, jest bezpłatne.
 • Jeżeli zdecydujesz się złożyć wniosek przez stronę biznes.gov.pl, konieczne będzie uiszczenie opłaty w wysokości 21 zł. Zwolnione z opłat są wnioski składane w sprawach dotyczących m.in. alimentów, przysposobienia i kurateli, opieki czy ubezpieczenia społecznego. 
 • Jeżeli chcesz ustanowić pełnomocnika, który w Twoim imieniu uzyska zaświadczenie, musisz również pokryć opłatę za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. 

Wydanie zaświadczenia przez urząd powinno zająć maksymalnie 7 dni.

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy